👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Week Schedule NA21 Engelska 5

Skapad 2021-08-09 15:27 i Campus Backa Katrineholm
Gymnasieskola Engelska
Welcome to English 5

Innehåll

Google Meet Link

Week

 

Wednesday

Friday

Homework

33  

Introduction

Solid Gold + Grammar

   
34        
35        
36   No lesson    
37        
38     No lesson  
39        
40   Reading/listening Grammar 1-9  
41  

The Quiz

Country Project

   
42        
43   Presentations Presentations  
44   Holiday Holiday  
45   Presentations Speaking  
46   Holes + grammar    
47        
48        
49   No lesson Grammar 10-15  
50     Writing Holes  
51   No lesson No lesson  
2   Solid Gold + Grammar    Words p.343 (222)
3   Grammar 10 + 11

Grammar 12-13

Check the words

 
4   Reading/listening Grammar  
5   Grammar Grammar  
6   Grammar Passiv tense

Grammar 16-24

Speaking

 
7     Grammar Test  
9  

Linking words p. 142

Cars are disgusting! p.86

Let's talk!

Argumentative Essay

Topics

 
10        
11   No lesson Submit the essay at the end of the lesson  
12   Peer response Programme Related Project  
13  

Work on your own with 

Programme Related Project

Programme Related Project  
14   Speaking (Alexandra) No lesson  
16   Programme Related Project No lesson  
17   Programme Related Project Reading/listening  
18  

No lesson

Programme Related Project

No lesson  
19   Reading/listening No lesson  
20   Reading Test No lesson  
21   Listening Test Holiday  
22  

Residual Tasks

Listening Ruben

Residual Tasks  
23   No lesson No lesson  
 

 

Uppgifter

 • Speaking Skills for Life

 • Argumentative Essay

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Aktuella och bekanta ämnesområden, även med anknytning till samhälls- och arbetsliv och till elevernas utbildning.  
  Eng  -
 • Händelser och händelseförlopp. 
  Eng  -
 • Åsikter, tankar och erfarenheter samt relationer och etiska frågor. 
  Eng  -
 • Talad engelska i varierande tempo, även med inslag av sociolektal och dialektal variation, och texter, från olika medier. 
  Eng  -
 • Talad engelska och texter som är berättande, förklarande, diskuterande, argumenterande och rapporterande – varje slag för sig eller i olika kombinationer. Till exempel intervjuer, reportage, manualer och enklare populärvetenskapliga texter. 
  Eng  -
 • Skönlitteratur och annan fiktion.
  Eng  -
 • Sånger och dikter. 
  Eng  -
 • Strategier för att uppfatta detaljer och dra slutsatser om innehåll och budskap, till exempel genom att visualisera, associera, återberätta, förutse innehåll och ställa sig frågor.  
  Eng  -
 • Sökning av innehåll i muntliga och skriftliga källor av olika slag och utifrån olika syften.Värdering av källornas relevans och trovärdighet. 
  Eng  -
 • Hur variation och anpassning skapas genom meningsbyggnad, ord och fraser, till exempel kollokationer. 
  Eng  -
 • Muntlig och skriftlig produktion och interaktion av olika slag, även i mer formella sammanhang, där eleverna berättar, återger, förklarar, motiverar sina åsikter, värderar  och diskuterar.  

  Eng  -
 • Strategier för att bidra till och aktivt medverka i diskussioner och skriftlig interaktion, ävendigital, med anknytning till samhälls- och arbetslivet, till exempel genom att ställa följdfrågor, formulera om, förklara och bidra med nya infallsvinklar.  
  Eng  -
 • Språkliga företeelser, däribland uttal, vokabulär, grammatiska strukturer och meningsbyggnad, stavning, textbindning, inre och yttre struktur samt anpassning, i  elevernas egen produktion och interaktion.  
  Eng  -
 • Engelska språkets ställning i världen. 
  Eng  0-0
 • Innehåll och form i olika typer av fiktion. 
  Eng  0-0
 • Aktuella händelser, sociala och kulturella företeelser och förhållanden samt värderingar i olika sammanhang och områden där engelska används, även i jämförelse med egna erfarenheter och kunskaper. 
  Eng  0-0
 • Hur struktur och sammanhang skapas genom ord och fraser som markerar till exempel orsakssammanhang, talarens inställning, tidsaspekt och avslutning. 
  Eng  0-0
 • Bearbetning av egna muntliga och skriftliga framställningar för att förtydliga, variera och precisera samt för att skapa struktur och anpassa kommunikationen efter syfte,  mottagare och sammanhang.  
  Eng  0-0

Matriser

Eng
Grammar test

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
27-40
41-50
50-55