👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Årstiden höst

Skapad 2021-08-11 13:54 i Rosendalsskolan Linköping
En planering om årstider/årstidsväxlingar med fokus sommar/sensommar. Djur och natur. Månaderna augusti och september.
Grundskola 1 Bild Svenska som andraspråk NO (år 1-3) Svenska
Vad händer i naturen på hösten? Månaderna september, oktober och november.

Innehåll

Årstiden höst

v 38-48

Innehåll/undervisning

Vi använder:

 • filmer
 • bildspel
 • arbetsblad
 • skriva gemensam text (ASL)
 • teckna/rita  

 

Du kommer arbeta med:

 • promenad till klassträdet och göra iakttagelser
 • skördetid i naturen
 • månaderna oktober och november
 • svampar, trädarter några fåglar

 

Vad ska jag lära mig?

 • Namnge trädets delar (stam, krona, rot, gren, kvist, blad/löv)
 • Namnge klassträdet
 • Namnge några däggdjur och fåglar
 • Kunna berätta något om hur djur förbereder sig för vintern
 • Känna till och kunna berätta något om årstiden höst.
 • Att kunna samtala om det jag lärt.

 

Hur ska jag visa det? (bedömning)

 • Para ihop ord och bild för däggdjur/fåglar - antingen digitalt eller muntligt med hjälp av bilder
 • Namnge klassträdet muntligt.
 • Att kooperativt kunna, med stöd av sin dokumentation, berätta något om det vi lärt om hösten. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Informativa bilder, till exempel läroboksbilder och hur de är utformade och fungerar.
  Bl  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  SvA  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  SvA  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3

Matriser

NO Sv Bl SvA
Årstid sommar

Nivå 1
Insats krävs för att nå kunskapsmålen för ämnet.
Nivå 2
Godtagbara kunskaper för området.
Nivå 3
Mer än godtagbara kunskaper för området.
Trädets delar
 • SvA   3
Jag kan para ihop någon av trädets delar med en bild, men inte alla. Jag kan para ihop trädets delar med bild om en vuxen stöttar mig.
Jag kan para ihop merparten av trädets delar med en bild. En vuxen kan hjälpa mig att läsa orden men behöver inte stötta mig i parandet.
Jag kan självständigt para ihop trädets delar med en bild.
Vårt klassträd
 • NO   3
Jag kan inte tala om vad vårt klassträd heter.
Jag kan tala om vad vårt klassträd heter.
Fåglar/däggdjur
 • NO   3
Jag kan para ihop bilder och namn för några fåglar/däggdjur om en vuxen stöttar mig.
Jag kan para ihop minst 3 bilder på fåglar/däggdjur med rätt namn. En vuxen kan hjälpa mig att läsa orden men inte stötta i att välja fåglar/däggdjur.
Jag kan självständigt namnge mer än 3 fåglar/däggdjur.
Berätta om hösten (årstidsväxlingar i naturen/djurens förberedelser inför vintern)
 • NO   3
 • NO   3
Jag kan med stöd av vuxen berätta något om det jag dokumenterat kring hösten.
Jag kan berätta något för en kompis om hösten när jag får använda min dokumentation.
Jag kan berätta utförligt med exempel om hösten. Jag använder min dokumentation som stöd men berättar även annat.