👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hem-och konsumentkunskap 1

Skapad 2021-08-23 13:47 i Stiernhööksgymnasiet i Rättvik Rättvik
Gymnasiesärskola Hem- och konsumentkunskap
Ämnet hem- och konsumentkunskap behandlar arbete, boende, ekonomi och konsumtion i hemmet. I ämnet behandlas hur val och handlingar i hemmet påverkar hälsan, ekonomin och miljön. Ämnet ger en beredskap för att kunna skapa en fungerande vardag.

Innehåll

 

Hem- och konsumentkunskap 2021-2022

Syfte

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att laga mat, skapa måltider och utföra andra arbetsuppgifter i hemmet. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar förmåga att lösa olika slags problem som kan uppstå i samband med olika arbetsuppgifter.

Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om arbetsfördelning och jämställdhet i hemmet.

 

Förmåga

 • Förmåga att planera, genomföra och utvärdera arbetsuppgifter i hemmet.

 • Förmåga att reflektera över och värdera konsumentinformation och reklam
 • Förmåga att värdera val och handlingar i hemmet utifrån perspektiven hälsa, ekonomi samt hållbar utveckling.

 

Centralt innehåll

 • Matlagning och bakning samt olika metoder för detta. Hur valet av metod påverkar arbetsprocessen och resultatet.
 • Hur man följer en instruktion eller ett recept samt gör anpassningar av sådana, till exempel att byta ut en ingrediens eller anpassa mängden.
 • Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid matlagning samt hur de kan användas på ett funktionellt och säkert sätt.
 • Förvaring samt hantering av hushållets varor och produkter.
 • Hur man kan hushålla med livsmedel och andra förbrukningsvaror i hemmet.
 • Matens betydelse för hälsan.
 • Hur man kan arrangera måltider samt måltidens betydelse för gemenskap och kultur.
 • Att handla och konsumera i hushållet, till exempel livsmedel, städ- och tvättprodukter.

 • Planering och organisering av den egna ekonomin.
 • Att handla i butik och att handla på internet.

 • Lån, krediter och abonnemang samt hur dessa fungerar
 • Sparande och utgifter samt hur detta påverkar privatekonomin.
 • Värderingar och jämförelser av produkter och varor utifrån perspektiven hälsa, ekonomi samt hållbar utveckling.
 • Olika boendeformer och hur man skaffar en bostad
 • Planering och organisering av hemmet, till exempel möblering.
 • Hygien och skötsel av bostaden
 • Tvätt och skötsel av kläder
 • Försäkringar och betydelsen av det

Matriser

Heo
Hem- och konsumentkunskap 1, HEOHEM51

Mat och måltider

E
Eleven medverkar i att tillaga enkla måltider och genomföra andra arbetsmoment som förekommer i hemmet. I arbetet medverkar eleven i att använda redskap, produkter och metoder. Eleven medverkar i att tolka konsumentinformation och i att föra resonemang om informationens användbarhet. Dessutom medverkar eleven i att föra resonemang om vilka konsekvenser för hälsa, miljö samt ekonomi som olika val och handlingar i hemmet kan leda till.
C
Eleven tillagar enkla måltider och genomför andra arbetsmoment som förekommer i hemmet med tillfredsställande resultat. I arbetet använder eleven redskap, produkter och metoder på ett delvis ändamålsenligt sätt. Eleven tolkar på ett enkelt sätt konsumentinformation och för enkla resonemang om informationens användbarhet. Dessutom för eleven enkla resonemang om vilka konsekvenser för hälsa, miljö samt ekonomi som olika val och handlingar i hemmet kan leda till.
A
Eleven tillagar enkla måltider och genomför andra arbetsmoment som förekommer i hemmet med gott resultat. I arbetet använder eleven redskap, produkter och metoder på ett ändamålsenligt sätt. Eleven tolkar på ett utvecklat sätt konsumentinformation och för utvecklade resonemang om informationens användbarhet. Dessutom för eleven utvecklade resonemang om vilka konsekvenser för hälsa, miljö samt ekonomi som olika val och handlingar i hemmet kan leda till.
Matlagning och bakning samt olika metoder för detta. Hur valet av metod påverkar arbetsprocessen och resultatet.
Hur man följer en instruktion eller ett recept samt gör anpassningar av sådana, till exempel att byta ut en ingrediens eller anpassa mängden.
Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid matlagning samt hur de kan användas på ett funktionellt och säkert sätt.
Förvaring samt hantering av hushållets varor och produkter.
Hur man kan hushålla med livsmedel och andra förbrukningsvaror i hemmet.
Matens betydelse för hälsan.
Hur man kan arrangera måltider samt måltidens betydelse för gemenskap och kultur.

