👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SKOGSKNOPP 21/22 FRILUFTSFRÄMJANDETS BARNVERKSAMHET

Skapad 2021-08-03 13:11 i Skogsgrinden Skene PK I Ur och Skur Skogsgrinden
Förskola
Vi promenerar tillsammans till vår Knoppkulle, där undervisning sker genom ett upplevelsebaserat arbetssätt i naturen.

Innehåll

SKOGSKNOPP 21/22 FRILUFTSFRÄMJANDETS BARNVERKSAMHET  

SYFTE OCH MÅL

Syftet med friluftsfrämjandets barnverksamhet är att vi ska stärka barnens olika naturkunskap genom vistelser och olika ordnade aktiviteter i naturen under de olika årstiderna.

Vi följer förskolans läroplan, I Ur och Skurs mål, Skogsgrindens verksamhetsplan.

SÅ HÄR KOMMER VI ATT ARBETA

Ht-21- Vi startar upp terminen med Pinneman teater och samlar gruppen på vägen till KNOPPIS grinden på Knoppkullen för olika

”sång stopp”. Längst promenaden kommer vi träffa på olika djur och figurer och sjunga olika sånger. Pinnar kommer vara ett stående tema under hela höst terminen där barnen bla kommer få tillverka varsin eegen pinneman.

KNOPPIS sånger och matsäcken kommer vara stort fokus.

HUR BLEV DET:

Lagom avstånd mellan sång stoppen gjorde att hela gruppen följdes åt och inte tappade fokuseringen och att de var olika djur på varje sångstopp som vi härmade och samtalade om.  Att plocka och skapa med pinnar till att i slutändan ha skapat varsin pinneman var uppskattat. Matsäcken som varje barn bar i sin ryggsäck blev stort fokus på under knoppis tillfällen. Genom att plocka i och plocka ur sin matsäck ur ryggsäcken utvecklade varje barn sin självständighet och tillit till sin egna förmåga. Genom att bära sin ryggsäck har barnen fått utveckla sitt balanssinne.

VARFÖR BLEV DET SÅ:

Vi har gett dom förutsättningar för sin självständighet genom att ge stöd vid behov och uppmuntran. Vilket i sin tur har gett lustfyllda upplevelser att vilja delta. 

HUR GÅR VI VIDARE:

Samma upplägg med sångstopp och matsäck. 

 

VT- 22

 

Under vårterminen kommer vi ha teman kottar. Vi studerar olika kottar i vårt närområde , olika utseende, storlek, form, färg och kottens betydelse i kretsloppet. Barnen kommer att få skapa varsin igelkott av kottar. Matsäcken kommer fortfarande ha en stor betydelse. 


REFLEKTION VÅRTERMINEN 2022

HUR BLEV DET :

Arbetet med kottar utvecklades till att lära oss mer om igelkotten och dess levnadssätt. Målet med att studera kottar blev givande då vi pratade om storlek , färg, form och kottens betydelse i kretsloppet. Vi har använt oss utav sagoboken ”Full fart med Sune igelkott ” där vi på ett lekfullt sätt fick in målet att förmedla olika naturkunskaper. 
Sångstoppen upplevde vi att barnen tappade fokus för att strävan att gå vidare till nästa stopp, även bilderna på de olika stoppen var inte lika intressant detta året.

Matsäcken som är en viktig del i knoppis kunde varit lite enklare för barnen med ex skuren/skalad frukt , lättare burkar att öppna och ingen plast runt smörgåsar.

 

VARFÖR BLEV DET SÅ:

Vi fick tillgång till boken om Sune Igelkott och blev inspirerade att fördjupa oss i igelkottens liv. Vi kunde då utveckla vårt arbete med att skapa egna igelkottar. 
Sångstoppen blev inte lika intressant då det var samma bilder / figurer på samma platser, barnen visste promenadens gång.

 

HUR GÅR VI VIDARE :

Sångstoppen behöver vi utveckla där de större barnen får en mer utmanande  aktivitet under promenadens gång, såsom ex leta efter olika kryp/naturmaterial eller varierande bilder/djur.

Vi informerar föräldrar om lättare matsäckar som gör det möjligt för barnen att klara av själva. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18