👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering för Ekens höststart

Skapad 2021-08-20 08:09 i 034231 Förskolan Harspåret Stockholm Spånga-Tensta
Förskola
Observationsperiod på Eken ht 21

Innehåll

Terminstart

Under introduktionsperioden lär vi känna varandra samt vår närmiljö både utomhus samt inomhus såväl som de demokratiska förhållningssätt som vi alla behöver lära känna och agera utifrån. 

Vi går in i vårt andra år i projektet Hållbar utveckling där årets fokus ligger på jämställdhet. Med hjälp av frågan Vad kan barns lekfulla möte med språk, litteratur och omgivning bli? samt olika estetiska uttryckssätt startar vi tillsammans detta läsår.

Innan sommaren fick barnen med sig en sommaruppgift hem där de tillsammans med föräldrarna skulle läsa sommarens favoritbok och sedan komma tillbaka med reflektioner. Men hjälp av dessa tankar och böcker vill vi ha samlingar i smågrupper där barnen kommer till tals och reflekterar kring olika jämställdhetsfrågor. 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18