Hem och boende

E
Eleven medverkar i att tillaga enkla måltider och genomföra andra arbetsmoment som förekommer i hemmet. I arbetet medverkar eleven i att använda redskap, produkter och metoder. Eleven medverkar i att tolka konsumentinformation och i att föra resonemang om informationens användbarhet. Dessutom medverkar eleven i att föra resonemang om vilka konsekvenser för hälsa, miljö samt ekonomi som olika val och handlingar i hemmet kan leda till.
C
Eleven tillagar enkla måltider och genomför andra arbetsmoment som förekommer i hemmet med tillfredsställande resultat. I arbetet använder eleven redskap, produkter och metoder på ett delvis ändamålsenligt sätt. Eleven tolkar på ett enkelt sätt konsumentinformation och för enkla resonemang om informationens användbarhet. Dessutom för eleven enkla resonemang om vilka konsekvenser för hälsa, miljö samt ekonomi som olika val och handlingar i hemmet kan leda till.
A
Eleven tillagar enkla måltider och genomför andra arbetsmoment som förekommer i hemmet med gott resultat. I arbetet använder eleven redskap, produkter och metoder på ett ändamålsenligt sätt. Eleven tolkar på ett utvecklat sätt konsumentinformation och för utvecklade resonemang om informationens användbarhet. Dessutom för eleven utvecklade resonemang om vilka konsekvenser för hälsa, miljö samt ekonomi som olika val och handlingar i hemmet kan leda till.
Olika boendeformer och hur man skaffar en bostad.
Planering och organisering av hemmet, till exempel möblering
Hygien samt rengöring av bostaden.
Tvätt och skötsel av kläder.
Försäkringar och deras betydelse.

Ekonomi och konsumsion

E
Eleven medverkar i att tillaga enkla måltider och genomföra andra arbetsmoment som förekommer i hemmet. I arbetet medverkar eleven i att använda redskap, produkter och metoder. Eleven medverkar i att tolka konsumentinformation och i att föra resonemang om informationens användbarhet. Dessutom medverkar eleven i att föra resonemang om vilka konsekvenser för hälsa, miljö samt ekonomi som olika val och handlingar i hemmet kan leda till.
C
Eleven tillagar enkla måltider och genomför andra arbetsmoment som förekommer i hemmet med tillfredsställande resultat. I arbetet använder eleven redskap, produkter och metoder på ett delvis ändamålsenligt sätt. Eleven tolkar på ett enkelt sätt konsumentinformation och för enkla resonemang om informationens användbarhet. Dessutom för eleven enkla resonemang om vilka konsekvenser för hälsa, miljö samt ekonomi som olika val och handlingar i hemmet kan leda till.
A
Eleven tillagar enkla måltider och genomför andra arbetsmoment som förekommer i hemmet med gott resultat. I arbetet använder eleven redskap, produkter och metoder på ett ändamålsenligt sätt. Eleven tolkar på ett utvecklat sätt konsumentinformation och för utvecklade resonemang om informationens användbarhet. Dessutom för eleven utvecklade resonemang om vilka konsekvenser för hälsa, miljö samt ekonomi som olika val och handlingar i hemmet kan leda till.
Att handla och konsumera i hushållet, till exempel livsmedel, städ- och tvättprodukter.
Planering och organisering av den egna ekonomin.
Att handla i butik och att handla på internet.
Lån, krediter och abonnemang samt hur dessa fungerar.
Sparande och utgifter samt hur detta påverkar privatekonomin.
Värdering och jämförelser av produkter och varor utifrån perspektiven hälsa, ekonomi samt hållbar utveckling.