👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kursplanering: Rel1 EK20B

Skapad 2021-08-11 19:28 i Lindengymnasiet Katrineholm
Gymnasieskola Religionskunskap
Välkommen! Här är planeringen för er kurs i religion, jag heter Mathilda Skoogh och kommer att vara er undervisande lärare.

Innehåll

Innehåll

Vi kommer att jobba med boken --------, men även med olika annat material, som då delas ut av mig. 

 

Vi har lektion tisdag 09.45-10.20 (N27) samt torsdag 09.15-09.50 (N27)

 

Under läsåret kommer vi att jobba med;

Religion och identitet

Etik och moral

Abrahamitiska religioner

Österländska religion

Religion och vetenskap

 

Vid eventuell distans träffas vi på följande meetlänk: https://meet.google.com/poc-tcxe-dsd

Upplägg

Examinationer

 • Du kommer examineras och bedömas utifrån lektioner, skriftliga och muntliga redovisningsuppgifter, prov etc. 

Resurser

 • NE.se (gå in via lärknuten)
 • Studentlitteratur för digital bok (gå in via lärknuten)

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Kristendomen, de övriga världsreligionerna och olika livsåskådningar, deras kännetecken och hur de tar sig uttryck för individer och grupper i samtiden, i Sverige och i omvärlden.
  Rel  -
 • Olika människosyn och gudsuppfattningar inom och mellan religioner.
  Rel  -
 • Religion i relation till kön, socioekonomisk bakgrund, etnicitet och sexualitet.
  Rel  -
 • Individers och gruppers identiteter och hur de kan formas i förhållande till religion och livsåskådning utifrån till exempel religiösa skrifter, traditioner, sociala medier samt historiska och nutida händelser.
  Rel  -
 • Olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap i den aktuella samhällsdebatten.
  Rel  -
 • Tolkning och analys av olika teorier och modeller inom normativ etik samt hur dessa kan tillämpas. Etiska och andra moraliska föreställningar om vad ett gott liv och ett gott samhälle kan vara.
  Rel  -
 • Analys av argument i etiska frågor med utgångspunkt i kristendomen, övriga världsreligioner, livsåskådningar och elevernas egna ställningstaganden.
  Rel  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan översiktligt redogöra för och analysera världsreligionerna och några livsåskådningar samt översiktligt redogöra för deras kännetecken och uttryck historiskt, i samtiden, i Sverige och i omvärlden. I sin analys förklarar eleven enkla samband och drar enkla slutsatser om världsreligioner och livsåskådningar i relation till individer, grupper och samhällen utifrån olika tolkningar och perspektiv. Vidare kan eleven översiktligt redogöra för likheter och skillnader mellan världsreligionernas människosyn och gudsuppfattningar och underbygga sina resonemang med enkla argument.
  Rel  E
 • Eleven ger några exempel på hur identitet kan formas i relation till religion och livsåskådning samt gör en enkel analys av denna relation i vilken eleven beskriver enkla samband och drar enkla slutsatser. Eleven kan översiktligt redogöra för hur religion kan förhålla sig till etnicitet, kön, sexualitet och socioekonomisk bakgrund.
  Rel  E
 • Eleven kan översiktligt redogöra för olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap. Dessutom kan eleven göra en enkel analys av de olika uppfattningarna.
  Rel  E
 • Eleven kan översiktligt beskriva vad som utmärker några normativa etiska teorier och modeller, genomföra en enkel analys av modellerna och använda dem för att ge enkla argument i någon fråga. Eleven för enkla resonemang om vad ett gott liv och ett gott samhälle kan vara utifrån dygdetiska och andra moraliska föreställningar.
  Rel  E