👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska 5 NA21

Skapad 2021-08-13 15:22 i Birgittaskolan gymnasium Linköping
Gymnasieskola Engelska
Welcome to the English 5 course! The main focus in this course is practising and improving the four language skills: speaking, writing, reading and listening. Curious to find out what, why and how we will be working with? Then read the text below!

Innehåll

Kursens beskrivning

Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att eleverna utvecklar språk- och omvärldskunskaper så att de kan, vill och vågar använda engelska i olika situationer och för skilda syften. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. 

I undervisningen tränas och repeteras olika arbetsområden och språkliga förmågor inom engelska.

Läromedel

På naturvetenskapsprogrammet arbetar vi utifrån läromedlet Life Intermediate från National Geographic Learning. Vi använder även annat material från bl a Skolverket (gamla nationella prov).

 

Genom att klicka på länken får man ta del av en grovplanering för läsåret 2021/2022.

 

https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vSJfzBeXO5imumM43FSCmdRpryEfZwqhMvVwJkChcJq6gRKCpSDid3LXXGD81lcFhrNBWY24HHaa3sj/pubGrovplanering för kursen

 

Exempel på olika arbetsmoment i kursen

Under kursens gång arbetar vi med bl a:

- Vocabulary build-up

- Grammar, spelling and language precision

- Reading, understanding and analysing different kinds of texts

- Listening to various texts and training receptive skills

- Speaking exercises

- Writing different types of texts

- Watching films and reading books

 

Examinationer

Under kursens gång har vi regelbundna examinationer i form av diskussioner, presentationer, uppsatsskrivning och läsloggar efter varje behandlat arbetsmoment. Inför varje examinerande uppgift ges eleverna möjlighet att öva på de språkliga förmågor och ämnesinnehåll som betygsätts.

Förståelsen av kulturella och sociala förhållanden i olika sammanhang och områden där engelska används examineras fortlöpande under kursens gång i samband med olika examinationsmoment.

Helheten i kursen efter ett år av engelskstudier examineras i form av ett Nationellt prov under vårterminen 2022.

Nationella provet examinerar förmågorna: Speaking, Reading, Listening and Writing.