👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sva 1 - Studieinformation HT22

Skapad 2021-06-22 10:50 i KOMMUNAL VUXENUTBILDNING Skellefteå GY/VUX
Gymnasieskola Svenska som andraspråk
VÄLKOMMEN TILL SVENSKA SOM ANDRASPRÅK 1! Att läsa denna kurs innebär att du själv tar ett stort eget ansvar för dina studier och ditt lärande. Tänk också på att kursen sträcker sig över 1 termin, dvs. att du läser kursen på dubbel hastighet. Det betyder att du måste arbeta mycket hemma. Det betyder också att du ska vara väl förberedd när du kommer till skolan så att vi kan använda tiden på lektionerna så effektivt som möjligt. Vår uppgift som lärare är att inspirera och hjälpa dig att nå dina mål.

Innehåll

DIN LÄRARE

Namn: Viktor Staflund.

Kort om mig: Har jobbat på VUX sedan 2019 och undervisar i Sva och Engelska.

Kontakt: Jag nås enklast på mailen via viktor.a.staflund@skelleftea.se.

 

LÄROMEDEL:

SPRÅKPORTEN – Svenska som andraspråk 1 2 3 av Monika Åström. ISBN: 9789144122014 (Studentlitteratur), ca 450,00 KR

Vi kommer att använda boken mycket så skaffa den direkt. Den ska finnas att köpa på Akademibokhandeln eller kan beställas på www.adlibris.se, eller www.bokus.se. Du behöver bara en bok för alla kurserna i svenska som andraspråk på gymnasiet. Boken innehåller många texter och övningar där du kan träna läsförståelse, ordförråd, grammatik m.m. Det finns också en digital del där du kan läsa och lyssna på texterna samtidigt och arbeta med extra övningar.

LEKTIONER

Måndagar: 12.20 – 15.20. Klassrum G240.

Onsdagar: 8.30 – 9.50. Ibland lektion via dator. Ibland på skolan (se schema för info).

FRÅNVARO

Eventuell frånvaro meddelas FÖRE lektionstillfället. Om du missar en examination utan att ha anmält dig frånvarande har du gått miste om en chans att visa upp dina kunskaper.

SÅ HÄR SKA DU JOBBA MED SPRÅKPORTEN:

* FÖRE LEKTIONEN: Läs texten noggrant, och lyssna gärna på bokens webbsida, kontrollera att du förstår nya ord, gör en ordlista. Markera ord som du inte förstår eller annat som du vill fråga om.

* UNDER LEKTIONEN: Vi kommer att diskutera texterna och arbeta med en del ordövningar. Vi kommer inte att hinna arbeta med alla på skolan så det är viktigt att du gör dem hemma och kontrollerar i facit (som finns på bokens webbsida). Ställ frågor under lektionen så att du är säker på att du förstår allting.

* EFTER LEKTIONEN: Gå igenom texterna igen och lär dig orden. Arbeta med extraövningar på webb-sidan.

SKÖNLITTERATUR

Du kommer också läsa en skönlitterär bok som heter ”Bröderna Lejonhjärta” av Astrid Lindgren. Den kan du låna på Campusbiblioteket vid tillfälle.

INLÄMNINGSUPPGIFTER:

Alla skriftliga inlämningsuppgifter ska vara skrivna på dator. Antingen i ett word-dokument eller direkt här i Unikum. Alla uppgifter ska lämnas in i tid! 

 Deadlines för prov och inlämningsuppgifter

Om du missar ett prov-eller inlämningstillfälle, oavsett orsak, så får du vänta med att visa dessa kunskaper till i slutet av kursen, OM din lärare bedömer detta som nödvändigt.

 Det är mycket viktigt att du håller koll på planeringen så att du hela tiden ligger i fas med kursen och då är det mindre risk att du halkar efter. 

FUSK

Om du som studerande fuskar, visar du inte vilka kunskaper du har i det avsnittet och då blir det automatiskt F på den uppgiften utan möjlighet att göra om.  Är avsnittet så viktigt att stora delar av kursinnehållet inte redovisas, blir det F på kursen.

Fusk är bl.a.

- när du kopierat från Internet, böcker, tidningar mm utan att uppge källan.

- när du kopierat eller skrivit av en annan studerandes arbete.

- när någon annan har gjort hela eller delar av din hemuppgift eller inlämningsuppgift.

- när du använt otillåtna hjälpmedel under ett prov.

