👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Människokroppen och Ansiktets proportioner

Skapad 2021-08-18 07:23 i Tanneforsskolan Linköping
Grundskola 5 Bild
Människans kropp har tecknats av konstnärer i alla tider. Det är bra att studera kroppen när man vill lära sig se och teckna bättre. Alla kroppar ser olika ut och kan ses från olika håll och i olika rörelser. Med kläder på kroppen markerar man ofta vem man är, vilken tid man lever i och vem man vill vara. Vi ska titta närmare på kroppen och studera kroppens men även ansiktets proportioner.

Innehåll

Innehåll och syfte

Målet och syftet med uppgiften är att du ska få de grundläggande kunskaperna i att teckna människokroppen och ansiktets proportioner. Dessa baskunskaper kommer du sedan under fortsatta studier att kunna utveckla. 

Du kommer att få träna på att använda olika former, komposition och material.
Du kommer att få träna på att teckna kroppen och ansiktet med blyerts. För att få en djupare förståelse och att se olika föremåls former så kommer vi även att jobba med hur man tecknar skuggor och valörer. Du kommer också att få lära dig hur man kan använda olika verktyg så som sudd, stompf och olika blyerts pennor för att skapa ett varierat och ett mer avancerat sätt att teckna. Syftet är att du ska få träna på att se former och riktningar i människokroppen samt hur dessa former förhåller sig till varandra rent storleksmässigt. Du kommer att få träna på att skugga ditt porträtt för att ge ansiktet form så att det inte ser platt ut.

Så här kommer vi att jobba

Du kommer att få arbetsblad att träna på men också titta på manikindockor och riktiga modeller när du tecknar människokroppen.

Du kommer att få träna på att teckna ett ansikte.

När vi jobbar med ansiktets proportioner ska vi också lära oss att skugga med blyerts. 

Du kommer att få träna på de olika valörer som finns i blyertspennor.

Du kommer att få öva på att ge ett ansikte form. 

Du kommer att träna på hur man tecknar med linjer och skuggor.

 

Bedömning

Jag kommer att titta på hur du  

 • prövar nya tekniker i ditt tecknande som att skissa, följa former, leta detaljer.
 • du visar genom att teckna en människokropp och ett ansikte med rätt proportioner
 • prövar att lägga skuggor på det du tecknar.
 • fördjupat dina kunskaper kring olika detaljer när du tecknar ett ansikte.
 • känner till att blyertspennor kan ha olika hårdhetsgrad. Prövat att teckna med blyertspenna.
 • känner till begreppet valör.
 • hur du använder olika tekniker och ansvarar för material 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage och bildmontage.
  Bl  4-6
 • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  4-6
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
  Bl  4-6
 • Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  4-6
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  4-6

Matriser

Bl
Ansiktets proportioner

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kroppen och ansiktets proportioner
Jag har svårt och behöver hjälp med att teckna de rätta proportionerna på hur kroppen är indelad. Jag delar in ansiktet med hjälplinjer och förstår var ögon, näsa, mun, öron och ögonbryn ska placeras. Behöver hjälp för att komma igång.
Jag prövar men behöver lite hjälp med att teckna de rätta proportionerna på hur en människokropp ser ut. Jag delar in ansiktet med hjälplinjer och förstår var ögon, näsa, mun, öron, ögonbryn ska placeras. Använder viss skuggning i min bild. Behöver ibland hjälp.
Jag tecknar på egen hand de rätta proportionerna på hur människo- kroppen ser ut. Jag delar in ansiktet och placerar ut alla delar. Jag kan tydligt se dess proportioner och former och använder blyertspennor och stompf så att det blir en mjuk övergång i min skuggning av bilden.
Föra resonemang
Jag diskuterar kring min bild och berättar hur jag tänker kring den. Jag behöver hjälp och stöd för att komma igång. Har svårt att komma med egna idéer.
Jag diskuterar kring min bild och berättar hur jag tänker kring den. Behöver ibland stöd för att hitta ord för mitt resonemang.
Jag diskuterar kring min bild och kan med egna ord berätta hur jag tänker kring den. Jag kan se likheter eller olikheter på hur andra konstnärer målar sina porträtt.
Begrepp
Jag använder ord och begrepp genom att skriva och samtala om bilders utformning och budskap men behöver ganska mycket hjälp av läraren
Jag använder ord och begrepp genom att skriva och samtala om bilders utformning och budskap men behöver ibland hjälp av läraren.
Jag använder ord och begrepp genom att skriva och samtala om bilders utformning och budskap på egen hand.
Planera lektionen och komma vidare
Jag jobbar på men behöver mycket hjälp med att förstå syfte och mål. Behöver hjälp av lärare för att komma igång.
Jag jobbar självständigt och ser själv syfte och mål. Behöver ibland hjälp av lärare för att komma vidare.
Jag planerar självständigt och ser själv syfte och mål. Jag förebygger hinder som jag ser kan uppstå i min planering.