👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kursplanering - SV 2 - 2021/2022

Skapad 2021-08-10 19:12 i Campus Backa Katrineholm
Gymnasieskola Svenska
Välkomna till kursen Svenska 2! Här hittar ni kursplaneringen för hela kursen under läsåret. Planeringen uppdateras varje vecka.

Innehåll

Vecka

Måndag

Tisdag

Kommentar

33

- - - - - -  - - - - - -   

34

 • Introduktion till kursen Svenska 2.
 • TEMA: KRIG
 • Svenska förklarad (urplay.se) - - Antiken.
 • Iliaden & Odysséen;
 • Svenska Impulser 2 på s.42-57.
 • Upplev Litteraturen 2;
 • Hektor och Andromache på s.31-36.
 • Hemkomsten på s.37-41.
 • kort summering av upprinnelsen till Iliaden + de centrala delarna av Iliaden.
 • Upplev Litteraturen 2;
 • Hektor och Andromache på s.31-36.
 • Hemkomsten på s.37-41.
 • Hektors död.
 

35

 • Lektion inställd pga utvecklingssamtal.
 • Svenska Impulser 2 på s.52-55.
 • Upplev Litteraturen 2;
 • Hektor och Andromache på s.31-36.
 • Hektors död.
 • Hemkomsten på s.37-41.
 • Filmvisning: Troja
 

36

 • Filmvisning: Troja

 

Studiedag

 • Här hittar ni diskussionsfrågorna för filmen Troja:

Diskussionsfrågor

37

 • Filmvisning: Troja
 • Filmvisning: Troja
 • Arbeta med diskussions-frågorna till filmen.
 

38

 • Arbeta med diskussions-frågorna till filmen.
 • Gruppdiskussion om filmen Troja.
 • Grupperna kan ni se i följande länk:

Grupper - Troja

 • Läs: Om det var krig i Norden (låna från biblioteket)

 

 

Läs ut boken Om det var krig i Norden till måndag nästa vecka (27/9)

39

Öva inför essäskrivning

Exempelessä: Konsten att skjuta upp det oundvikliga

 • Läs om hur man skriver en essä på s.203-207 på följande länk:

Hur man skriver en essä

 • Arbeta med uppgifter knutna till exempelessän på följande länk:

Uppgifter knutna till exempelessän

 

 

 

Till nästa vecka på måndag  (4/10) ska ni ha arbetat färdigt med uppgifterna (knutna till exempelessän) på s.208-209. Läs även s.213-215

40

 • Gå igenom uppgifterna knutna till exempelessän.
 • Träna på att skapa en grovskiss för en essä (trädmodellen).
 • Träna på att skapa en introduktion för en essä (parvis).
 • Låna Jag ska rädda er alla av Émilie Freche.
 • forts. m. skapa introduktion för en essä.
 • Träna på att referera/ källhänvisa med hjälp av Harvard-metoden. Välj mellan följande utdrag att referera/källhänvisa:
 • Krigets skola på s. 245-249.
 • Vi vill upplysa er om att vi kommer att dödas i morgon tillsammans med våra familjer på s. 251-254.
 • Krigets färger på s. 255-258.
 • Sista kulan sparar jag åt grannen på s.336 i Svenska Impulser 2.

Här ser ni vilken text ni ska läsa till nästa vecka på måndag:

Referatgrupper

 • Till nästa vecka på söndag ska ni ha läst fram till s.102.

Här hittar du en länk till:

1. Vad ett referat är.

2. Hur du skriver ett referat.

3. Hur du refererar och citerar från olika källor.

4. Hur du skriver en källförteck-ning.

Lathund för referatskrivning

41

 • forts. m. referat/ källhänvisning av utdrag 
 • Presentera referat i tvärgrupper;

Tvärgrupper

 

Studiedag

 • Till fredag vecka 42 ska ni ha läst ut boken. Lämna in den till biblioteket samma dag!

