👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jag i världen

Skapad 2021-08-12 08:45 i Fagerhultsskolan Härryda
Jag i världen
Grundskola 4 Idrott och hälsa Religionskunskap Svenska Samhällskunskap Biologi
Vårt första arbetsområde handlar om "Jag i världen". Vi kommer att arbeta tematiskt över de flera ämnen med frågor som rör värdegrund, normer och identitet.

Innehåll

Syfte med undervisningen

Skolans mål är att varje elev kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter. 

Så här kommer vi att arbeta

Vi kommer arbeta tematiskt. Vi kommer lära oss genom att läsa texter, titta på filmer, diskutera och samarbeta.

Det här ska du lära dig

Du kommer att få kunskap inom området:

 

 • Barns olika levnadsförhållanden runt omkring i Sverige och i världen.
 • Några av barnkonventionens artiklar.

 • Positiva beteenden och kommentarer barnen emellan.

 • Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion och sociala relationer.
 • Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
 • Pubertet, sexualitet och samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer och  kärlek.

Här är en lista med ord och begrepp som är viktiga för din förståelse av området

* Identitet

* Självbild

* Mänskliga rättigheter 

* Pubertet

* Samtycke

Så här kan du visa dina kunskaper

 

 • kunna berätta några skillnaderna mellan barns levnadsförhållanden runt om i världen.

 • delta aktivt i gruppdiskussionerna, både i helklass och smågrupper

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Gr lgr11
 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
  Bi  4-6
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.
  Bi  4-6
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  4-6
 • Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.
  Sh  4-6
 • Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.
  Sh  4-6
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.
  Sh  4-6
 • Ansvarsfullt agerande vid kommunikation i digitala och andra medier och i olika sammanhang.
  Sv  4-6

Matriser

Re Sv Sh Bi Idh
Jag i världen - biologi

Öva mer
Godtagbara kunskaper
Samband i människokroppen
Du behöver öva mer på hälsa, sjukdom och pubertet.
I enkla resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan du relatera till några samband i människokroppen.
Människans organsystem
Du behöver öva mer på organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
Du kan några av våra organs namn, utseende, placering, funktion och samverkan.

Re Sv Sh Bi Idh
Jag i världen - svenska

Öva mer
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Läsa med flyt
Du behöver öva på att läsa böcker för barn och ungdomar med flyt.
Du kan läsa böcker för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan läsa böcker för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Budskap och upplevelse
Du behöver öva mer på att tolka och föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap.
Du kan utifrån egna erfarenheter tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva din upplevelse av läsningen.
Språkbruk
Du behöver öva mer på språkanvändning och hur man skriver beroende på vem man skriver till och varför.
Du vet att det finns skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte.

Re Sv Sh Bi Idh
Jag i världen - samhällskunskap

Öva mer
Godtagbara kunskaper
Värdera och uttrycka ståndpunkter
Du behöver öva mer på att uttrycka olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor i en liten grupp.
Du värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument.
Människors och barns rättigheter
Du behöver öva mer på att redogöra för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ge några få exempel på vad rättigheter kan betyda för barn i olika delar av världen.
Du redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger några exempel på vad rättigheter kan betyda för barn i olika delar av världen.

Re Sv Sh Bi Idh
Jag i världen - religion

Öva mer
Godtagbara kunskaper
Moraliska frågor
Du behöver öva mer på att föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott i en liten grupp.
Du kan föra resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.

Re Sv Sh Bi Idh
Jag i världen - idrott

öva mer
godtagbara kunskaper
Rörelse
 • Idh  4-6
 • Idh  E 6
Du behöver öva mer på att röra dig i olika fysiska sammanhang.
Du rör dig i olika fysiska sammanhang,