👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kursplanering - SV 1 - VF 21 - 2021/2022

Skapad 2021-08-24 10:07 i Campus Backa Katrineholm
Gymnasieskola Svenska
Välkomna till kursen Svenska 1! Här hittar du kursplaneringen för hela kursen under läsåret. Planeringen uppdateras varje vecka.

Innehåll

 

Vecka

Tisdag

Onsdag

Kommentar

33

 • Snabbtitt på Centralt Innehåll + Kunskapskrav + Delmoment i kursen
 • LS-tester; Läsförståelse
 • LS-tester; Ordförståelse
 • eventuellt avsluta LS-testerna
 • Starta upp: Att hålla tal - - PP-genomgång.
 • Förberedelser inför den muntliga presentationen - - (Examinationsuppgift + Lathund finns i länken Delmoment 1)

PowerPoint-presentationen om Att samtala och att våga tala inför andra:

PP-Tala

34

 • forts. Att hålla tal - - PP-genomgång.
 • Förberedelser inför den muntliga presentationen  - - (Examinationsuppgift + Lathund finns i länken Delmoment 1)
 • forts. förberedelser inför den muntliga presentationen.
 • Visa sprend.com (Videoinlämning)

35

 • forts. förberedelser inför den muntliga presentationen.
 • forts. förberedelser inför den muntliga presentationen.
 • Exempel på informerande tal om solenergi:

Tal - Solenergi

36

Lektion inställd

 • forts. förberedelser inför den muntliga presentationen.
 

37

 • forts. förberedelser inför den muntliga presentationen.
 • forts. förberedelser inför den muntliga presentationen.

Lämna in era talmanus/Power Point-presentationer senast måndag 20/9 kl.23.55 via Delmoment 1: Hålla tal.

 

38

 • Redovisningstillfälle 1
 • Redovisningstillfälle 2

Här kan ni se talschemat för båda redovisningstillfällena:

Talschema - VF 21

39

 

 • Start; Litteraturen och läsaren.
 • PP-genomgång;

Litteraturen & Läsaren

 

 • forts. Litteraturen och läsaren.
 • forts. PP-genomgång.
 • Starta läsning av vald skönlitteratur.
 • Gruppindelning - bokcirkel.
 • Quizlet om litteratur-vetenskapliga begrepp;

Quizlet

Viktiga dokument som är kopplade till arbetsområdet:

Att analysera skönlitterära texter

Bokcirkelprocessen

Bokcirkelgrupper

Till tisdag nästa vecka ska ni ha läst fram till s.62 (Juli).

40

 • Sitta i bokcirkelgrupperna och diskutera boken utifrån rollerna.
 • Lämna in era anteckningar via Delmoment 2.
 • forts. läsa boken
 • forts. med att läsa boken.
 • Bestäm nya roller inför nästa veckas bokcirkel- träff - förbered inför nästa vecka.

Till onsdag v. 41 ska ni ha läst fram till s.103  (September).

41

Studiedag

 • Sitta i bokcirkelgrupperna och diskutera boken utifrån rollerna.
 • Lämna in era anteckningar via Delmoment 2.
 • forts. med att läsa boken
Till onsdag vecka 42 ska ni ha läst ut hela boken.

42

 • Planera och förbereda inför bokanalys nästa vecka.
 • Här hittar ni lathunden för hur man analyserar en bok:

Att analysera en skönlitterär text

 • Här hittar ni analysfrågorna för examinationsuppgiften:

Analysfrågorna - När hundarna kommer

 • Här hittar ni elevexempel på tidigare analyser av boken:

Elevexempel - Analys

 

 

 

 

 

 

 • forts. med planering och förberedelse av analys.
 • Testa Digiexam.
 

43

Examinationsuppgift

Bokanalys via Digiexam

Ta med boken och stödanteckningarna!

Examinationsuppgift

Bokanalys via Digiexam

Ta med boken och stödanteckningarna!

 

44

Höstlov Höstlov  

45

 • Start; Språkriktighet och grammatik.
 • Gå igenom första delen av språkriktighet.
 • forts. med språkriktighet
 • Gå igenom andra delen av språkriktighet.
 

46

 • forts. med språkriktighet
 • Gå igenom tredje delen av språkriktighet.
 • Här hittar ni den inskannade versionen av ert arbetshäfte om språkriktighet.

Språkriktighet

 • forts. med språkriktighet; kort repetition 
 • genomgång av ordklasser

Här kommer en PP-presentation av ordklasser:

Ordklasser

Här hittar ni övningar som tränar på ordklasser:

Övningar

 

47

 • Start: Referat- och citatteknik.

