👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering v.4-6 - Uppstart VT22 Sagor

Skapad 2021-08-23 09:27 i Högastens förskola Helsingborg
Förskola
Vi introducerar tre olika sagor för barnen.

Innehåll

Våra prioriterade mål 2020/2021:

"Vi utformar utbildningen efter barnens intresse och behov"

Vi ger barnen förutsättningar att utveckla sitt lärande med hjälp av estetiska uttrycksformer"

"Vi ger barnen förutsättningar att uttrycka sina idéer, tankar och åsikter"

 

Undervisning 

Vi kommer att samla alla barnen i storgrupp för att i omgångar presentera tre olika sagor för barnen som de redan är bekanta med. Vi kommer att projicera filmerna i gröna rummet. Inför undervisningen kommer vi att leta reda på vilken film vi vill visa. Vi strävar mot att hitta en film med rörlig bild istället för stillbilder då vi upplever att det fångar barnen mer. 

Sagor:  
Tre små grisarna - Tisdag
Guldlock - Onsdag
Hans och Greta - Torsdag

 

Syfte

Vi har valt att introducera tre olika sagor för barnen för att få en indikation på vilken saga som fångar barnen mest. Detta för att göra barnen delaktiga i uppstarten av vårt projekt och den saga som barnen visar mest intresse för kommer vi att jobba vidare med. 

 

Vi utformar utbildningen efter barnens intresse och behov. NORMER OCH VÄRDEN

Verksamhetens mål (I)

Hur ser måluppfyllelsen ut på individnivå (barnet)?

Verksamhetens mål (P)

Hur ser måluppfyllelsen ut på pedagognivå?

Målkriterier

Vad är det vi vill se/uppnå?

Indikatorer

Vilka kännetecken visar att vi är på rätt väg?

Aktivitet 

Vilka insatser/aktiviteter ska vi göra för att uppnå målen?

(förutsättningar/

undervisnings-

situationer)

Barnen ges ökade möjligheter att utvecklas och lära genom olika estetiska uttrycksformer.

Pedagogernas kunskaper inom  estetiska uttrycksformer ska utvecklas.


Pedagogerna har kunskap om varje barns behov, utveckling och intressen.Utbildningen utformas efter barnens behov och intressen.
Att vi ser en bättre gruppdynamik och kamratskap i barngruppen, ex. barnen lyssnar och samarbetar, bjuder in varandra i leken 

 

 

Barnen ska ges förutsättningar att utveckla det sociala samspelet. Kamratskap och socialt samspel går hand i hand (värdegrund)

 

Vi delar in barnen i mindre grupper och har samarbetsövningar.

 

Närvarande pedagoger

 

Vi ger barnen förutsättningar att utveckla sitt lärande med hjälp av estetiska uttrycksformer. OMSORG, UTVECKLING & LÄRANDE

Verksamhetens mål (I)

Hur ser måluppfyllelsen ut på individnivå (barnet)?

Verksamhetens mål (P)

Hur ser måluppfyllelsen ut på pedagognivå?

Målkriterier

Vad är det vi vill se/uppnå?

Indikatorer

Vilka kännetecken visar att vi är på rätt väg?

Aktivitet 

Vilka insatser/aktiviteter ska vi göra för att uppnå målen?

(förutsättningar/

undervisnings-

situationer)

Barnen ges ökade möjligheter att utvecklas och lära genom olika estetiska uttrycksformer.Pedagogernas kunskaper inom  estetiska uttrycksformer ska utvecklas.


Pedagogerna har kunskap om varje barns behov, utveckling och intressen.

Barnen har utvecklat sitt lärande med hjälp av estetiska uttrycksformer.
När barnen visar intresse för att använda de estetiska uttrycksformerna i den fria leken.

 

När barnen utgår från projektet i den fria leken.

 

 

 

 

 

Erbjuder barnen olika aktiviteter som innefattar bild, form, sång, musik, drama, dans, rörelse, digitalitet med utgångspunkt att lära sig ex. matematik, språkutveckling.


 

Indelning i mindre grupper för att lättare bemöta barnen där de befinner sig

 


Vi ger barnen förutsättningar att uttrycka sina idéer, tankar och åsikter. BARNS INFLYTANDE

Verksamhetens mål (I)

Hur ser måluppfyllelsen ut på individnivå (barnet)?

Verksamhetens mål (P)

Hur ser måluppfyllelsen ut på pedagognivå?

Målkriterier

Vad är det vi vill se/uppnå?

Indikatorer

Vilka kännetecken visar att vi är på rätt väg?

Aktivitet 

Vilka insatser/aktiviteter ska vi göra för att uppnå målen?

(förutsättningar/

undervisnings-

situationer)

Barnen ges ökade möjligheter att utvecklas och lära genom olika estetiska uttrycksformer.

Pedagogernas kunskaper inom  estetiska uttrycksformer ska utvecklas.


Pedagogerna har kunskap om varje barns behov, utveckling och intressen.Barnen uttrycker sina idéer, tankar och åsikter.

Barnen använder nya begrepp.

 

Barnens ordförråd ökas.

 

Barnen utvecklar sin förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld

 

Barnen uttrycker tankar, ställer frågor och argumenterar i olika sammanhang.

Reflektion, ge uttryck för egna uppfattningar

Språkövningar

Uppmuntra barnen att sätta ord på vad de gör/gjort, vad som hänt osv.

Vi delar in barnen i mindre grupper.

 

Projekt som utgår från barnens intresse och nyfikenhet