42

 • Läs igenom examinationsuppgiften och börja planera med hjälp av:

1. Trädmodellen - Här hittar ni lärarens anteckningar/lathund i trädmodellen:

Trädmodellen

2. Läromedlen; Svenska Impulser 2 + Upplev Litteraturen 2

3. Källförteckningen

Här hittar du instruktionerna för examinationsuppgiften:

Examinationsuppgiften

Här hittar du källförteckningen för de källor vi har arbetat med under temaperioden:

Källförteckning - TEMA: Krig

Här nedan hittar du några elevexempel på essäer som gjorts inom temat Krig:

Elevexempel - Essäer

 • forts. m.  förberedelser inför examinations- uppgiften - planera!

 

43

 • Examinationsuppgift: Essäskrivning

Glöm inte att ta med:

1. Svenska Impulser 2

2. Upplev Litteraturen 2

3. Trädmodellen (om ni har en)

4. Stödanteckningar

 • Examinationsuppgift: Essäskrivning
 

44

Höstlov Höstlov  

45

 • Snabb repetition av ordklasser.
 • PP-genomgång hittar ni här:

Ordklasser

 • Genomgång av satslära; olika typer av fraser.
 • PP-genomgång hittar ni här:

Satslära

 • Här hittar ni ytterligare en lathund + övningar inom satslära:

Ordens roller

 • forts. med satslära; fraser
 • PP-genomgång av satsdelar.
 • Här hittar ni matnyttiga videoklipp om just satslära:

Lagrammaire - Fraser

Lagrammaire - Fraser (Kort version)

Lagrammaire - Satsdelar; Subjekt & Predikat

Lagrammaire - Satsdelar; Objekt

Lagrammaire - Satsdelar; Objekt & Bundna bestämningar

På den här sidan kan ni arbeta med satslära:

Övningar

 

 

46

 • forts. med satslära; satsdelar
 • se föregående lektion för tips och övningar.
 • forts. med satslära; huvudsats och bisats

Lagrammaire - Bisatser

 • se föregående lektion för tips och övningar.
 

47

 • träna inför morgondagens grammatikförhör.
 • Satsschema och passiva satser:

Aktiva & Passiva satser

Satsschema - Fundament och Finit verb

 

Grammatikförhör - Satslära

 

48

 • Tema: Himmel & Helvete
 • Svenska förklarad om Medeltiden:

Svenska förklarad

 • PP-genomgång; Heliga Birgitta
 • Heliga Birgitta + utdrag ur Uppenbarelser:

Himmel & Helvete

 • forts. Tema: Himmel & Helvete
 • PP-genomgång; Dante Alighieri
 • Utdrag ur Inferno; s.100-101 i Svenska Impulser 2.
 • Utdrag ur Inferno; s. 61-62 i det skannade arbetshäftet.
 • Arbeta med övningarna på s. 64-65 i det skannade arbetshäftet.

Den andra cirkeln i Helvetet:

Paolo & Francesca

Slutet på vandringen uppför Skärseldsberget:

Beatrice

Podd om Dante's Inferno:

Vi drar åt helvete - 1:a kretsen "Likgiltighet"

Vi drar åt helvete - 2:a kretsen "Lust"

Vi drar åt helvete - 3:e kretsen "Frosseri"

49

 • forts. Tema: Himmel & Helvete
 • forts. PP-genomgång; Dante Alighieri
 • Den andra cirkeln i Helvetet:

Vi drar åt helvete - 2:a kretsen

Paolo & Francesca

 • Den åttonde cirkeln:

Utdrag ur Inferno; s.100-101 i Svenska Impulser 2.

Vi drar åt helvete - 8:e kretsen "Bedrägeri"

 • Den nionde cirkeln:

Utdrag ur Inferno; s. 61-62 i det skannade arbetshäftet.

Arbeta med övningarna på s. 64-65 i det skannade arbetshäftet.

Slutet på vandringen uppför Skärseldsberget:

Beatrice

 • forts. Tema: Himmel & Helvete
 • Den nionde cirkeln:

Utdrag ur Inferno; s. 61-62 i det skannade arbetshäftet.

Arbeta med övningarna på s. 64-65 i det skannade arbetshäftet.