Referat

 • forts. referat - och citatteknik

Här hittar ni examinations-uppgiften för arbetsområdet:

Examinationsuppgift

Här hittar ni lathunden för referat- och citatteknik, arbetsgång för referat samt hur man skriver källhänvisningar och källförteckning:

Lathund 

48

 • Sök och välj information till dina referat som du ska skriva.
 • Sök och välj information till dina referat som du ska skriva.
 

49

 • Skriv färdigt första referatet.
 • Skriv färdigt första referatet och påbörja ditt andra referat.
 

50

 • forts. skriva på ditt andra referat
 • forts. skriva på ditt andra referat och påbörja ditt tredje referat
 

51

LOV LOV  

2

Hemstudiedag

 • forts. skriva på ditt tredje referat
 

3

 • Skapa en inledning till referatuppgiften.
 • Skapa en jämförelse/avslutning till referatuppgiften.
Deadline för referatuppgiften är på söndag den 23/1. Skicka in den via Delmoment 4: Referat & Källkritik.

4

 • Skapa en inledning till referatuppgiften.
 • Skapa en jämförelse/avslutning till referatuppgiften.
 • Se den korta lathunden här nedan:

Kort lathund

Google Meet-länk finns längre ner.

5

 • Start: Muntlig presentation som förberedelse inför NP.

Examinationsuppgift 

 • forts. med förberedelser av muntlig presentation

Upplägg - Vad är en hjälte?

 

6

 • forts. med förberedelser av muntlig presentation
 • forts. med förberedelser av muntlig presentation
 

7

 • forts. med förberedelser av muntlig presentation
 • forts. med förberedelser av muntlig presentation

Deadline för er muntliga presentation är på söndag den 27/2. Ni lämnar in era Powerpoint-presentationer och manus via Delmoment 5: SV 1 - VF 21 - Muntlig presentation - Vad är en hjälte?

Era videofiler med den faktiska presentationen skickar ni in via sprend.com till min e-post:

bawan.rashid@katrineholm.se

Glöm inte att skriva era namn i kommentarsfältet på sprend så att jag vet vem videon kommer ifrån.

9

 • Start: Läsförståelseträning
 • Läs Skolbesök på koncentrationsläger.

Ordlista

Skolbesök på koncentrationsläger

 • Läs Jason Diakités tal till riksdagen.

Ordlista

Jason Diakités tal till riksdagen

 • forts. m. läsförståelseträning
 • Läs Läxor i skolan behövs!

Ordlista

Läxor behövs i skolan!

 • Läs Lotten.

Ordlista

Lotten

 

10

 • forts. m. läsförståelseträning
 • Läs Lotten (se föregående vecka).
 • Läs Orimligt att leva upp till elitidrottens tuffhetsideal.

Ordlista

Orimligt att leva upp till elitidrottens tuffhetsideal

 • forts. m. läsförståelseträning
 • Läs Orimligt att leva upp till elitidrottens tuffhetsideal (se föregående lektion).
 • Läs Kulturellt kompetenta robotar är framtiden inom äldrevården:

Ordlista

Kulturellt kompetenta robotar är framtiden inom äldrevården

 

11

 • forts. m. läsförståelseträning
Lektion inställd  

12

Prov i läsförståelse

 • Start: Språksociologi
 • Del 1: Dialekter
 • PP-genomgång;

Niklas Källner testar Robert Gustafsson på dialekter

Svenska förklarad - Språkmelodier

Värsta språket - dialekter + kodväxling

Svenska förklarad - Skånska

Svenska förklarad - Norrländska

Powerpoint-presentation om språksociologi

Språksociologi

 

Uppgifter ur inskannat arbetshäfte

Språksociologi - Text & Tal

13

Lektion inställd
 • forts. m. Språksociologi
 • Del 1: Dialekter

Svenska förklarad - Norrländska

Svenska förklarad - Göteborgska

Svenska förklarad - Gutamål & Gotländska

Svenska förklarad - Östsvenska

Svenska förklarad - Älvdalska

 

14

Genomgång av Delprov A NP SV 1

Förberedelser

 • forts. m förberedelse inför muntliga NP SV 1
 

16

 • forts. m förberedelse inför muntliga NP SV 1
 • forts. m förberedelse inför muntliga NP SV 1

Delprov A genomförs på torsdag den 21/4 mellan kl.12.30 - 13.30. Info om sal kommer inom kort. 

