👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Singma 3A Kap 4-6

Skapad 2021-08-23 16:35 i Centralskolan Kristianstad
Singma 3a och 3b
Grundskola 3 Matematik
Pedagogisk planering för arbete i Singma matematik 3A - kap 4-6

Innehåll

Lärandemål

Se matris.

Undervisning

Vi kommer att arbeta med matematikboken Singma 3A

 • Startuppgift med gruppsamtal
 • Lärarledda genomgångar
 • Gruppuppgifter
 • Öva själv
 • Kunskapslogg

Bedömning

 • Deltagande i diskussioner och samtal
 • Resultat på kunskapsloggen

Detta kommer att bedömas:

 Se matris.

Nedan klickar du på Läroplan och bockar för vad i läroplanen ni arbetar mot i denna planering.

Nedan kan du även klicka på Uppgift för att koppla elevuppgifter direkt mot planeringen.

Nedan kan du även klicka på Matris för att koppla en matris till planeringen, du kan när du klickat där skapa en anpassad för planeringen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3

Matriser

Ma
Singma 3A kap 4-6

Påbörjat
Stödfrågor för godtagbara kunskaper för årskursen
Kunskapskrav åk 3
Längd och höjd
Uppskatta och mäta
 • Ma  1-3
 • Ma   3
Eleven har påbörjat arbetet mot färdigheten
Kan eleven uppskatta och mäta längd och höjd i meter, cenitmeter och decimeter?
Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
Längd och höjd
Använda mätredskap
 • Ma  1-3
 • Ma   3
Eleven har påbörjat arbetet mot färdigheten
Känner eleven till och kan använda mätredskap som linjal, måttband och tumstock?
Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
Längd och höjd
Omvandla
 • Ma  1-3
 • Ma   3
Eleven har påbörjat arbetet mot färdigheten
Kan eleven omvandla mellan enheterna meter, centimeter och decimeter?
Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
Längd och höjd
Kilometer
 • Ma  1-3
 • Ma   3
Eleven har påbörjat arbetet mot färdigheten
Kan eleven använda kilometer för att beskriva längre sträckor?
Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
Längd och höjd
Omvandla
 • Ma  1-3
 • Ma   3
Eleven har påbörjat arbetet mot färdigheten
Kan eleven omvandla mellan enheterna meter och kilometer?
Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
Längd och höjd
Textuppgifter med längdenheter
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
 • Ma   3
Eleven har påbörjat arbetet mot färdigheten
Kan eleven lösa textuppgifter som innehåller olika längdenheter?
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
Längd och höjd
Blockmodellen som stöd för textuppgifter
 • Ma  1-3
 • Ma   3
Eleven har påbörjat arbetet mot färdigheten
Kan eleven använda blockmodellen som stöd för att lösa textuppgifter?
Välja och använda strategi_ Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
Massa och volym
Uppskatta och mäta massa
 • Ma  1-3
 • Ma   3
Eleven har påbörjat arbetet mot färdigheten
Kan eleven uppskatta och mäta massa i kilogram, hektogram och gram?
Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
Massa och volym
Beskriva massa på olika sätt
 • Ma  1-3
 • Ma   3
Eleven har påbörjat arbetet mot färdigheten
Kan eleven beskriva massa på olika sätt?
Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
Volym och massa
Jämföra massa
 • Ma  1-3
 • Ma   3
Eleven har påbörjat arbetet mot färdigheten
Kan eleven jämföra massa?
Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
Volym och massa
Uppskatta och mäta volym
 • Ma  1-3
 • Ma   3
Eleven har påbörjat arbetet mot färdigheten
Kan eleven uppskatta och mäta volym i liter, deciliter och milliliter?
Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
Volym och massa
Beskriva volym
 • Ma  1-3
 • Ma   3
Eleven har påbörjat arbetet mot färdigheten
Kan eleven beskriva volym på olika sätt?
Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
Volym och massa
Jämföra volym
 • Ma  1-3
 • Ma   3
Eleven har påbörjat arbetet mot färdigheten
Kan eleven jämföra volym?
Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
Volym och massa
Textuppgifter med massa och volym
 • Ma  1-3
 • Ma   3
Eleven har påbörjat arbetet mot färdigheten
Kan eleven lösa textuppgifter som handlar om massa och volym?
Välja och använda strategi_ Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
Volym och massa
Blockmodellen som stöd
 • Ma  1-3
 • Ma   3
Eleven har påbörjat arbetet mot färdigheten
Kan eleven använda blockmodellen som stöd vid problemlösning?
Välja och använda strategi_ Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
Bråk
Förståelse
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
 • Ma   3
Eleven har påbörjat arbetet mot färdigheten
Har eleven förståelse för vad en hel, en halv, en tredjedel och en fjärdedel innebär?
Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.
Bråk
Skriva bråktal
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
 • Ma   3
Eleven har påbörjat arbetet mot färdigheten
Kan eleven skriva tal i bråkform?
Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.
Bråk
Jämföra och storleksordna
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
 • Ma   3
Eleven har påbörjat arbetet mot färdigheten
Kan eleven jämföra och storleksordna bråk med gemensam nämnare?
Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.
Bråk
Jämföra och storleksordna
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
 • Ma   3
Eleven har påbörjat arbetet mot färdigheten
Kan eleven jämföra och storleksordna bråk med olika nämnare?
Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.
Bråk
Addera bråk
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
 • Ma   3
Eleven har påbörjat arbetet mot färdigheten
Kan eleven addera bråk med gemensam nämnare?
.Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.
Bråk
Subtrahera bråk
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
 • Ma   3
Eleven har påbörjat arbetet mot färdigheten
Kan eleven subtrahera bråk med gemensam nämnare?
Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.
Bråk
Beräkna del av antal
 • Ma  1-3
 • Ma   3
Eleven har påbörjat arbetet mot färdigheten
Kan eleven beräkna en tredjedel respektive en fjärdedel av ett antal föremål?
Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.