Vi drar åt helvete - 9:e kretsen "Förrräderi"

Slutet på vandringen uppför Skärseldsberget:

Beatrice

 

50

 • Examinationsuppgift; Skapa en egen helvetestratt.
 • Instruktionen finns här:

Helvetestratt

 • forts. med att skapa den egna helvetestratten.
 

51

 • forts. med att skapa den egna helvetestratten.
Lektion inställd  

2

 • forts. med att skapa den egna helvetestratten.
 • forts. med att skapa den egna helvetestratten.

Deadline för Helvetestratten är på söndag den 23/1. Presentationen skickas in via sprend.com till följande adress:

bawan.rashid@katrineholm.se

Powerpointen (om ni har skapat en sådan) skickar ni in via Unikum under Delmoment 3 - TEMA: Himmel & Helvete. Glöm inte att dela den med mig!

3

 • forts. med att skapa den egna helvetestratten.
 • forts. med att skapa den egna helvetestratten.
 

4

 • Genomgång av komparativ analys:

Komparativ analys

Google Meet länk finns nedanför

 • forts. gå igenom komparativ analys

Kort version av komparativ analys

 

5

 • Filmvisning: Seven
 • Filmvisning: Seven
 

6

 • Examinationsuppgift: Komparativ analys

Komparativ analys

 • forts. med examinationsuppgift

Vi drar åt helvete - 4:e kretsen "Girighet"

Vi drar åt helvete - 5:e kretsen "Vrede"

Vi drar åt helvete - 6:e kretsen "Kätteri"

Vi drar åt helvete - 7:e kretsen "Våld"

7

 • forts. med examinationsuppgift

Kunskapsdag

Deadline för examinationsuppgiften är på söndag den 20/2. Skicka in uppgiften via Unikum under Delmoment 3: TEMA: Himmel & Helvete - Komparativ analys.

9

 • Start: Morfologi
 • PP-genomgång av morfologi.

PowerPoint

 • Arbeta med uppgifter i det inskannade arbetshäftet:

Morfologiövningar

 • Quizlet - begrepp inom morfologin:

Quizlet

 • forts. med Morfologi: Ordbildning
 • Arbeta med uppgifter i det inskannade arbetshäftet (se föregående lektion).
 • Flera morfologiövningar kan ni hitta här:

Flera morfologiövningar

 

10

 • Arbeta med uppgifter i det inskannade arbetshäftet (se föregående lektion).
 • forts. med morfologiövningar.
 

11

 • Repetition av morfologi; rotmorfem, grammatiska morfem och ordbildning (avledning, sammansättning och förkortning).
 • Hemsida (prefix och suffix):

Prefix och Suffix

 • eventuell kort genomgång av satslära.
 • Arbeta vidare med morfologiövningar.
 • Repetera inför nästa veckas prov.
 

12

Morfologiprov
 • Tema: Kärlek
 • PP-genomgång; Romantiken
 • Svenska förklarad om Romantiken

Svenska förklarad - Romantiken

 • Goethes Den unge Werther's lidanden (se Svenska Impulser 2 + inskannat häfte)

Den unge Werthers lidanden

 

13

Lektion inställd pga NP

Lektion inställd pga NP

 

14

 • Start: Språk i Norden
 • PP-genomgång.
 • Examinationsuppgift: Nordiska språk och minoritetsspråk.

Examinationsuppgift

Gruppindelning

Här kan ni få mer matnyttig information om minoritetsspråken:

Jakten på språket

Den här länken talar om den nordiska språkhistorian och den nordiska språkgemenskapen:

De nordiska språken/Nordiskt samarbete

Institutet för språk- och folkminnen har mer information om de nordiska språken:

ISOF

Se även Skolverkets hemsida:

Skolverket

Dessa webbsidor kan vara värda att titta igenom:

Minoritet.se

16

Annandag påsk
 • forts. m. examinationsuppgift: Nordiska språk och minoritetsspråk.
 • Läs s.384-392 i Svenska Impulser 2 för mer information om våra språkgrannar i Norden.

