👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Blixten ht 2021

Skapad 2021-08-24 13:23 i 023271 Förskolan Knutbygården Stockholm Rinkeby-Kista
Förskola
Blixtens undervisningsplan

Innehåll

1, Arbetslagets målbild om barnens förändrade kunnande. Beskriv vilket förändrat kunnande ni vill se hos barnen utifrån nulägesbeskrivningen. Det ska finnas målbild för alla målområden.

Matematik och teknik.

Vi vill att barnen ska kunna sifferbilden 1 till 10. De kan använda mätverktyg .De kan skillnader på plus grader och minus. Barnen får kunskap om några räkne sätt tex minus. Att alla barn får kunskap om olika former tex cirkel och hexagon. De får kunskap om olik tex olika saker som flyger tex helikopter och raketer. De ska få stora möjligheter att bygga som vi tex kan koppla till byggnader vi ser och läser om.

Språk.

Barnen skall kunna återberätta en bok. De ska kunna förklara och berätta om någon bild i boken. De ska kunna några bokstäver och kunna skriva sitt namn. Utveckla sin språkkunskap i svenska språket för att kunna använda språket på ett adekvat sätt.

Naturvetenskap.

De ska kunna några trädsorter och växter. De ska förstå kretsloppet på sin nivå. De kunna se skillnader på några fåglar och jämföra. De ska veta några djur som bor i svenska skogarna och lite djur på savannen och djungeln och se skillnader och funderar över.

Fysisk aktivitet.

Barnen skall få bättre kroppsuppfattning. De ska orka med mer pulshöjande aktiviteter. De ska bli bättre på att klättra och hoppa och leka med bollar.

Normer och värden.

Barnen skall kunna dela med sig tex leksaker på avdelningen med varandra. De ska lära sig att vara rädd om varandra och kunna turas om .De ska kunna respektera varandra mer.

Delaktighet och inflytande.

Barnen ges stor förutsättningar att påverka sin dag. Barnen får vara med och bestämma utflykter och aktiviteter de vill göra under veckan.

2, Läroplansmål att arbeta mot för att möta målbilden Här väljer ni Läroplansmål att arbeta mot utifrån målbilden för förändrat kunnande. Läroplansmål klickar du hem i mallen.

 

3, Organisering av miljö och material för att nå målbilden. -

Så här organiserar vi vår miljö ute för att undervisningen ska stödja arbetet mot målbilden.

Vi tar fram material som utvecklar barnens fysiska aktiviteter tex hinderbana och har ibland musik för att inspirera till dans och rörelse. Vi tar fram material som utvecklar naturvenskap och experiment tex såpbubblor ,vatten och rören. Vi använder skapande material ute och hemutrustning för utvecklande lekar. Vi använder lupp för att undersöka gården.

Så här organiserar vi vår miljö inne för att undervisningen ska stödja arbetet mot målbilden

Vi låter materialet vara så tillgängligt som möjligt. Ordbilder ska vi skriva ut. Matematiken synliggör vi genom enkla spel och material som vi ordnar själva. Tydligt samlingsmaterial. Vi tittar på baslistan och beställer vad som saknas. Vi tar in lite naturmaterial och mer skapande material tex toa rullar.

4. Så här ska vi arbeta med vårt förhållningssätt i undervisningen.

Vi ska lyssna på barnen och samtalar med barnen och värdesätter deras åsikter. Vi använder roliga, intressanta projekt. Vi är mycket engagerad i barnens lärande processer.

5. Aktiviteter/tema kopplat till målbilden De aktiviteter och teman ni väljer att undervisa i ska stödja barnens förändrade kunnande.

Matematik och teknik.

Vi bakar några gånger och tydliggör matematik och teknik genom att mäta och ränka med olika mått. Vi har matematiksamlingar med matteknappar, räknesagor och ramsor. Räkna olika saker och visa konkret sifferbilderna. Använda spel och göra spännande material från internet. Studera olika sett att flyga genom böcker och rial upplevelse. Använda rören och ficklampor.

Språk.

Vi använder olika böcker både skönlitteratur och fakta böcker. Vi använder oss av boksamtal och fördjupar oss i någon bok. Vi använder drama och figurer när vi dramatiserar sagor. Språket ska genomsyra hela avdelningen. Vi skapar språkbilder.  Barnen får använda bra material till att skriva.

Naturvetenskap.

Vi kommer använda oss av naturskyddsföreningens material Natursnokarna. Vi använder oss av naturfilmer om olika djur i olika miljöer. Vi är i skogen och upptäcker tillsammans djur och naturen med olika träd. Kolonilotten använder vi till kretsloppet.

Fysisk aktivitet.

Vi gör hinderbana på gården. Vi springer och hoppar och klättrar i skogen och olika lekparker. Rörelse sånger och gympa pass och dansar. 

Normer och värden.

Vi använder bra böcker om känslor och om att ta hand om varandra tex Grodan böckerna. Dilemmasagor som vi dramatiserar. Vi leker olika lekar som vi lär oss att samarbeta med varandra. Vii vuxna är med när barnen leker och stöttar.

6. Det här ska vi fokusera på i våra observationer utifrån målbilden.

Vi fokuserar på barnens sätt att samarbeta. Vi fokuserar på deras språkutveckling och matematik. Fokusera på barnens läroprocesser.

7. Vad behöver vi för nya kunskaper och kompetenser för att utmana oss själva och barnen i vårt arbete.

Vi får söka kunskap och fakta på internet och böcker i tex biblioteket. Vi använder boken om boksamtal och boken om vår miljön i vårt arbete.

8. Vilken litteratur kan vi och barnen behöva

Vi behöver mycket fakta böcker om olika fåglar, teknik som handlar om flyg och raketer. Spännande skönlitteratur som innehåller både fantasi och verkligheten. Böcker om djur i svenska skogarna, afrikanska savannen och djungeln i Sydamerika och Asien.

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18