👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sv3 Delmoment: Näthat VO19

Skapad 2021-08-17 13:00 i Campus Backa Katrineholm
Gymnasieskola Svenska
I detta arbetsområdet ska vi fördjupa oss i ämnet näthat. Vi kommer att arbeta med fakta, argumentation, film, skriftlig och muntlig examination.

Innehåll

Planering Näthat

 Vecka 33-43

APL:

v. 36-39 VO19A

v. 40-43 VO19B

 

Inlämning söndag v. 38 / 42

 

 

Näthat veckoinnehåll:

v. 33 

introduktion av temat näthat, se filmen Cyberbully 

v.34 

Genomgång av skriftlig uppgift, debattartikel. 

 • Omfång; 600 ord. 
 • Källhänvisning i löpande text 
 • källförteckning i slutet av artikeln. 

 

1. Vi tittar tillsammans på inslagen om näthat :

http://www.youtube.com/watch?v=k_pLmq8d7Mk

Frågeställning till inslaget:

1) Vilka känslor väcker inslaget hos dig?

2) Har du skrivit något på nätet som någon annan har blivit kränkt av?

3) Har du blivit kränkt av någon på nätet? Vad hände?

4)Inslaget vinklar innehållet så att kvinnorna är de största offren. Vad anser

du om det? På vilket sätt är kvinnor mer utsatta än män?

5) Vad anser du om Internet och språkbruk? Vilka lagar bör vi ha?

 

Näthat!

Så handskas du med näthat!

9 nya fakta om näthat som du måste veta

"Mata inte trollen" - ny rapport ger fem råd till den som utsätts för näthat

"Ju mer jag syns, desto mer skit får jag"

Escape

 

v.35 

Källhänvisning

Källförteckning

Att utsättas för sexuella trakasserier i skolan kan vara diskriminering. Ingen ska behöva uppleva det. Därför har skolans huvudman/rektor ett ansvar för att förhindra sexuella trakasserier. Enligt diskrimineringslagen.

sexuella trakasserier i skolan

Du har rätt att känna dig trygg i skolan

Näthat!

 

Uppgifter

 • Näthat, en debattartikel

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Muntlig framställning med fördjupad tillämpning av den retoriska arbetsprocessen som stöd i planering och utförande samt som redskap för analys. Användning av såväl digitala som andra presentationstekniska hjälpmedel för att stödja och förbättra muntliga framställningar.
  Sve  -
 • Viktiga generella drag som rör disposition, språk och stil i texter av vetenskaplig karaktär.
  Sve  -
 • Läsning av och arbete med texter, vilket inkluderar strukturering, sovring, sammanställning, sammanfattning och källkritisk granskning.
  Sve  -
 • Skriftlig framställning som anknyter till den vetenskapliga texttypen och som behandlar någon aspekt av svenskämnet. Användning av digitala verktyg för textbearbetning samt för respons på och samarbete när det gäller texter.
  Sve  -

Matriser

Sve
Sv3, Delmoment Näthat, debattartikel

Nivå E
Nivå C
Nivå A
Källhantering
Eleven kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa information från minst en källa. Med utgångspunkt från detta kan eleven skriva en argumenterande text (debattartikel) som är sammanhängande och har tydligt urskiljbar disposition. Eleven kan tillämpa regler för citat- och referatteknik.
Eleven kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa information från minst en källa. Med utgångspunkt från detta kan eleven skriva en argumenterande text (debattartikel) som är sammanhängande, väldisponerad och ger vidgade perspektiv på informationen från källan/källorna. Dessutom resonerar och drar eleven slutsatser utifrån sina resonemang. Eleven kan tillämpa regler för citat- och referatteknik.
Eleven kan med säkerhet samla, sovra och sammanställa information från minst en källa och kan med utgångspunkt från detta kan eleven skriva en argumenterande text (debattartikel) som är sammanhängande och väldisponerad. Texten innehåller belysande exempel och ger vidgade perspektiv på informationen från källan/källorna. Dessutom resonerar och drar eleven välgrundade och nyanserade slutsatser utifrån sina resonemang. Eleven kan tillämpa regler för citat- och referatteknik.
Argumentation
Eleven kan i den skriftliga argumentationen formulera en tes och ge välgrundade argument till stöd för den.
Eleven kan i den skriftliga argumentationen formulera en tes, hålla sig konsekvent till den och ge välgrundade argument till stöd för den.
Eleven kan i den skriftliga argumentationen formulera en tes, hålla sig konsekvent till den och ge välgrundade argument till stöd för den. Dessutom kan eleven på ett relevant sätt bemöta tänkta motargument.
Anpassning
Texten är till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Texten är anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Texten är väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Skriftspråkets normer och språket
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är varierat och innehåller goda formuleringar.
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är klart och varierat samt innehåller goda formuleringar.
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är träffsäkert, klart och varierat och innehåller goda formuleringar.