👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

21/22 Äventyrets reflektions- och planeringsunderlag Trygghet

Skapad 2021-06-21 15:03 i Äventyret Örebro
Det här är en mall att utgå från när arbetslaget planerar och reflekterar utifrån teamplanens utvecklingsområden.
Förskola
Det här är en mall att använda när arbetslaget reflekterar och planerar undervisningen och utbildningen utifrån trygghetsplanen.

Innehåll

 

 

Trygghetsplanen

Örebro kommuns mål:

  • Barn, vårdnadshavare och föräldrar ska känna sig trygga i förskolan. Trygghetsplaner ska finnas på varje förskola.
  • Barn har rätt till en trygg vardag och i alla förskolor är det nolltolerans mot mobbning och kränkande behandling. Alla enheten upprättar varje år en Trygghetsplan som beskriver det främjande arbetet, identifierade riskområden, mål, åtgärder och ansvarig.

 

  • Vilka behov finns i barngruppen?
  • Finns det trygga och goda relation för alla barn i gruppen?
  • Hur gör vi för att skapa trygghet och goda relationer?
  • Är alla barn trygga i avdelningens miljöer?
  • Hur kan våra miljöer skapa trygghet? 

 

Fyll i vilka behov som finns i gruppen och hur ni ska arbeta för att alla barn ska bli trygga.

Nästa gång ni arbetar i detta dokument utvärderar ni hur det har gått och hur ni går vidare.

 

Vecka 33