👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SKOGSKNYTTE RÖD 2021/2022

Skapad 2021-08-10 09:50 i Skogsgrinden Skene PK I Ur och Skur Skogsgrinden
Förskola
En dag i veckan får barnen undervisning om djur och natur genom lustfyllt lärande. Vi använder oss av upplevelsebaserad undervisning, för att få en grundläggande naturkänsla.

Innehåll

 

SYFTE OCH MÅL

Syftet med friluftsfrämjandets barnverksamhet är att vi ska stärka barnens olika naturkunskaper genom vistelser och olika undervisningstillfällen i naturen under de olika årstiderna.

Vi följer förskolans läroplan, I Ur och Skurs mål och Skogsgrindens verksamhetsplan.

 

SÅ HÄR KOMMER VI ATT ARBETA:

På knytte röd arbetar vi med upplevelsebaserad undervisning. Barnen tillsammans med pedagogerna upptäcker vad som finns i skogen, och vad som förändras där. Vi följer naturens växlingar, från höst till vinter o.s.v., Pedagogen är medupptäckande och medagerande. Vi försöker använda alla våra sinnen i naturen. Smak, lukt känsel m.m. edagogen är därigenom medupplevande och medundersökande med barnen. 

Vi träffar Maria nyckelpiga som lär oss om djur och natur. Vi sjunger och leker tillsammans, samt äter vår medhavda matsäck. I naturen kommer vi använda flera olika tekniker när vi skapar. Barnens intresse är styrande för hur undervisningen planeras under friluftsskolan.

Under vårterminen kommer undervisningen även handla om att hitta vilse. Då använder vi oss utav Hitta Vilse materialet.

 

Analys & reflektion  Läsåret 21/22

 

Hur blev det?

 

Under läsåret på knytteröd har barnen getts möjlighet att utveckla sin naturkänsla samt fördjupa sina kunskaper om djur och natur. Maria nyckelpiga har ofta hälsat på och presenterat dagens tema samt lyssnat på barnen när de har berättat om sina upplevelser och kunskaper om djur & natur. Barnen har fått skapa utifrån de olika teman vi haft, exempelvis skapat älgar av kaffefilter & piprensare, målat träd, byggt kojor, skapat nyckelpigor som kan vicka på vingarna m.m. Under hösten grävde vi ner en bräda med olika material på ”Kompostbrädan”,  denna grävdes upp i slutet på våren då vi diskuterade vad som hänt med de olika materialen, vad som har förmultnat eller ej och sedan undersökte vi varför det blir så. Under våren lärde vi känna Vilse, en figur skapad av civilförsvarsförbundet för att lära barnen om hur man bör agera för att lättare bli hittad om man går vilse i skogen. 

 

Varför blev det så?

 

Knytterödgruppen visade ett stort intresse för undervisningen hela läsåret och delade med sig om både sina kunskaper men även om vad de skulle vilja lära sig mer om. Dett ledde till att vi kunde lyssna in gruppen på ett bra sätt och styra undervisningen i samspel med deras önskningar. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18