👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska 2

Skapad 2021-08-16 08:39 i Kungshögaskolan Mjölby
Gymnasieskola Svenska
Helårsplanering för Svenska 2

Innehåll

Varför ska vi läsa kursen?

Kursen syftar till att bredda din allmänbildning och stärka din analytiska förmåga. Dessutom ämnar den förbereda dig för gymnasiets avslutande kurs i svenska vilken i sin tur gör dig redo för eftergymnasiala studier. 

Vad ska vi göra?

Kursen kommer ungefär att följa nedanstående ordning. Saker och ting kommer med stor sannolikhet att ändras. Mer detaljerad planering ges i Classroom och muntligen. 

 1. Introduktion
 2. Grammatik
 3. Skriftlig argumentation
 4. Litteraturhistoria: antiken och medeltiden
 5. Muntlig argumentation
 6. De nordiska språken och Sveriges språkliga situation
 7. Referat och utredande text
 8. Litteraturhistoria: renässansen, upplysningen och romantiken

Hur och när examineras vi?

Grammatikavsnittet examineras genom ett salsprov. När detta sker kommer vi överens om tillsammans. I övrigt söker jag använda den utredande och argumenterande texten som examinationsform till de olika litteraturhistoriska epokerna. Generellt strävar jag efter varierade examinationsformer samt att arbetsbelastningen inte blir alltför hög. Vad som förväntas av er till examinationstillfället informeras via Classroom och/eller muntligen. Samma sak gäller datum. 

Vid underkänt betyg (F) tillåts komplettering, men det går inte att komplettera ett redan godkänt betyg. De olika kunskapskraven testas flera gånger. Om du är missnöjd över ett godkänt betyg tvingas du således prestera bättre under nästa examinationstillfälle där kunskapskravet testas. Om det är ett kunskapskrav som enbart testas en gång (exempelvis grammatiken) tillåts omprövning. 

 

Uppgifter

 • Bedömning: epoker (litt.hist. + muntl. framställn.)

 • Bedömning: medeltidens litteratur

 • Bedömning: Debattartikel om svensk vapenexport

 • Bedömning: debattartikel 1

 • Bedömning: grammatik