👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Godisskålen

Skapad 2021-08-19 13:48 i Skånhällaskolan F-6 Mölndals Stad
Grundskola 4 – 6 Slöjd
I den här uppgiften kommer du få prova på tekniken urholkning när du tillverkar en godisskål.

Innehåll

 

Syfte

I den här uppgiften får eleverna utveckla sina kunskaper och förmågor att:

 • Hantera flera olika verktyg, redskap och maskiner.
  • Skölp och träklubba. Olika sågar, rasp och fil samt sandpapper.
 • Använda olika tekniker och material.
  • Urholkning av skålens insida.
  • Formning av utsida.
  • Dekorera och ytbehandla din skål.
 • Ta eget ansvar i slöjdarbetet och driva arbetet framåt.
 • Följa instruktioner och arbetsbeskrivningar. 
  • Instruktionen kommer främst att vara ett par filmklipp på YouTube.
 • Samarbeta med kamrater.
 • Göra planeringar, skisser och ritningar.
  • Fundera och skissa formen på din skål innan du väljer material.
 • Kunna utvärdera sitt arbete.

Undervisning

 I den här uppgiften kommer vi främst jobba på följande sätt:

 • Genomgång i grupp eller enskilt.
 • Skriftliga och muntliga instruktioner.
 • Inspiration via befintliga slöjdföremål eller bilder och filmklipp på nätet.
 • Instruktioner via filmklipp kan förekomma.https://www.youtube.com/watch?v=2VF9F-aYZME
 • Eleverna arbetar enskilt men även tillsammans med kamrater.
 • Stöd av läraren under hela arbetsprocessen både enskilt och i grupp. 

Bedömning

Det som ska bedömas är din förmåga att:

 • hantera verktyg och maskiner.
 • ta egna initiativ och driva arbetet framåt själv.
 • ta emot och arbeta efter instruktioner.
 • planera och värdera ditt arbete.
 • noggrannhet och tålamod.
 • samarbetsförmåga.

Och det bedöms på följande sätt:

 • Observationer under arbetets gång.
 • Det färdiga resultatet.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förmåga att formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • förmåga att utveckla idéer samt välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet, och
  Sl
 • förmåga att reflektera över arbetsprocesser och resultat utifrån kvalitet, uttryck och hållbar utveckling.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil, trä och andra material. Materialens egenskaper, användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra.
  Sl  4-6
 • Verktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Enkla former av hantverkstekniker och begrepp som används i samband med dessa.
  Sl  4-6
 • Skisser, mönster och arbetsbeskrivningar, hur de kan förstås och följas.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och reflektion över arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Undersökande av olika materials egenskaper och användbarhet i det egna slöjdarbetet.
  Sl  4-6
 • Hur färg, form och material bidrar till olika uttryck hos slöjdföremål.
  Sl  4-6