👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kursplanering: El och hybridfordon 2 FT19

Skapad 2021-08-12 11:29 i Campus Backa Katrineholm
Gymnasieskola El- och hybridfordonsteknik
Här ser du en övergripande planering över kursen ELCELO02.

Innehåll

Innehåll

Vi kommer jobba med det digitala läromedlet Tech Academy.

Vi har lektioner i Lektionssal  samt i Verkstadslokalen.

Vi kommer blanda genomgångar med övningsuppgifter och diskussionsövningar både enskilt och i grupp. 

Vid eventuell distans träffas vi på följande meetlänk: https://meet.google.com/ayv-qckv-ynk

 

Upplägg

 • Teori
 • Praktiska övningar

Examinationer

 • Du kommer examineras och bedömas utifrån lektioner, skriftliga och muntliga prov och inlämningsuppgifter.

Resurser

Veckoplanering

V33 Skolstart,  introduktion i kursen .

V34 Elsäkerhet

V35   Kunskapsdag torsdag 2/9

V36  Elmotorer

V37  Laddning, inverter, likriktare

V38  Kunskapsdag fredag 24/9

V39 Grupparbete laddhybrider

V40 Grupparbete/ batteri

V41 Batteri/ serie och parallellkoppling

V42 Inlämningsuppgift Elbilen

V43 ZOE

V44 Lov

V45 VIDA/ Nätverksteknik

V46  Kunskapsdag Måndag 15/11 Uppgifter via unikum distans

V47 Diagnostik/ Nätverk

V48 Prov Elmotor och Generator

V49  Diagnostik/ Nätverk

V50 

V51

VT 2021

V2 Repetition säkerhet batteri

V3 Projekt elfordon (. Vi bygger och konstruerar ett mindre fordon med hjälp av den kunskap vi har)

V4 Projekt elfordon

V5 Projekt elfordon / batterilära

V6 Projekt elfordon

V7 Projekt elfordon

V8 Sportlov

V9 Projekt elfordon

V10 Projekt elfordon

V11 Projekt elfordon 

V12 Projekt elfordon

V13 Projekt elfordon

V14 Projekt elfordon

V15 Projekt elfordon

V16 Kunskapsdag torsdag 22/4 (påsklov?)

V17

V18

V19

V20

V21

V22

 

V23 Sommarlov

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Metoder för och genomförande av demontering, montering samt justering av komponenter i samband med reparationer.
  ELHYTE  1-4
 • Fordonstillverkares anvisningar, scheman och teknisk information på svenska och engelska.
  ELHYTE  1-4
 • Elscheman och symboler samt märkning av kablar och komponenter.
  ELHYTE  1-4
 • Metoder för att göra högvoltssystem spänningslöst samt återaktivering enligt fordonstillverkares krav.
  ELHYTE  1-4
 • Metoder för mätning av batterikapacitet i olika högvoltsbatterier.
  ELHYTE  1-4
 • Yrkesmässigt språk, kommunikation och målgruppsanpassning.
  ELHYTE  1-4
 • Säkerhet på arbetsplatsen och förebyggande av person- och egendomsskador.
  ELHYTE  1-4
 • Metoder för användning av specialverktyg på ett kvalitetsmässigt sätt samt vård av dessa.
  ELHYTE  1-4
 • Metoder för att använda arbetsinstruktioner, servicelitteratur och system för reservdelsbeställning på svenska och engelska.
  ELHYTE  1-4
 • Metoder för och genomförande av felsökning, diagnostisering och reparationer av enklare fel i olika el- och hybridfordonssystem samt deras komponenter.
  ELHYTE  1-4
 • Metoder för och genomförande av service och underhåll av el- och hybridfordon samt deras elektriska framdrivningssystem och olika komponenter.
  ELHYTE  1-4
 • Lagar och andra bestämmelser som gäller för arbetet.
  ELHYTE  1-4

Matriser

ELHYTE
El och hybridbilar

E
C
A
Kunskaper om elarbete och elsäkerhet samt de risker som finns i samband med arbete på eller i närheten av högvoltssystem i el- och hybridfordon.
Kunskaper om olika el- och hybridfordonssystem samt deras olika komponenter och hur de samverkar.
Olika system för intern och extern batteriladdning i el- och hybridfordon samt deras funktion och olika komponenter.
Förmåga att använda specialverktyg samt verktyg och övrig utrustning.
Förmåga att använda manualer, scheman och digitala informationssystem i samband med felsökning och enklare komponentbyten.
Förmåga att arbeta och samarbeta på ett säkert, miljö- och kvalitetsmässigt sätt utifrån lagar och andra bestämmelser.
Förmåga att använda ett yrkesmässigt språk samt kunna anpassa språket efter målgruppen.