- att memorera och skriva av hela texter på provtillfällen.

UNIKUM:

Vi kommer att använda lärplattformen UNIKUM. Där kan du hitta information om kursen, lektionsplaneringar, uppgifter, dokument m.m. Det är viktigt att du ofta går in på denna sida eftersom informationen uppdateras.

MICROSOFT TEAMS

På onsdagar ses vi ofta på Teams. Appen kan laddas ner till din mobil/dator. För att ansluta till en lektion behöver du först och främst vara inloggad på studentmejlen. Via kalendern i studentmejlen kan du ansluta till lektionerna. 

RÄTTNINGSTECKEN:

När du skriver en text kan dessa tecken dyka upp för att påvisa misstag i texten. Klicka HÄR för att se PDF med förklaringar.

LEXIKON:

Det är viktigt att du har ett bra tvåspråkigt lexikon då du kommer kunna använda det vid några examinationer. Vi rekommenderar också att du använder ett svenskt-svenskt lexikon. Använd gärna Svenska Akademins ordböcker/appar på https://svenska.se/. Använd inte Google translate!

MER INFORMATION

Terminsplanering

Redovisningar - Lista

Centralt innehåll - Sva 1

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Att läsa och skriva i olika situationer med anknytning till vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv.
  SvA  -
 • Lässtrategier för att anpassa läsningen till textens syfte samt för att förstå och dra slutsatser om texters innehåll.
  SvA  -
 • Strategier för att förstå ord och uttryck, till exempel att använda förförståelse och att ta hjälp av sammanhanget för att uppfatta betydelsen.
  SvA  -
 • Strategier för att planera, disponera och skriva olika typer av texter med anpassning till syfte, mottagare och texttyp, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  -
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att gå igenom en text och göra förtydliganden.
  SvA  -
 • Språkets struktur med sats- och meningsbyggnad, till exempel huvudsatser, bisatser och omvänd ordföljd. Textbindning.
  SvA  -
 • Olika hjälpmedel för stavning och ordförståelse, till exempel digitala verktyg.
  SvA  -
 • Strategier för att förstå och göra sig förstådd i olika situationer med anknytning till vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv.
  SvA  -
 • Strategier för att lösa språkliga problem, till exempel att använda omformuleringar och förklaringar.
  SvA  -
 • Att medverka i olika samtal och diskussioner, till exempel att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse och ställa följdfrågor.
  SvA  -
 • Muntliga beskrivningar och muntligt berättande om olika ämnen för olika mottagare. Olika hjälpmedel för att planera och genomföra muntliga beskrivningar och muntligt berättande, till exempel stödord, digitala medier och verktyg.
  SvA  -
 • Uttal, betoning och satsmelodi.
  SvA  -
 • Innehåll och form i sakprosatexter och berättande texter.
  SvA  -
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel tv-program och webbtexter.
  SvA  -
 • Strategier för att minnas och lära, till exempel att använda stödord och tankekartor.
  SvA  -
 • Ord och begrepp för att uttrycka kunskaper, åsikter och känslor i olika situationer med anknytning till vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv.
  SvA  -
 • Betydelsen av uttal, betoning och satsmelodi för språkets begriplighet.
  SvA  -
 • Någon skillnad och likhet mellan svenska och något annat språk.
  SvA  -
 • Olika sätt att söka information, från internet och andra källor.
  SvA  -
 • Källkritik. Hur avsändaren påverkar innehållet.
  SvA  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven samtalar om och diskuterar varierande ämnen på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalen. Eleven ställer frågor och framför åsikter samt an­vänder ett i huvudsak fungerande vardagsrelaterat språk. Dessutom förbereder och genomför eleven muntliga framställningar med i huvudsak fungerande innehåll.
  SvA  E
 • Eleven skriver olika slags texter med viss språklig variation samt i huvudsak fungerande struktur och anpassning till texttyp, syfte och mottagare. Eleven följer språkliga normer och strukturer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  SvA  E
 • Eleven läser sakprosatexter och berättande texter med flyt och visar grundläggande läsförståelse. Dessutom gör eleven enkla sammanfattningar av olika texters innehåll. Eleven för utifrån givna frågeställningar enkla resonemang om idéer och tankar som texten väckt.
  SvA  E
 • -
  SvA  C
 • -
  SvA  C
 • -
  SvA  C
 • -
  SvA  A
 • -
  SvA  A
 • -
  SvA  A