👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering Idrott och hälsa 1 VO20B Åk2

Skapad 2021-08-23 13:43 i Campus Backa Katrineholm
Gymnasieskola Idrott och hälsa
Idrott, friluftsliv och olika former av motion och rekreation har stor betydelse såväl för enskilda människors hälsa som för folkhälsan. Det ger tillfälle att uppleva och förstå betydelsen av rörelseaktiviteter och deras samband med välbefinnande och hälsa. Färdigheter i och kunskaper om rörelseaktiviteter och hur olika livsstilsfaktorer påverkar människors hälsa är grundläggande för att människor ska kunna ta ansvar för sin hälsa.

Innehåll

                           PLANERING IDROTT & HÄLSA  HT/ 21-VT/22
                                         KLASS VO20B Torsdag kl.9.40-10.40
     
36    
37 BC Racketsport-Badminton
38 BC VAL: Badminton/tennis/pingis
39 BC Rugby
40 A Egen lektion: Leo B./Nart/Abdifatah -Fotboll
41 A    Praktik
42 A    Praktik
   43 A     Praktik
44      LOV
45 D HLR genomgång (ej ombytte)
46 D HLR examination+fritt
47 D HLR examination+fritt
48 D Boxning
49 AB  Volleyboll
50 AB Multiboll
51   LOV
2 AB Fritt val
3 Spegel Distans
4 Spegel Distans
5 Spegel Distans
6 A Val:Fotboll/Pingis 
7 C Egen lektion: Asiya/Fetija-Basket
    8 BC LOV
9 BC Praktik
10 BC Praktik
11 BC Praktik
12 D Egen lektion: Leo/Paulina-Spökboll
13   Ej idrott
14 D Boxning
15   LOV
16 D Egen lektion:Lendita/Duha-Lekar
17 AB Dans
18 AB Dans
19 AB Dans
20 AB Dans uppvisning
21   LOV
22   Avslutning (Kubbspel ute eller Brännboll)
23    
     
     

 

Moment i kursen:

År 1

- Introduktion

- Bredd av fysiska aktiviteter

- Bredd av fysiska aktiviteter i naturmiljö

- Hälsa/ livsstil - Hälsobild ( teori-inlämnings uppgift)

-  Rörelse till musik

- Simning som tränings form

- Ergonomi ( teori -inlämnings uppgift)

- Träningsmetoder

 

År 2

- Egen träning / lektion

-  Bredd av fysiska aktiviteter 

- Konditionstema

- Rörelse till musik

- Simning

- Säkerhet, åtgärder vid skada och nödsituation (HLR)-examination

- Spänningsreglering och mentalträning - Avslappning

 

Uppgifter

 • Ergonomi (inlämnings uppgift)

 • Hälsobild (inlämnings uppgift)

 • Planera din egen träning/lektion

 • Målsättning

 • Hemmaträning

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Den fysiska aktivitetens och livsstilens betydelse för kroppslig förmåga och hälsa.
  Idr  -
 • Motions-, idrotts- och friluftsaktiviteter som utvecklar en allsidig kroppslig förmåga.
  Idr  -
 • Träningsmetoder och deras effekter, till exempel konditions- och koordinationsträning.
  Idr  -
 • Rörelse till musik samt dans.
  Idr  -
 • Utemiljöer och naturen som arena för rörelseaktiviteter och rekreation.
  Idr  -
 • Metoder och redskap för friluftsliv.
  Idr  -
 • Säkerhet i samband med fysiska aktiviteter och friluftsliv.
  Idr  -
 • Åtgärder vid skador och nödsituationer, till exempel livräddande aktiviteter vid blödning och drunkningstillbud.
  Idr  -
 • Kosthållning, droger och dopningspreparats betydelse för hälsa och prestation.
  Idr  -
 • Spänningsreglering och mental träning.
  Idr  -
 • Arbets- och studiemiljöer: samspel mellan situationens krav och människan utifrån ergonomiska aspekter, till exempel kroppslig balans och lyftteknik.
  Idr  -

Matriser

Idr
Idrott och hälsa 1 Matris

Ej godtagbara kunskaper
E
D
C
B
A
Rörelsekvaliteter
- Genomför en bredd av aktiviteter som utvecklar den kroppsliga förmågan. (bollspel, lekar, rörelse till musik, simning, skridskor, skidor)
Med goda rörelsekvaliteter.
Med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter.
Med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter av komplex karaktär.
Hälsa och livsstil
- Beskriva aktiviteternas och livsstilens betydelse för kroppslig förmåga och hälsa. (Teoretisk inlämning-Hälsobild)
Översiktligt.
Utförligt med förklaringar kopplade till relevanta teorier.
Utförligt och nyanserat, med förklaringar kopplade till relevanta teorier.
Utvecklingsbehov
- Bedöma sina utvecklingsbehov i fråga om kroppslig förmåga. - Tar ansvar för att genomföra träningen. - Värdera träningsresultaten. -Egen lektion/träning
Med viss säkerhet Aktivt Med enkla omdömen
Med viss säkerhet Aktivt Med nyanserade omdömen
Med säkerhet Aktivt Med nyanserade omdömen samt i relation till träningsmetodernas teorier och anpassa sin träning till variationer i förutsättningarna
Säkerhet
- Visa hänsyn till egen och andras säkerhet under idrott, motion och friluftsliv, vidta åtgärder vid skada/nödsituation. HLR-examination
I samråd med handledare
Efter samråd med handledare
Efter samråd med handledare
Natur och utemiljö
- Genomför aktiviteter i naturmiljö.
Med goda rörelsekvaliteter
Med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter.
Med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter.
Hälsa och livsstil
- Diskutera friluftsliv, motion, idrott som social och kulturella fenomen, - Beskriva hur livsstilar och kroppsideal framträder i träningsverksamheter, friluftsliv och samhället i övrigt. (Hälsobild)
Översiktligt.
Utförligt.
Utförligt och nyanserat.
Ergonomi
- Redogör översiktligt för krav på ergonomisk anpassning av rörelser i olika situationer. - Diskutera hur arbets- och studiemiljöer kan anpassas till människan. Teoretisk inlämningsuppgift (Ergonomi)
Översiktligt.
Utförligt.
Utförligt och nyanserat.
Ergonomi
- Anpassa sina rörelser ergonomiskt med viss säkerhet. Inlämningsuppgift (Ergonomi)
Med viss säkerhet.
Med viss säkerhet.
Med säkerhet.
Självinsikt
- Bedöma den egna förmågan och situationens krav.
I samråd med handledare, med viss säkerhet
I samråd med handledare, med viss säkerhet
I samråd med handledare, med säkerhet