👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi år 9 ht21 Elektrokemi

Skapad 2021-08-24 16:47 i Mälarhöjdens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 9 Kemi
Periodiska systemet, atomer, joner och bindningar samt elektrokemi

Innehåll

 

Kemi år 9 HT 2021

Atomen, periodiska systemet, bindningar, metaller och elektrokemi

 

Det här ska vi lära oss om:

 

1.      Atomens byggnad s. 184-187

2.      Periodiska systemets indelning. s. 188-189

3.      Hur joner bildas s. 190-191

4.      Några vanliga salter och hur de är uppbyggda. S.192-193

5.      Exempel på olika bindningar. S. 194-197

6.      Skillnaden mellan ädla och oädla metaller och spänningsserien s. 196-197

7.      Vad ett galvaniskt element är. 200-201

8.      Olika batterityper och hur de fungerar s. 201 + extramaterial (Batterihäfte)

9.      Bränslecell s. 205

10.  Hur man skyddar järn från att rosta s. 202-203

11.  Elektrolys och ge exempel på när det används s. 204

12.  Analysmetoder för att påvisa olika joner s. 208-209

 

Så här ska vi lära oss:

·         delta aktivt i diskussioner och resonemang på lektionstid.                    

·         genomföra/observera laborationer och skriva laborationsrapporter.

·         Skriva redogörelse

·         Prov, läxor och diskussioner.

 

 

 

 

 

Vecka

Tisdag

Onsdag

Fredag

34

 Start kemi

 

 

35

 

 

Läsläxa s. 184-189

36

Utv. samtal

 

Läsläxa s. 190-193

37

 

 

Läsläxa s. 194-199

38

 

 

Prov 1. s. 184-197

39

 

 

 Läsläxa s. 200-203

40

 

 

 Läsläxa s. 204-208

41

 

 

Prov 2 s. 200-208 + Batterihäfte

42

 Start fysik

 

 

43

 

 

 

44

 Höstlov

 Höstlov

Höstlov

 

Litteratur:

Puls kemibok s. 184-208 + Batterihäfte

 

Bedömning:

 

                                                                                    E                C              A

 

att använda kemins begrepp, modeller och teorier som rör hälsa, natur och samhälle.

 

 

 

 

 att beskriva och förklara kemiska samband i naturen och samhället.

 

 

 

 

att använda kunskaper i kemi för att granska information.

 

 

 

 

att kommunicera och ta ställning i frågor som rör kemi

 

 

 

 

att genomföra systematiska undersökningar i kemi

 

 

 

 

 

Begreppslista:

lättlösliga och svårlösliga salter

atom

jon

elektronskal

atomnummer

masstal

alkalimetall

halogen

ädelgas

valenselektron

molekylbindning

metallbindning

legering

oxidation

reduktion

kemisk reaktion

ädla metaller

oädla metaller

spänningsserien

Prov 2 nedan
strömkälla

pluspol (anod)

minuspol (katod)

galvaniskt element

batteri (brunsten, alkaliskt, bilbatteri m.fl.)

ackumulator

bränslecell

korrosion

elektrolys