Här kan ni se vilken grupp ni tillhör och vilken sal ni ska vara i:

Gruppindelning - Delprov A

17

Lektion inställd pga studiebesök
 • forts. m förberedelse inför uppsatsdelen NP SV 1
 • Läs och gå igenom kopieringsunderlag 2-5.
Delprov B genomförs på onsdag den 27/4 och Delprov C på fredag den 29/4.

18

Lektion inställd Lektion inställd  

19

Lektion inställd
 • forts. m. Språksociologi
 • Del 2: Sociolekter

Värsta språket - Sociolekter

The Online Gamer - Family Dinner

 • Del 3: Kronolekter

Språk för alla - Halv åtta hos dig

Språk för alla - Orten miljonären

 

20

Lektion inställd Betygsprognos  

21

 • Examinationsuppgift - Skriftlig reflektion om idiolekt:

Skriftlig reflektion - Idiolekt

 

Lektion inställd

Deadline för den skriftliga reflektionen är på söndag 29/5. Inlämningsdatumet är slutgiltigt!

22

     

23

???? ????  

Google Meet-länk:

https://meet.google.com/tmd-xjbo-bhn

Innehåll

Vi kommer att använda oss av läromedlen Svenska Impulser 1 och antologin Upplev Litteraturen 1.

Vi kommer att läsa och fördjupa oss i olika litterära verk och skriva olika typer av texter.

Upplägg

 • Delmoment 1: Hålla tal v.34-38
 • Delmoment 2: Litteraturläsning - När hundarna kommer v.39-43
 • Delmoment 3: Språkriktighet v.45-46
 • Delmoment 4: Referat & Källkritik v.47-3
 • Delmoment 5: Muntlig presentation - Vad är en hjälte? v.4-7
 • Delmoment 6: Läsförståelseträning v.9-11
 • Delmoment 6: Språksociologi v.11-16
 • Delmoment 7: Läsförståelse & Uppsatsskrivning v. 17-22

Examinationer

Du kommer examineras och bedömas utifrån lektioner, skriftliga och muntliga framställningar och inlämningsuppgifter.

 

