👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Singma 1A kapitel 2, addition 0-10

Skapad 2021-08-26 15:07 i Bobergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 1 Matematik
Du kommer bland annat arbeta med lägga ihop två delar till en helhet, olika strategier för addera, likhetstecknets betydelse. Du kommer också att hitta på och skriva egna räknehändelser.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?
Addera med hjälp av talkamrater.
Addera genom att räkna vidare.
Hitta på räknehändelser.
Skriva likheter med addition.

Hur ska vi arbeta?
- självständigt, i par och/eller grupp
- med konkret material som t ex multilinkkuber och knappar 
- diskutera och lösa uppgifter med Singma matematikböcker

Vad ska du lära dig?
- addera genom att räkna alla
- addera genom att använda talkamrater
- förstå begrepp och symboler knutna till addition
- använda tallinjen för att räkna vidare
- upptäcka den kommutativa lagen i addition 
- förstå matematiska likheter med addition
- förståelsen för likhetstecknets betydelse
- hitta på räknehändelser med addition utifrån en bild
- uttrycka räknehändelser med siffror och symboler
- lösa additionsproblem utifrån bilder
- resonera kring valda strategier om metoder
- beskriva additionsproblem med siffror och symboler
- reflektera över och visa sin kunskap om addition 

Hur ska du visa att du lärt dig?
- samtal och gruppdiskussioner
- övningsuppgifter, i grupp och enskilt
- enskilda kunskapsuppgifter/kunskapsloggen