👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

TEKNIK år 7

Skapad 2021-08-13 14:26 i Nya Elementar Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 Teknik
Under år 7 kommer du att få möjlighet att lära dig mer om tekniken vi använder både förr och nu men samtidigt få perspektiv på dess påverkan på individ, samhälle och miljö. Samtidigt kommer du att få testa dina idéer och utvecklat en egen uppfinning och arbeta i grupp och tillverka tillsammans.

Innehåll

VAD?

Under denna kurs kommer vi se på teknikens variation och betydelse ex. för hemmet. Vi kommer att blicka tillbaka och se hur olika tekniska artefakter har utvecklats och du kommer få ge förslag på hur den kan utvecklas framöver. Du kommer att lära dig hur olika produkter utvecklas och fungerar. Vi kommer att titta på olika material och vilka som är lämpliga för olika produkter. Du kommer också att få uppfinna något och få vara med om hela designprocessen från ide - skiss - ritning - modelltillverkning - förklarande text. 

 

NÄR?

v.34 - 41

 

HUR? 

- Intervjuade med två äldre personer i er närhet om deras möte med tekniken i deras ungdom

- En egen fördjupning om en uppfinning 

- Studera olika material ex. plast

- En egen uppfinning och argumenterade för dess påverkan på hållbar utveckling både positivt och negativt