Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik, åk 8

Skapad 2012-03-28 09:07 i Örbyhus skola 7-9 Tierp
Du ska kunna göra en teknisk konstruktion med hjälp av egen skiss eller färdig ritning.
Grundsärskola 7 – 9 Teknik
Vi

Innehåll

Teknik syfte/innehåll

Förstå betydelsen av den tekniska utvecklingens betydelse för människan genom att synliggöra tekniken och göra den begriplig.

Bedömning

Jag bedömmer

Förmåga att läsa och förstå en tekninsk ritning och därmed konstruera utifrån en sådan.Hanlag och förmåga vid genomförandet av det praktiska arbetet.Slutresultatet i ett estetiskt perspektiv.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • jämföra och reflektera över tekniska lösningar i vardagen utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • hantera redskap och teknisk utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, till exempel larm och belysning.
  Tk  7-9
 • Tillvägagångssätt för att lösa tekniska vardagsproblem och behov, till exempel om lampan slocknar och att inreda ett rum.
  Tk  7-9
 • Säkerhet vid teknikanvändning, till exempel vid överföring av information i digitala miljöer.
  Tk  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet teknik för att till exempel samtala om teknik och utvärdera arbetsprocesser.
  Tk  7-9

Matriser

Tk
Teknik, bedömning

Godkända kunskaper
Goda kunskaper
Mycket goda kunskaper
Teknniska lösningar
Eleven kan bidra till resonemang om några tekniska lösningar där elkomponenter används för att få ljud, ljus eller rörelse. Eleven ger också något exempel på andra liknande lösningar.
Eleven kan föra enkla resonemang om några tekniska lösningar där elkomponenter används för att få ljud, ljus eller rörelse. Eleven ger också några exempel på andra liknande lösningar.
Eleven kan föra välutvecklade resonemang om några tekniska lösningar där elkomponenter används för att få ljud, ljus eller rörelse. Eleven ger också några exempel på andra liknande lösningar.
Dessutom medverkar eleven i att undersöka och beskriva föremål med rörliga delar som samverkar, och bidrar till resonemang om hur de är konstruerade och fungerar.
Dessutom undersöker och beskriver eleven på ett delvis fungerade sätt föremål med rörliga delar som samverkar, och för enkla resonemang om hur de är konstruerade och fungerar.
Dessutom undersöker och beskriver eleven på ett delvis fungerade sätt föremål med rörliga delar som samverkar, och för välutvecklade resonemang om hur de är konstruerade och fungerar.
Eleven medverkar också i att undersöka och beskriva föremål med hållfasta och stabila konstruktioner och bidrar till resonemang om hur de är uppbyggda
Eleven undersöker och beskriver på ett delvis fungerande sätt föremål med hållfasta och stabila konstruktioner och för enkla resonemang om hur de är uppbyggda.
Eleven undersöker och beskriver på ett väl fungerande sätt föremål med hållfasta och stabila konstruktioner och för välutvecklade resonemang om hur de är uppbyggda.
E
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: