👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Great Britain Bo14D

Skapad 2021-08-20 09:13 i Bohusskolan Ale
Grundskola F – 9 Engelska
Under kommande veckor kommer vi att arbeta med arbetsområdet "Storbritannien". Under detta område kommer ni att examineras skriftligt (via exam) samt muntligt (genom en presentation i grupp). Här nedan finner ni planering inför kommande lektioner samt inscannat material, som även kommer att fås på plats i skolan. OBS: schemat är ungefärligt och kan komma att ändras. Undervisande lärare meddelar kring detta!

Innehåll

Tryck här för att komma till häfte med texter och uppgifter

 

Vecka 

Lektion 1 

Lektion 2 

 

 

34 

 

Tema: Introduktion 

 

Skriva brev till lärare 

Tema: Storbritannien  

 

  • Intro: vad vet vi om Storbrittanien?  
  • Läsa s. 126-127 i häfte
  •  

 

 

 

 

 

 

35 

 

Tema: Storbritannien  

 

  • Intro: vad vet vi om Storbrittanien?  
  • Läsa s. 128-129 i häfte
  • Börja arbeta med frågor till texter

 

 

 

 

 

 

 

 

36  

 

 

  • Läsa 138-145

 

 

 

 

              Arbete med karta

37:  

 

Tema: förbereda presentation om Storbritannien

 

Instruktioner till uppgift kommer att ligga längst ner i denna planering. 

 

 

 

 

 Arbete i grupp 

38 

Arbete i grupp   Arbete i grupp 

39 

Presentation i helklass  Presentation i helklass  

40 

 

 

 

 

 

 

   

 

Uppgifter

  • Respons: teenage life

Matriser

En
Engelska: formulera och uttrycka sig i skrift

INNEHÅLL OCH TYDLIGHET

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Interaktion
Texten hänger inte riktigt ihop. Svårt att följa.
En enkel text. Innehållet hänger oftast ihop. Enkelt och begripligt.
En text där innehållet hänger ihop och går att följa. Tydligt och med visst flyt.
En text där innehållet hänger ihop och lätt går att följa. Tydligt och med flyt.
Beskriver: strategier
Förklaringar, exempel och beskrivningar saknas och/eller är svårbegripliga.
Det förekommer några korta förklaringar, exempel och beskrivningar. Problem löses i viss mån och förbättrar interaktionen.
Det finns förklaringar, exempel och någon reflektion utifrån mer än ett perspektiv. Problem löses och förbättrar interaktionen.
Det finns utförliga förklaringar, tydliga exempel, fler reflektioner och kommentarer utifrån flera perspektiv. Problem löses, förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Mottagaranpassning, syfte och situation
Det avsedda ämnet behandlas inte. Mottagaranpassning saknas eller är mycket oklar.
Skriver om rätt ämne, i någon mån anpassat.
Skriver om rätt ämne och tänker på att den som läser ska förstå vad som menas. Skriver med viss anpassning.
Skriver med tanke på situationen och gör ställningstaganden t.ex. med argument som stödjer en åsikt eller idé. Skriver med viss anpassning.

SAMMANHANG OCH SPRÅK

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Flyt, bindeord
Bindeord saknas helt eller till stor del.
Använder bindeord, t.ex. "and", "but", "or", och "because" för att få flyt. Texten har något flyt.
Använder olika bindeord och refererar tillbaka i texten några gånger för att få flyt. Texten har visst flyt.
Skriver passande specifika och avancerade ord samt idiomatiska uttryck och fraser för att ge texten flyt.
Ordförråd: ord och fraser
Ordförrådet är bristfälligt.
Skriver enklare ord som används ofta, och enkla fraser. Språket är enkelt.
Skriver passande enklare och specifika ord samt enkla och mer avancerade fraser. Språket är utvecklat.
Skriver passande specifika och avancerade ord samt idiomatiska uttryck och fraser. Språket är välutvecklat.

KORREKTHET

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Verbhantering
Verb förekommer endast i ett tempus, ändelser skrivs på ett felaktigt sätt. Få verb används.
Både oregelbundna och regelbundna verb förekommer. Det blir i viss mån rätt.
Både oregelbundna och regelbundna verb förekommer. Det blir oftast rätt.
Både oregelbundna och regelbundna verb förekommer. Det är variation i val av verb. Det blir nästan alltid rätt.
grammatiska strukturer
Grammatiken är i huvudsak inkorrekt.
Grammatiken är i viss mån korrekt.
Det förekommer t.ex. satsförkortningar (Ex: He liked eating.., by doing...) och verb med prepositioner (believe in, sentenced to). Fungerande.
Det förekommer satsförkortningar, verb med prepositioner, uttryck med prepositioner (Ex: on the other hand, on the rise, a part of) samt adverb (Ex: nervously, seldom). Väl fungerande.
ordföljd
Ordföljden är felaktig och försvårar kommunikationen.
Ordföljden är ibland som modersmålet. I viss mån fungerande.
Ordföljden är i enstaka fall som modersmålet. Fungerande.
Ordföljden är korrekt. Väl fungerande.
stavning
Stavfelen är många och förstörande.
Oftast rättstavat på vanliga ord. I huvudsak fungerande.
Oftast rättstavat på vanliga och ovanliga ord. Fungerande.
Ofta rättstavat även på avancerade ord. Väl fungerande.
Interpunktion
Punkt och stor bokstav används på ett bristfälligt sätt.
Punkt och stor bokstav används på ett någorlunda korrekt sätt. I huvudsak fungerande.
Punkt, stor bokstav och komma används på ett korrekt sätt. Stor bokstav på I. Fungerande.
Punkt, stor bokstav, komma används korrekt. Stor bokstav på namn, språk, länder, högtider, nationalitet, veckodagar, månader. Stor bokstav på I. Väl fungerande.
Styckesindelning
Texten delas inte in i stycken.
Det görs ett försök till att dela in texten i stycken. I huvudsak fungerande.
Texten delas in i stycken på ett fungerande sätt.
Texten delas in i stycken på ett väl fungerande sätt.