👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

språkutveckling

Skapad 2021-08-11 09:48 i Trollskogen 2 Borlänge
Förskola
Språkutveckling på våra avdelningar. Stimulera språkutveckling och bredda ordförrådet

Innehåll

Innehåll 

 

Barnen visar fortsatt intresse för bokstäver, att skriva och ljuda ord, samt för läsning och återberättande. Vi pedagoger försöker möta alla barn på deras olika nivåer och arbetar med språket på olika sett i undervisningen.

 

 

 Vi ska främja och stimulera barnens muntliga- och skriftliga språkutveckling och språkmedvetenhet. Att barnen ska ha stärkt ords och begreppsförmåga. Kunna hänga med i en saga.

 

 

 

 •   Olika aktiviteter som är språkutvecklande så som, rim, sånger, högläsning, berättande och       återberättande.  Ljudar bokstäver och ord. 

 • Vi ser UR- program som "bokstavshissen", med olika avsnitt som handlar om olika bokstäver, sammansatta ord, rimord, etc. och andra program via projektorn, t.ex. "Läs med- sagor".
 • Avslappning liggandes på golvet medan vi lyssnar på "ljudböcker"/sagor som vila efter maten ibland.
 • Flanosagor och sagolådor med olika innehåll och material.
 • Högläsning av böcker, planerat ca. 3 gånger i veckan, och spontant efter barnens önskemål så ofta som möjligt och i samlingar och grupparbeten.
 •   Vi deltar i läslyftet. Språkutveckling arbetssätt.

 

 

Vi reflekterar och analyserar kontinuerligt i arbetslaget hur arbetet gått genom olika form av dokumentation, för att på så sätt utveckla vårt arbete. Syfte:

Vi har uppmärksammat att vi behöver fokusera extra på barngruppens språkutveckling. Att kunna tag in, lyssna och öka ords-och begreppsförrådet.

Vi vill att barnen ska få ett stort ordförråd så att de kan uttrycka sig genom ord och kroppsspråk på ett bra sätt. 

 

Vi vill att barnen ska känna igen bokstäverna i sitt namn.
Genom att arbeta med språket vill vi pedagoger på ett mer medvetet sätt läsa, berätta och prata om böcker och sagor med 3-5-åringar. Vi vill väcka ett intresse för böcker, sagor och läsning.

 

 

 

Mål:

Vårat mål är att arbeta med barnens språkutveckling på ett medvetet sätt.

 

Metoder:

 1. Att introducera böcker och sagor på ett intressant.
 2. Lära barnen hur de ska hantera, läsa och lyssna på böcker.
 3. Att använda läspenna, flanosaga, sagor, bilder som stöd när vi läser olika sagor.
 4. QR-kod sagor.
 5. Böcker med mindre text, men mer bilder.
 6. veckan bokstav.
 7. polyglutt som ljudböcker. 

 

Genomförande

 • ·         Vi läser för barnen och böcker finns tillgängliga för att väcka nyfikenhet och intresse för läsandet.
 • ·         QR-koder finns uppsatta med länkar till sånger och sagor.
 • ·          Språkutvecklingen uppmuntras och utmanas under alla dagens aktiviteter och rutiner.
 • ·          Vi använder oss av leken för att stimulera barns språkutveckling.
 • ·         Vi strävar efter att vara engagerade pedagoger som är lyhörda för barns alla språk och kommunicerar med barnen på ett       medvetet sätt.
 • ·          TRAS används för kartläggning av barngruppens språkutveckling.
 • ·           Vi försöker ha samling varje dag med samma upplägg för kontinuit.
 • ·          Vi använder oss av sång, rim, dans och musik.
 • ·         Vi uppmuntrar barnen att rita och skriva med olika material för att stimulera skriftspråksutvecklingen.
 • ·         Vi arbetar med skapande verksamhet i olika former för att stimulera barns olika språk.
 •            Namnlappar finns uppsatta på olika föremål i miljön.

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18