👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bullerbyn Teamplan - Förskola och hem - Ht21/Vt22

Skapad 2021-08-17 11:49 i Hultets förskola Partille
Teamplan, Furulund och Öjersjö förskolor
Förskola
2.4 Förskola och hem - För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen.

Innehåll

MÅLFORMULERING - Vart ska vi?

Arbeta för att skapa en tillitsfull relation till vårdnadshavare och barn, där barnets trivsel, utveckling och lärande står i centrum. 

STRATEGIER - Hur gör vi?

Vi är samspelta i arbetslaget både vad gäller vårt bemötande gentemot barn och vårdnadshavare samt med vad för sorts information vi lämnar över i slutet av dagen. Vi är tydliga i vår profession och detta speglas i våra möten med både barn samt vårdnadshavare. Vi använder våra digitala verktyg för att kontinuerligt dela med oss till vårdnadshavarna av verksamhetens innehåll samt aktuell information. Vi försöker vara lyhörda i kontakten med vårdnadshavare för att tillsammans skapa goda förutsättningar för deras barns vistelse på förskolan, ex genom fler samtal vid behov, extra tät kontakt med mera. 


 

RESULTAT - Hur blev det?

 

Delårsutvärdering ht21 (220110)

Vi upplever att vi har en god kontakt med vårdnadshavarna på Bullerbyn. VI är lyhörda för deras tankar och funderingar och tar oss tid att lyssna in dem. Med barnens bästa i fokus känner vi oss trygga i vår profession och kan motivera de val och beslut som fattas. Vi har haft vårdnadshavarmöte under hösten på avdelningen där möjligheten att ställa frågor kring verksamheten fanns. Vi delar med oss av verksamheten genom inlägg på Unikum samt i den dagliga kontakten med vårdnadshavarna. 

Vi har varit relativt samspelta inom arbetslaget, trots att det upplevts lite rörigt stundtals vid personalbortfall och då man går om varandra. 

Läsårsutvärdering ht21-vt22

Vad har vi genomfört utifrån det vi beskrivit i teamplanen? (Utgå från -Hur gör vi- i teamplanen). Hur har vi genomfört det? (Innehåll, upplägg etc?)

Vi har kontinuerligt använt oss av unikum för att dela med oss av verksamhetens innehåll till vårdnadshavarna. Vid hämtningar och lämningar tar vi oss tid för att lämna information utav hur dagen sett ut. Under vårterminen har frånvaron bland oss pedagoger varit mindre och vi har känt oss mer samspelta. Vid tillfällen där det krävts har vi haft extra samtal med vårdnadshavare samt tätare kontakt för att tillsammans hitta bra lösningar kring deras barns tillvaro samt behov på förskolan. 

 

ANALYS - Var är vi?

Delårsutvärdering ht21 (220110)

Vi upplever att vårdnadshavarna tar del av och uppskattar att de får ta del av verksamheten genom inläggen på unikum, så vi vill bibehålla en kontinuitet i dessa inlägg. Även den dagliga kommunikationen med vårdnadshavarna upplever vi som framgångsrik och något vi värnar om. 

Vi får in en ny kollega och tänker då att vi behöver ha tydliga rutiner för kommunikationen inom arbetslaget för att undvika missförstånd och missad kommunikation. 

Läsårsutvärdering ht21-vt22

Vi upplever en fortsatt god kommunikation med vårdnadshavare. Vi har fått god respons via föräldraenkäten, likaså vid utvecklingssamtalen. Kommunikationen fungerar överlag bättre i arbetslaget, vi har fått vara tydliga i vårt arbets- och förhållningssätt.