Följande utdrag från Fixa svenskan är innehåller också matnyttig information om minoritetsspråken:

Minoritetsspråk i Sverige

17

 • forts. m.examinationsuppgift: Nordiska språk och minoritetsspråk.
 • forts. m.examinationsuppgift: Nordiska språk och minoritetsspråk.
 

18

Tvärgruppsredovisning - Nordiska språk & Minoritetsspråk

Här ser ni vilken tvärgrupp ni tillhör:

Tvärgrupper

Lektion inställd  

19

Lektion inställd Lektion inställd  

20

Lektion inställd Lektion inställd  

21

 • Examinationsuppgift: Skriftlig reflektion om minoritetsspråk

Examinationsuppgift

 • Här hittar ni PP-presentationen jag gick igenom i början på arbetsområdet:

PP-presentation

 • forts. m. examinationsuppgift 
 • Lämna in uppgiften innan dagen är över! Skicka in den via Delmoment 
 

22

     

23

???? ????  

Google Meet-länk

https://meet.google.com/cdq-tugn-sxw

Innehåll

Vi kommer att använda läromedlen Svenska Impulser 2 och antologin Upplev Litteraturen 2.

Vi kommer att läsa en rad skönlitterära verk.

Vi kommer att träna på genreskrivning.

Upplägg

 • Delmoment 1: TEMA Krig v. 34-43
 • Delmoment 2: Grammatik & Språkriktighet v.45-47
 • Delmoment 3: TEMA Himmel & Helvete v. 48-7
 • Delmoment 4: Morfologi v. 9-12
 • Delmoment 5: Nordiska språk & Minoritetsspråk v. 14-21

 

Examinationer

Du kommer examineras och bedömas utifrån lektioner, skriftliga och muntliga framställningar och inlämningsuppgifter.

 