Resurs

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Muntlig framställning med fokus på mottagaranpassning. Faktorer som gör en muntlig presentation intressant och övertygande. Användning av såväl digitala som andra presentationstekniska hjälpmedel för att stödja och förbättra muntliga framställningar. Olika sätt att lyssna och ge respons som är anpassad till kommunikationssituationen.
  Sve  -
 • Skriftlig framställning av texter för kommunikation, lärande och reflektion. Språkriktighet, dvs. vilka språkliga egenskaper och textegenskaper i övrigt som en text bör ha för att fungera väl i sitt sammanhang. Användning av digitala verktyg för textbearbetning samt för respons på och samarbete när det gäller texter.
  Sve  -
 • Argumentationsteknik och skriftlig framställning av argumenterande text.
  Sve  -
 • Grunderna i den retoriska arbetsprocessen.
  Sve  -
 • Bearbetning, sammanfattning och kritisk granskning av text. Citat- och referatteknik. Grundläggande källkritik. Frågor om upphovsrätt och integritet vid digital publicering.
  Sve  -
 • Skönlitteratur, författad av såväl kvinnor som män, från olika tider och kulturer.
  Sve  -
 • Centrala motiv, berättarteknik och vanliga stildrag i fiktivt berättande, till exempel i skönlitteratur och teater samt i film och andra medier.
  Sve  -
 • Grundläggande språkliga begrepp som behövs för att på ett metodiskt och strukturerat sätt tala om och analysera språk och språklig variation samt diskutera språkriktighetsfrågor.
  Sve  -
 • Dialekter och språklig variation i talat och skrivet språk som hänger samman med till exempel ålder, kön och social bakgrund. Skillnader mellan formellt och informellt språkbruk samt attityder till olika former av språklig variation.
  Sve  -
 • Språklig variation i talat och skrivet språk med tonvikt på hur språkvariationen hänger samman med till exempel geografisk och social bakgrund samt ålder och kön. Digitaliseringens inverkan på språk och språkbruk. Skillnader mellan formellt och informellt språkbruk samt attityder till olika former av språklig variation.
  Sve  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla egna tankar och åsikter på ett nyanserat sätt samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med säkerhet. Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och väldisponerad. Språket är ledigt och anpassat till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Eleven har god åhörarkontakt. Vidare kan eleven med säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel som stöder, tydliggör och är väl integrerade i den muntliga framställningen.
  Sve  A
 • Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla egna tankar och åsikter på ett nyanserat sätt samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med viss säkerhet. Den muntliga framställningen är sammanhängande och begriplig, och dispositionen tydligt urskiljbar. Språket är ledigt och anpassat till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Eleven har viss åhörarkontakt. Vidare kan eleven med viss säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel som stöder och tydliggör den muntliga framställningen.
  Sve  C
 • Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla egna tankar och åsikter samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med viss säkerhet. Den muntliga framställningen är sammanhängande och begriplig. Eleven har viss åhörarkontakt. Språket är till viss del anpassat till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Vidare kan eleven med viss säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel.
  Sve  E
 • Eleven kan skriva argumenterande text och andra typer av texter, som är sammanhängande, begripliga och väldisponerade samt anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Dispositionen i den skriftliga framställningen är tydligt urskiljbar. Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet, och språket är varierat och innehåller goda formuleringar.
  Sve  A
 • Eleven kan skriva argumenterande text och andra typer av texter, som är sammanhängande och begripliga samt anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Dispositionen i den skriftliga framställningen är tydligt urskiljbar. Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet, och språket är varierat och delvis välformulerat.
  Sve  C
 • Eleven kan läsa, reflektera över och göra sammanfattningar av texter samt skriva egna texter som lyfter fram huvudtanken i det lästa och ger nya, relevanta perspektiv. I sitt arbete värderar och granskar eleven med säkerhet källor kritiskt samt tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik.
  Sve  A
 • Eleven kan läsa, reflektera över och göra sammanfattningar av texter samt skriva egna texter som lyfter fram huvudtanken i det lästa. I sitt arbete värderar och granskar eleven med viss säkerhet källor kritiskt samt tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik.
  Sve  C
 • Eleven kan läsa, reflektera över och göra enkla sammanfattningar av texter samt skriva egna texter som anknyter till det lästa. I sitt arbete värderar och granskar eleven med viss säkerhet källor kritiskt samt tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik.
  Sve  E
 • Eleven kan översiktligt återge innehållet i några centrala svenska och internationella skönlitterära verk och annat berättande. Eleven reflekterar också över innehåll och form med hjälp av några berättartekniska och stilistiska begrepp. Dessutom kan eleven utförligt redogöra för några samband mellan olika verk genom att ge exempel på gemensamma teman och motiv. Eleven återger några iakttagelser, formulerar välgrundade och nyanserade egna tankar med utgångspunkt i berättandet samt relaterar innehållet i berättandet på ett relevant sätt till allmänmänskliga förhållanden.
  Sve  A
 • Eleven kan översiktligt återge innehållet i några centrala svenska och internationella skönlitterära verk och annat berättande. Eleven reflekterar också över innehåll och form med hjälp av några berättartekniska och stilistiska begrepp. Dessutom kan eleven utförligt redogöra för några samband mellan olika verk genom att ge exempel på gemensamma teman och motiv. Eleven återger några iakttagelser och formulerar välgrundade egna tankar med utgångspunkt i berättandet.
  Sve  C
 • Eleven kan översiktligt återge innehållet i några centrala svenska och internationella skönlitterära verk och annat berättande. Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för några samband mellan olika verk genom att ge exempel på gemensamma teman och motiv. Eleven återger någon iakttagelse och formulerar egna tankar med utgångspunkt i berättandet.
  Sve  E
 • Eleven kan göra välgrundade och nyanserade reflektioner över hur språklig variation hänger samman med talare och kommunikationssituation samt ge exempel på och nyanserat diskutera hur språk och språkbruk kan markera avstånd och samhörighet. Dessutom resonerar eleven utförligt, utifrån flera olika perspektiv, om attityder till flera olika former av språklig variation.
  Sve  A
 • Eleven kan göra välgrundade reflektioner över hur språklig variation hänger samman med talare och kommunikationssituation samt ge exempel på och diskutera hur språk och språkbruk kan markera avstånd och samhörighet. Dessutom resonerar eleven översiktligt, utifrån några olika perspektiv, om attityder till några olika former av språklig variation.
  Sve  C
 • Eleven kan göra enkla reflektioner över hur språklig variation hänger samman med talare och kommunikationssituation samt ge exempel på hur språk och språkbruk kan markera avstånd och samhörighet. Dessutom resonerar eleven översiktligt om attityder till någon form av språklig variation.
  Sve  E