👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik 7B- Materia

Skapad 2021-08-25 09:05 i Tappströmsskolan Ekerö
Grundskola 7 – 9 Fysik
Vi arbetar med Materia. Hur fysiken bakom allt fungerar och hur vi har valt att definiera saker som ska förklaras. Naturvetenskapligt tänkande.

Innehåll

 

Innehåll 

Uppgifter 

Testa Dig 

Laborationer 

Övrigt 

V34 

Mått och enheter 

 • SI enhet ID a926 

 • Längd, area, volym 

 • Hastighet 

 • Tid 

 • Omvandlingar 

 • Naturvetenskapligt arbetssätt 

 

Utdelat Material 

Mäta klassrum 

 

V35 

Mått och enheter 

 • SI enhet 

 • Längd, area, volym 

 • Hastighet 

 • Tid 

 • Omvandlingar 

 • Naturvetenskapligt arbetssätt 

 

 

V36 

 

 

1.1 
 

1.2  

Vad händer med ett äpple om det faller i vatten? 

 

Besvara: 

 

Hållbart utveckling/frågor 

V37 

 

1.3  
 

1.4 

Vilken metall? 

 

V38 

 

1.5 
 
1.6 

 
ID: a650 
ID:a1692 

 

 

V39 

Prov Materia 

Kapitel 1 

 

 Instuderingsfrågor finns på TEAMS

Uppgifter

 • Mäta klassrummet labbrapport

 • Labbrapport: Vilken metall?

 • Labbrapport: Vad händer med ett äpple?

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Hävarmar och utväxling i verktyg och redskap, till exempel i saxar, spett, block och taljor.
  Fy  7-9
 • De fysikaliska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. Elektriska sensorer för mätning och registrering av egenskaper hos omgivningen.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik, såväl i digitala som i andra medier.
  Fy  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  A 9
 • I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Fy  A 9
 • Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till fysikaliska modeller och teorier.
  Fy  A 9
 • Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
  Fy  A 9
 • Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
  Fy  A 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
  Fy  A 9
 • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på komplexa fysikaliska samband.
  Fy  A 9