👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tal åk 8

Skapad 2021-08-12 13:45 i Rydebäcksskolan Helsingborg
Algebra åk 8
Grundskola 8 Matematik
Kapitel 1 handlar om att lära sig att räkna med negativa tal vid de fyra räknesätten och även att räkna med potenser (upphöjda tal). I vardagen använder man negativa tal bland annat då vi pratar om temperaturer. Potenser är användbart när man pratar om väldigt stora tal eller väldigt små tal.

Innehåll

Målet med undervisningen är utveckla er förmåga att:

  • Lösa uppgifter i matematik med hjälp av matematiska regler,  d.v.s matematiska färdigheter.
  • Använda begreppen/orden som finns med i kapitlet om tal så som potenser, tiopotens, grundpotens, prefix och kvadratrot  .
  • Förklara hur olika begrepp hänger i hop, t.ex. att sidorna i en kvadrat är de samma som roten ur arean på kvadraten.
  • Använda metoder för att lösa uppgifter med potenser med de fyra räknesätten och att räkna med prefix och att skriva tal i grundpotensform.

Så här ska vi arbeta:

  • Genomgångar
  • Lösa uppgifter tillsammans i grupp
  • Räkna individuellt i boken Prio åk 8, kapitel 1
  • Arbetsområdet kommer att avslutas med ett prov på kapitel 1.

Kunskapskraven vi kommer att bedöma är:

* Lösa problem med strategier, metoder och modeller

* Använda matematiska begrepp

* Uttrycksformer och begreppens relation

 

Utvärdering

Vid slutet av arbetsområdet kommer ni att göra en utvärdering av:

* Er egen insats

* Vad du själv har lärt dig

* Hur undervisningen har varit