👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tillsammans för en hållbar framtid

Skapad 2021-08-26 15:19 i Åleds förskola Halmstad
Halmstads mall för Gemensam pedagogisk planering i förskolan (GPP)
Förskola
Lågan undersöker hur allt är olikt?

Innehåll

På Åleds förskola har vi ett gemensamt projekt " Tillsammans för en hållbar framtid" för att kunna utmana, inspirera, och vara i dialog med varandra och sträva efter att utveckla vår undervisning för en likvärdig förskola.

Detta gör vi genom att ge barnen ett växande intresse för hållbar utveckling och förståelse för hur våra olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling. Undervisningen ska bygga på nyfikenhet, kreativitet, fantasi, föreställningsförmåga och lust att leka och lära. Vi vill öka barnens förmåga att kommunicera sina upplevelser, tankar och erfarenheter genom de olika uttrycksformerna såsom bild, form, drama, rörelse, sång,musik och dans. Tillsammans med barnen kommer vi att använda olika medier både digitala och analoga. 

Avdelningens syfte 

Lågans vision är att vi tillsammans med barnen undersöka, jämföra, resonera och inge respekt kring olikheter i vår omgivning. För vi tror att barnen redan i förskoleåldern skapar en hållbar grund som framtida världsmedborgare.

Genomförande

Vi arbetar utifrån Reggio Emilias filosofi i ett projekterande arbetssätt där dialog och lyssnande är bärande. Vi är medforskande pedagoger som stöttar och utmanar barnen. En viktig del i vårt arbete och utveckling på Lågan är barnens inflytande. Vi lyssnar på barnen för att skapa en trygg och lärorik arbetsmiljö. För att stärka barnens inflytande följer vi barnkonventionen kring barns rättigheter. Vi uppmuntrar barnen att ställa frågor och argumentera för att de ska känna att deras röst är viktig.

 

Vi jobbar också aktivt utifrån konceptet "10 goda vanor" som innebär att vi behöver olika delar för att vår hjärna ska må bra. Det är bl a mat, fysiks träning, positiv tanke, hantera stress, lära sig nya saker, repetion, omväxling, ta egna beslut, vänner och sömn. Naturen är en av våra lärmiljöer därför är det viktigt att vi tar hand om den och visar naturen respekt. På samma sätt som vi tänker att vi gör mot varandra. Vi vill ge barnen positiva minnen och upplevelser av naturen genom att de får använda sina olika sinnen

Barnen ska bjudas in till en positiv estetisk lärmiljö.I ateljén ska barnen känna sig trygga att skapa på sitt eget sätt för att framhäva olikheter. Vi tror att olikheter bland barnen i deras skapande berikar, inspirerar och utmanar dem varandra till nya nivåer i lärandet.

 

Eftersom vi spenderar mycket tid tillsammans är vi-känslan viktigt för oss på Lågan. Att vi skapar en förståelse för hur vi behandlar varandra. Genom dramatiseringar och diskussioner med barnen kommer vi att att lyfta positiva händelser och situationer från deras vardag, men även om det sker konflikter kommer vi ibland använda oss av dramatisering för att synliggöra och lyfta det tillsammans med barnen. 

På Lågan har vi ett salutogent synsätt som för oss innebär att vi fokuserar på våra styrkor och hur de kan förbättras och för att vi ska må bra. Vi tar hjälp av varandra i vardagen genom att vara  en "fiffig kompis".

 

Undervisning under hela dagen

  • Välkomnande:

För oss är det viktigt att barnen ska känna sig välkomna när de kommer till Lågan. Ni ska känna er sedda och välkomnas in i vår verksamhet 

  • Lek: 

Vi ser att leken är en stor del av barnen dag på förskolan. Det är där barnen provar och övar på sina relationer. de använder sig av sina erfarenheter i leken. Vi pedagoger är medlekare och arangerar lekar tillsammans med barnen för att skapa en trygghet. 

  • Måltider:

På Lågan har vi buffé under våra måltider. Barnen går själva och hämtar maten vid vår buffé bord. Genom detta anser vi att barnen får öva på turtagning, ansvar och självständighet. Under måltiderna har vi samtal och reflektioner tillsammans med barnen om till exempel maten eller saker de upplevt under dagen för att uppmuntra till dialog. 

  • Tema/projekt:

Vi använder äventyrspedagogik där barnen möter något oväntat men ändå bekant till exempel brev och uppdrag. Detta använder vi både genomgående i vår undervisning tillsammans med barnen då vi tror att detta skapar ett mer lustfyllt lärande för barnen. 

  • Aktiv läsning:

I våra lärmiljöer finns det god tillgång till böcker som barnen själva kan titta i och läsa. Vi pedagoger skapar aktiv läsning genom att vi samtalar tillsammans med barnen, stannar upp och får barnen engagerade i innehållet. 

  • Tamburen vid ut- och ingång

Tamburen är en arena där barnen får prova själva och känna sig kompetenta. Vi stöttar i att hänga upp i torkskåp och på sina fack samt ta ansvar för sina saker. Här ser vi också ett tillfälle där barnen kan vara "fiffiga kompisar" och hjälpa varandra.

  • Undervisning ute: 

På Åleds förskola jobbar vi med utomhuspedagogik. Vi går på äventyr, upplever och reflekterar tillsammans och samtidigt vill vi väcka barnens nyfikenhet inför naturen och att våga undersöka och utforska den. 

  • Vila/avslappning:

Efter maten har vi en stunds avkoppling då vi ser på filmer från UR play eller Svt Play. Det är varierande innehåll på filmerna utifrån till exempel matematik, kompisdilemman, svenska, etc. Vill någon inte titta så erbjuder vi lugna aktiviteter så som rita, teckna, spela spel, bygga etc. 

  • Hemgång/överlämning till vårdnadshavare:

Vi önskar att ha en god relation till er vårdnadshavare och att kunna ge en kort återkoppling om dagen. Kom gärna fram till oss och fråga om det är något ni funderar över. 

All undervisning är kopplad till Läroplan för förskolan 18 och som vårdnadshavare kan du läsa den här på Unikum. 

Uppföljning, utvärdering och utveckling

På lärväggar i förskolan och lärloggar i Unikum kan ni följa vår undervisning samt gruppens och enskilda barns utveckling och lärande. 

Ungefär varannan vecka skickar vi ut veckobrev till er vårdnadshavare där vi delar med oss av vad barnen erbjudits på Lågan. Sitt gärna tillsammans med era barn och kolla igenom det för att höra deras eventuella reflektioner. 

På Unikum lägger vi också ut personliga lärloggar. De personliga lärloggarna innehåller ert barns individuella lärande.