👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fastighetsskötsel - byggnadsunderhåll

Skapad 2021-08-12 14:32 i Luleå Gymnasieskola Luleå Kommun BUF
Fastighetsskötsel - byggnadsunderhåll
Gymnasiesärskola Fastighetsskötsel
Kursen syftar till att eleverna utvecklar kunskaper om skötsel och underhåll av fastigheter.

Innehåll

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 

 • Byggnaders funktion och användning. Kulturhistoriskt värdefulla byggnader.
 • Material, egenskaper, funktion och användning.
 • Hantering av byggmaterial vid transport och lagring.
 • Olika typer av skador på byggnader samt hur de kan förebyggas och åtgärdas.
 • Återvinning av material.
 • Metoder och tekniker vid reparation och underhåll av byggnader.
 • Verktyg, maskiner och annan teknisk utrustning.
 • Skötsel och underhåll av verktyg, maskiner och annan teknisk utrustning.
 • Planering av arbetsuppgifter och beräkning av tids- och materialåtgång.
 • Hantering av byggavfall.
 • Ergonomi, arbetsmiljö och säkerhet. Riskbedömningar och skyddsutrustning.
 • Brandförebyggande åtgärder,
 • Lagar och andra bestämmelser, till exempel bestämmelser om elsäkerhet och miljölagar.

 

Matriser

Fat
Fastighetsskötsel - byggnadsunderhåll

Eleven behöver stöd för att nå målen
Eleven behöver visst stöd för att nå målen
Eleven når målen helt självständigt
Byggnader
Byggnaders funktion och användning. Material, egenskaper, funktion och användning.
Byggmaterial
Hantering av byggmaterial vid transport och lagring. Hantering av byggavfall. Återvinning av material.
Skador & reparationer
Olika typer av skador på byggnader samt hur de kan förebyggas och åtgärdas. Metoder och tekniker vid reparationer och underhåll av byggnader. Planering av arbetsuppgifter och beräkning av tids- och materialåtgång.
Verktyg & maskiner
Verktyg, maskiner & teknisk utrustning. Skötsel och underhåll av dessa.
Lagar och andra bestämmelser
Lagar, brandförebyggande åtgärder, ergonomi, arbetsmiljö och säkerhet.