👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagor

Skapad 2021-08-11 10:25 i Testskola i Unikum Norrtälje
Vi ska arbeta med ett sagotema där vi läser olika sagor, lär oss vad som är typiskt för sagor, och till slut skriver egna sagor.
Grundskola 6 – 7 Svenska
Vi arbetar med sagor. Vi kommer läsa olika typer av sagor samt skriva en egen saga.

Innehåll

Tidsperiod

v.34-37

Vad ska jag lära mig?

 • att formulera dig i tal och skrift
 • att läsa och analysera olika sagor
 • att anpassa språket efter målgrupp
 • att skriva en egen saga 

Hur ska jag visa det?

 • genom att delta i samtal och diskussioner under lektion
 • genom att jämföra olika sagor
 • genom att skriva en egen saga
 • genom att ge respons till en kamrat

Hur kan vi arbeta för att komma dit?:

Sagoläsning, enskilt och högläsning

Prata om olika typer av sagor och hur de är uppbyggda (folksagor, konstsagor och fabler)

Gå igenom olika sagoingredienser. Vad är typiskt för de olika sagorna?

Se filmen Snowwhite and the huntsman 

Diskutera filmen, dess uppbyggnad samt jämföra med andra sagor

Skriva en egen saga samt bedöma en klasskamrats saga.

 

Arbetsgång

1. Introduktion till sagor v. 34

2. Sagans struktur v.35

3. Börja skriva saga v.35

4. Kamratrespons samt fortsätta att skriva sagan v.36

 

Viktiga ord och begrepp:

Liknelser

Metaforer

 

Uppgifter

 • Test

 • test

 • Skriv din egen saga

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Skriva sagor

SKRIVA: SAGOR

E
C
A
Röd tråd
Hur jag som läsare kan hänga med i din text. Skriver du så att läsaren/lyssnaren förstår?
Du kan skriva en saga med begripligt innehåll
Du kan skriva en saga med relativt tydligt innehåll
Du kan skriva en saga med tydligt innehåll
Språklära
T ex stavning, skiljetecken, stor bokstav, talstreck.
I texterna använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet. * Du skriver meningar med punkt och stor bokstav och använder regler för stavning med viss säkerhet.
I texterna använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet. * Du skriver meningar med punkt och stor bokstav och använder regler för stavning med relativt god säkerhet.
I texterna använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet. * Du skriver meningar med punkt och stor bokstav och använder regler för stavning med god säkerhet.
Beskrivningar/Handling
Person- och miljöbeskrivningar
Din text innehåller enkla gestaltande beskrivningar och har en enkel handling. * Du kan på ett enkelt sätt beskriva personer och miljön i din saga.
Din text innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och har en utvecklad handling. * Du kan på ett tydligt sätt beskriva personer och miljön i din saga.
Din text innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och har en välutvecklad handling. * Du kan på ett mycket tydligt sätt beskriva personer och miljön i din saga.
Struktur
Inledning, handling och avslutning.
Din text har i huvudsak fungerande struktur. Din saga har en enkel inledning, handling och avslutning.
Din text har relativt väl fungerande struktur. Din saga har en ganska tydlig inledning, handling och avslutning.
Din text har väl fungerande struktur. Din saga har en tydlig inledning, handling och avslutning.
Sagodragen
Hur du använder sagodragen i din saga
Du har med några av de olika sagodragen i din saga.
Du har med ett flertal av de olika sagodragen i din saga.
Du har med många av de olika sagodragen i din saga.
Använda respons
Du kan förbättra din egen text efter genomläsning. Du kan använda dig av din lärares råd och ändra i din text för att förbättra den.
Du kan utifrån respons bearbeta din saga mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.