👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tussilago Plan för att främja likabehandling och motverka kränkningar

Skapad 2021-08-17 10:41 i Förskolan Ölme Kristinehamn
Förskola
Alla barn ska ha en trygg arbetsmiljö, fri från diskrimineringar, kränkningar och trakasserier. Förskolan ska vara en mötesplats där olikheter är en tillgång och präglas av respekt för människors lika värde.

Innehåll

https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/krankande-behandling-mobbning-och-diskriminering

https://www.do.se/framja-och-atgarda/forskolan-och-skolans-ansvar/

 

Vår avdelnings Främjande arbete

Det främjande arbetet handlar om att identifiera och stärka de positiva förutsättningarna för likabehandling och respekt för allas lika värde i utbildningen. Arbetet ska utgå ifrån förskolans uppdrag; att arbeta för demokratiska värderingar samt respekt för de mänskliga rättigheterna. Arbetet riktas till alla barn utan förekommen anledning och är en naturlig del i den vardagliga undervisningen.

 

Diskrimineringsgrunderna

KÖN - ÅLDER - FUNKTIONSNEDSÄTTNING - ETNISK TILLHÖRIGHET - RELIGION ELLER ANNAN TROSUPPFATTNING - SEXUELL LÄGGNING - KÖNSÖVERSKRIDANDE IDENTITET ELLER UTTRYCK

 • Framgångsfaktorer och främjande arbete

 • Utvecklingsområden och förebyggande arbete

 

PKU-dagen i november:
(kopiera huvudrubrikerna och frågeställningarna för november och klistra in i reflektionsrutan nedan)

Kön: 

Vilka risker kan vi se eller tror vi kan uppkomma? 

Vad behöver vi uppmärksamma? 

Analysera orsaker till upptäckta risker och hinder, vilka åtgärder kan skäligen krävas? 

Ålder: 

Vilka risker kan vi se eller tror vi kan uppkomma? 

Vad behöver vi uppmärksamma? 

Analysera orsaker till upptäckta risker och hinder, vilka åtgärder kan skäligen krävas? 

Funktionsnedsättning:

Vilka risker kan vi se eller tror vi kan uppkomma? 

Vad behöver vi uppmärksamma? 

Analysera orsaker till upptäckta risker och hinder, vilka åtgärder kan skäligen krävas? 

 

PKU-dagen i Januari:
(kopiera huvudrubrikerna och frågeställningarna för januari och klistra in i reflektionsrutan nedan)

Etnisk Tillhörighet: 

Vilka risker kan vi se eller tror vi kan uppkomma? 

Vad behöver vi uppmärksamma? 

Analysera orsaker till upptäckta risker och hinder, vilka åtgärder kan skäligen krävas? 

Religion eller annan trosuppfattning:

Vilka risker kan vi se eller tror vi kan uppkomma? 

Vad behöver vi uppmärksamma? 

Analysera orsaker till upptäckta risker och hinder, vilka åtgärder kan skäligen krävas? 

 

PKU-dagen i mars: 
(kopiera huvudrubrikerna och frågeställningarna för mars och klistra in i reflektionsrutan nedan)

Könsidentitet och könsuttryck:

Vilka risker kan vi se eller tror vi kan uppkomma? 

Vad behöver vi uppmärksamma? 

Analysera orsaker till upptäckta risker och hinder, vilka åtgärder kan skäligen krävas? 

Sexuell läggning:

Vilka risker kan vi se eller tror vi kan uppkomma? 

Vad behöver vi uppmärksamma? 

Analysera orsaker till upptäckta risker och hinder, vilka åtgärder kan skäligen krävas? 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • uppmärksamma barnen på att människor kan ha olika värderingar som styr deras uppfattningar och handlingar och samtidigt förankra de grundläggandena värdena, och
  Lpfö 18
 • samverka i arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och kränkande behandling,
  Lpfö 18
 • Kap 1. GRUNDLÄGGANDE VÄRDEN
  Lpfö 18
 • Kap 1. VARJE FÖRSKOLAS UTVECKLING
  Lpfö 18