👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SKOGSMULLE 2021/2022

Skapad 2021-08-03 16:56 i Skogsgrinden Skene PK I Ur och Skur Skogsgrinden
Förskola
Undervisningen sker genom ett lustfyllt, upplevelsebaserat lärande. Arbetssättet utgår från våra fyra M. Medagerande, medupptäckande, medupplevande och medundersökande i naturen under alla årstider.

Innehåll

SYFTE OCH MÅL

Syftet med friluftsfrämjandets barnverksamhet är att vi ska stärka barnens olika naturkunskap genom vistelser och olika ordnade aktiviteter i naturen under de olika årstiderna.

Vi följer förskolans läroplan, I Ur och Skurs mål och Skogsgrindens verksamhetsplan.

SÅ HÄR KOMMER VI ATT ARBETA

Vi arbetar med Friluftsfrämjandets barnverksamhet, skogsmulle. Barnens behov av rörelse, spänning, upplevelser, upptäckter och social gemenskap tillfredsställs i en miljö som är naturlig och inte tillrättalagd.

Under läsåret kommer vi att utveckla barnens intresse och kunskaper angående allemansrätten och lära oss omhållbar utveckling. Detta gör vi genom att barnen får måla/ färglägga ett träd. Trädet kommer stå till grund för deras lärande under läsåret. I undervisningen kommer vi att uppleva och lära om allemansrättens regel, om vad man får och inte får göra i skogen som vi befinner oss i.

Pedagogerna presenterar varje regel genom att leka, uppleva och samtala kring denna. Vi kommer tillsammans med barnen plocka skräp, göra en kompost, laga mat, skapa m.m

Vi utgår från barnens intresse, förkunskaper och behov. Detta gör att vi inte kan ha en helt färdig planering, utan planeringen får formas under terminens gång.

 

Analys och reflektion vt-22

 

Hur blev det?

Under läsåret har vi haft ca 20 tillfällen till skogsmulle undervisning. Årets grupp har varit en stor grupp så vi har lagt mycket fokus på samarbete och gruppkänsla samt samhörighet. Undervisningen har handlat om allemansrätten och reglerna som gäller i skogen samt lärt känna Skogsmulles vänner Fjällfina och Laxe. Om olika sorters djur. Samt har barnen undervisats i hållbarutveckling med tex olika kretslopp, återvinnings sortering och vad som gäller med nedskräpning. Genom ett upplevsebaserat lärande har barnen fått fortsatta kunskaper kring friluftsliv när vi tex byggt vindskydd och lagat mat både över öppen eld och på stormkök.

Vi har ofta lagt största fokuset på undervisningen under promenaden till mulleskogen. 

 

Varför blev det så? 

Vi har planerat utefter de olika allemansrätten reglerna men även varit lyhörda på barnens intresse och vad de vill lära sig om och planerat om utifrån dem. 

Vi upplever att vi fångat gruppen bäst med ”lärandepromenader” på vägen till skogen där vi lagt det största fokuset på undervisningen. För att sedan när vi kommit till skogen kunnat erbjuda frilek då många behöver det samt för de som velat fortsatt skapande inom dagens ämne/regel.Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18