Resurser

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Muntlig framställning av utredande och argumenterande slag i och inför grupp. Användning av såväl digitala som andra presentationstekniska hjälpmedel för att stödja och förbättra muntliga framställningar.
  Sve  -
 • Uppbyggnad, språk och stil i olika typer av texter samt referat och kritisk granskning av texter. Skriftlig framställning av utredande och argumenterande texter. Normer och stildrag som hör till dessa texttyper. Användning av digitala verktyg för textbearbetning samt för respons på och samarbete när det gäller texter.
  Sve  -
 • Svenska och internationella författarskap, såväl kvinnliga som manliga, och skönlitterära verk, vilket även inkluderar teater samt film och andra medier, från olika tider och epoker. Dansk och norsk skönlitteratur, delvis på originalspråk. Relationen mellan skönlitteratur och samhällsutveckling, dvs. hur skönlitteraturen har formats av förhållanden och idéströmningar i samhället och hur den har påverkat samhällsutvecklingen.
  Sve  -
 • Skönlitterära verkningsmedel. Centrala litteraturvetenskapliga begrepp och deras användning.
  Sve  -
 • Svenska språkets uppbyggnad, dvs. hur ord, fraser och satser är uppbyggda samt hur de samspelar i grammatiken.
  Sve  -
 • Språkförhållanden i Sverige och övriga Norden, till exempel språklagstiftning, minoritetsspråk och dialekter.
  Sve  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla argument, egna tankar och åsikter på ett nyanserat sätt samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med säkerhet. Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och väldisponerad. Språket är ledigt, varierat och välformulerat, och språk och stil är anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Framställningen innehåller såväl belysande exempel som generaliseringar och vidgade perspektiv. Eleven har god åhörarkontakt. Vidare kan eleven med säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel som stöder, tydliggör och är väl integrerade i den muntliga framställningen.
  Sve  A
 • Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla argument, egna tankar och åsikter på ett nyanserat sätt samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med viss säkerhet. Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och väldisponerad. Språket är ledigt och språk och stil är anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Eleven har viss åhörarkontakt. Vidare kan eleven med viss säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel som stöder och tydliggör den muntliga framställningen.
  Sve  C
 • Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla argument, egna tankar och åsikter samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med viss säkerhet. Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och dispositionen tydligt urskiljbar. Språk och stil är till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Eleven har viss åhörarkontakt. Vidare kan eleven med viss säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel.
  Sve  E
 • Eleven kan med säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor och kan med utgångspunkt från detta skriva utredande och argumenterande texter som är sammanhängande och väldisponerade. Texterna innehåller såväl belysande exempel och vidgade perspektiv på informationen från källorna. Dessutom resonerar och drar eleven välgrundade och nyanserade slutsatser utifrån sina resonemang. Texterna är anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven kan tillämpa regler för citat- och referatteknik och följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är träffsäkert, klart och varierat och innehåller goda formuleringar.
  Sve  A
 • Eleven kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor. Med utgångspunkt från detta kan eleven skriva utredande och argumenterande texter som är sammanhängande, väldisponerade och ger vidgade perspektiv på informationen från källorna. Dessutom resonerar och drar eleven slutsatser utifrån sina resonemang. Texterna är anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven kan tillämpa regler för citat- och referatteknik och följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är klart och varierat samt innehåller goda formuleringar.
  Sve  C
 • Eleven kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor. Med utgångspunkt från detta kan eleven skriva utredande och argumenterande texter som är sammanhängande och har tydligt urskiljbar disposition. Texterna är till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven kan tillämpa regler för citat- och referatteknik och följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är varierat och innehåller goda formuleringar.
  Sve  E
 • Eleven kan i skriftlig eller muntlig argumentation formulera en tes, hålla sig konsekvent till den och ge välgrundade argument till stöd för den. Dessutom kan eleven på ett relevant sätt bemöta tänkta motargument.
  Sve  A
 • Eleven kan i skriftlig eller muntlig argumentation formulera en tes, hålla sig konsekvent till den och ge välgrundade argument till stöd för den.
  Sve  C
 • Eleven kan i skriftlig eller muntlig argumentation formulera en tes och ge välgrundade argument till stöd för den.
  Sve  E
 • Eleven diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära verk och författarskap från olika tider och epoker utifrån några få centrala litteraturvetenskapliga begrepp. Eleven ger exempel på litterära verkningsmedel, resonerar nyanserat om dessa och diskuterar utförligt och nyanserat hur de skönlitterära verken förmedlar idéer och känslor samt sätter dessa verk och författarskap i relation till förhållanden och idéströmningar i samhället.
  Sve  A
 • Eleven diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära verk och författarskap från olika tider och epoker utifrån några centrala litteraturvetenskapliga begrepp. Eleven ger exempel på litterära verkningsmedel och diskuterar utförligt hur de skönlitterära verken förmedlar idéer och känslor samt sätter dessa verk och författarskap i relation till förhållanden och idéströmningar i samhället.
  Sve  C
 • Eleven diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära verk och författarskap från olika tider och epoker utifrån några centrala litteraturvetenskapliga begrepp. Eleven ger exempel på och diskuterar översiktligt samband mellan skönlitteratur och idéströmningar i samhället.
  Sve  E
 • Eleven kan med god precision utifrån språkexempel redogöra för hur olika typer av satser, fraser och ord i svenska språket är uppbyggda och samspelar med varandra i grammatiken.
  Sve  A
 • Eleven kan med viss precision utifrån språkexempel redogöra för hur olika typer av satser, fraser och ord i svenska språket är uppbyggda och samspelar med varandra i grammatiken.
  Sve  C
 • Eleven kan översiktligt utifrån språkexempel redogöra för hur olika typer av satser, fraser och ord i svenska språket är uppbyggda och samspelar med varandra i grammatiken.
  Sve  E
 • Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för några aspekter av språksituationen i Sverige och övriga Norden.
  Sve  A
 • Eleven kan utförligt redogöra för några aspekter av språksituationen i Sverige och övriga Norden.
  Sve  C
 • Eleven kan översiktligt redogöra för någon aspekt av språksituationen i Sverige och övriga Norden.
  Sve  E