👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

KNOPPARNAS FRILUFTSLIV 21/22

Skapad 2021-08-03 13:10 i Skogsgrinden Skene PK I Ur och Skur Skogsgrinden
Förskola
Friluftsliv är ett av Skogsgrindens tre prioriterade mål.

Innehåll

KNOPPAR - 21/22 FRILUFTSLIV SKOGSGRINDENS PRIORITERADE MÅL  

 

SYFTE OCH MÅL:

                                                                                                                         
Att vi ger barnen möjlighet att utveckla intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra. Undervisningen sker genom att vi ger barnen möjlighet att utveckla sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur.

En stor del utav vårt arbete kring friluftsliv är våra friluftsskolor såsom skogsknopp, skogsknytte och skogsmulle.

Vi följer förskolans läroplan, I Ur och Skurs mål och Skogsgrindens verksamhetsplan

SÅ HÄR KOMMER VI ATT ARBETA:

Ht-21 - Varje dag är vi ute i skogen, där barnen lär sig hur man ska vistats i naturen. Genom undervisning tillsammans får barnen kunskap och intresse om växter, djur och natur.  Genom vistelse i naturen utvecklar barnen sin koordinations / motorik förmåga och använda sin fantasi och naturmaterial till sina lekar.

Knoppkullen kommer vara våran bas men kommer fortfarande utforska fler miljöer runt om förskolan.

HUR BLEV DET:

Barnen har utvecklat sin motorik och koordinations förmåga genom att vistelse i skog och mark. Barnen har visat uthållighet och motivation till promenader och lek. Det har gett mer lust att vilja klättra och utforska och inspirerat till mer utmaningar för de äldre knopparna. Vi har tillsammans med barnen studerat de olika årstiderna och väderlekar har vart dagliga rutiner.

VARFÖR BLEV DET SÅ:

Vi har gett barnen möjlighet och förutsättningar att på egen hand leka i ojämn terräng utomhus, sandlådemiljö och känna trygghet att vistas i naturen och de olika platserna runt om förskolan.

HUR GÅR VI VIDARE:

Genom att fortsätta att vistas utomhus och ge de äldre knopparna mer utmaning genom att besöka fler platser. Fortsätta att ge barnen utmaningar efter deras förmåga och utveckklingsstadier.

 

VT-22

Vår ambition är att utforska fler platser runt förskolan såsom basplatsen och stubbeskogen genom att dela gruppen i den mån det finns möjlighet till. Längre fram i vår kommer vi studera småkryp såsom spindel, mask ,skalbagge och myror etc

REFLEKTION VT-22

HUR BLEV DET :

Vi har fortsatt ge barnen möjligheter och förutsättningar för barnen att röra sig och därmed utveckla sin gorvmotorik,  kroppsuppfattning vid vistelse i olika terränger. Vi har utforskat fler platser runt omkring förskolan både i helgrupp och delad grupp.

VARFÖR BLEV DET SÅ:

Studera småkryp har fått stå tillbaka då vi jobbat med igelkotten på skogsknopp. Vi har varit en stabil grupp då personalen varit på plats , det har i sin tur gett förutsättningar för att avvika från knoppkullen. 

HUR GÅR VI VIDARE:

Vi kommer fortsätta att vistas i skog och mark och ge barnen förutsättningar att utforska naturen i ojämnt underlag. Det kommer bli en ny grupp både med barn och personal till hösten .

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18