👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering: Högläsning

Skapad 2021-06-27 16:59 i Hillängens förskola Ludvika
Projekt vår närmiljö
Förskola
Genom högläsning vill vi försöka väcka barnens intresse för böckernas magiska värld!

Innehåll

 

 

 

Var är vi?

Barnen behöver få språklig stimulans.

 

 

Vart ska vi?

Vi vill att barnens språk och ordförråd ökar. De ska få träna på att kommunicera med andra i grupp. Genom aktiviteten vill vi att de ska få träna på att koncentrera sig att sitta och lyssna på högläsning och att ha en dialog runt den.

Barnen ska få träna turtagning vid samtalen.

 

 
Kopplingar till läroplanen
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla fantasi och föreställningsförmåga,
 
 

Hur gör vi?

 

* En pedagog har högläsning med en liten grupp barn.

* Vi har högläsning vid två planerade tillfällen i veckan.

* Gemensamt väljer vi ut vilka böcker vi använder vid lästillfället.

* Vi använder även appen Polyglutt-

* En grupp barn som har samma modersmål kan få höra böcker parallellt på sitt modersmål.

* Vi använder dialogläsning.

* Den ansvarige pedagogen dokumenterar högläsningen efter varje tillfälle.

* Vi reflekterar tillsammans i arbetslaget och följer barnens språkutveckling.

 

 

Hur blev det?

Hjälpfrågor:
Hur blev det gentemot fokusområden/lokala mål/styrkort och den genomförda undervisningen?

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18