👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturvetenskapliga arbetssätt och teorier

Skapad 2021-08-23 08:19 i Lindengymnasiet Katrineholm
Gymnasieskola Naturkunskap
Vi kommer att lära oss om hur man arbetar naturvetenskapligt och om betydelsen som naturvetenskapen har haft och har fortfarande för utvecklingen av samhället.

Innehåll

Planering NK1 vecka 34 – 41 HT2021


Block 1. Naturvetenskap – ett sätt att arbeta och tänka.

                       

 

Under ca 8 veckor kommer vi att arbeta med:

- Naturvetenskapliga teorier och metoder.

- Vad används naturvetenskapen till och vad innebär ett naturvetenskapligt arbetssätt.

Så här jobbar vi:

·      Genomgångar, gemensamma diskussioner och laboration.

·      Laboration

·      Korta inlämningsuppgifter, enskild och grupparbete som redovisas med PowerPoint.

 

Examination

– deltagit aktiv i diskussionerna, lämnat in/redovisat uppgifterna samt laborerat skrivit och lämnat in labbrapport.

                                                                                                                                                                                                        Lycka till önskar Pepa!

 

Vecka

 

Namn

 

 

34

Block 1

Naturvetenskapligt arbetssätt, teorier och metoder. Genomgång och diskussion. 

Film om naturvetenskapliga arbetssätt och metoder 

 

 

35

 

36

Vetenskapens framväxt
Genomgång och
Arbetsuppgift utdelning – ni jobbar i små grupper eller enskild och redovisar era arbeten vecka 38 med Powerpoint

 

 

 

37

Självständigt arbeten, Gör klart din Powerpoint eller träna på redovisningen. Lärarna hjälper och handleder vid behov.

 

Redovisning av era arbeten

 

 

38

Redovisa era arbeten

 

 

 

 

39

 

Laboration – genomgång av tillvägagångssättet och laborationsrapportens innehåll samt presentation av problemet.

 

 

40

Laboration och labb-rapport. 

 

 

41

Laboration och labb-rapport

 

 

.

 

 

Uppgifter

 • Celler

 • Celler

 • Celler

 • Celler

 • kritisk granskning

 • Genomgång till föreläsningen naturvetenskapligt arbetssätt med instuderingsfrågor.

 • Celler

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Naturvetenskapliga arbetsmetoder, till exempel observationer, klassificering, mätningar, simuleringar och experiment samt etiska förhållningssätt kopplade till det naturvetenskapliga utforskandet.
  Nak  -
 • Naturvetenskapligt förhållningssätt, hur man ställer frågor som går att undersöka naturvetenskapligt och hur man går till väga för att ställa företeelser i omvärlden under prövning.
  Nak  -
 • Hur naturvetenskap kan granskas kritiskt samt hur ett naturvetenskapligt förhållningssätt kan användas för att kritiskt pröva ovetenskapligt grundade påståenden.
  Nak  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan utförligt och nyanserat diskutera frågor med naturvetenskapligt innehåll som har betydelse för individ och samhälle. I diskussionen använder eleven kunskaper om naturvetenskap för att ställa utforskande frågor samt för att ge komplexa förklaringar och argument. Dessutom kan eleven ge några exempel på tänkbara ställningstaganden eller handlingsalternativ samt ger välgrundade och nyanserade argument för dessa.
  Nak  A
 • Eleven kan utförligt diskutera frågor med naturvetenskapligt innehåll som har betydelse för individ och samhälle. I diskussionen använder eleven kunskaper om naturvetenskap för att ställa utforskande frågor samt för att ge förklaringar och argument. Dessutom kan eleven ge några exempel på tänkbara ställningstaganden eller handlingsalternativ samt ger välgrundade argument för dessa.
  Nak  C
 • Eleven kan översiktligt diskutera frågor med naturvetenskapligt innehåll som har betydelse för individ och samhälle. I diskussionen använder eleven kunskaper om naturvetenskap för att ställa enkla frågor samt för att ge enkla förklaringar och argument. Dessutom kan eleven ge några exempel på tänkbara ställningstaganden eller handlingsalternativ samt ger enkla argument för dessa.
  Nak  E
 • Eleven kan översiktligt beskriva hur naturvetenskap organiseras och kan användas för kritisk granskning. Vidare föreslår och utför eleven en enkel naturvetenskaplig undersökning och redogör utförligt och nyanserat för den. Dessutom kan eleven ge enkla exempel på hur teorier kan prövas genom kritisk granskning, samt diskuterar utförligt och nyanserat utifrån några exempel på vilket sätt naturvetenskapliga teorier har haft betydelse för samhällets framväxt.
  Nak  A
 • Eleven kan översiktligt beskriva hur naturvetenskap organiseras och kan användas för kritisk granskning. Vidare föreslår och utför eleven en enkel naturvetenskaplig undersökning och redogör utförligt för den. Dessutom kan eleven ge enkla exempel på hur teorier kan prövas genom kritisk granskning, samt diskuterar utförligt utifrån några exempel på vilket sätt naturvetenskapliga teorier har haft betydelse för samhällets framväxt.
  Nak  C
 • Eleven kan översiktligt beskriva hur naturvetenskap organiseras och kan användas för kritisk granskning. Vidare föreslår och utför eleven en enkel naturvetenskaplig undersökning och redogör översiktligt för den. Dessutom kan eleven ge enkla exempel på hur teorier kan prövas genom kritisk granskning, samt diskuterar översiktligt utifrån något exempel på vilket sätt en naturvetenskaplig teori har haft betydelse för samhällets framväxt.
  Nak  E