👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Äventyrarna Planering Hållbar utveckling

Skapad 2021-08-26 18:32 i Gräsåkers förskola Ekerö
Förskola
Pedagogisk planering för Äventyrarna - Hållbar utveckling och social hållbarhet.

Innehåll

Målområde:

Öka barnens kunskaper kring hållbar utveckling och social hållbarhet. 

Syfte (Varför är den här kunskapen viktigt?):

Syftet med detta är för att få en förståelse för hur vi påverkar och kan påverka miljön och vår hälsa. 


Mål från Lpfö 18:

Målet är att få en förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling och att få kunskaper om hur sambandet mellan oss och miljön fungerar.

Förståelse och förmågor (Vad ska barngruppen förstå och vilka förmågor vill vi utveckla?):

Börja förstå vad de olika begreppen som plast, papper, metall och glas är för något.

Vi pedagoger använder begreppen återvinning, sortering och skräp så barnen börjar förstå dessa. 

Förståelse av vad som är skräp.

En förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.

Lära oss ta hand om vår avdelningen och de saker vi har på avdelningen.

Barnens intressen/kunnande/erfarenheter: 

Djur,

Aktivitetsplan:

-Hur startar vi upp?

Vi kollar intressen i gruppen, börjar prata om skräp och återvinning. Vad vet barnen?

Vi pedagoger tittar i läsa boken ”hållbar utveckling”.

Testar ”Gro recycling” appen.

Introducerar sopsamlarmonster - Glas-Klara, Metallica, Pappis, Plastis och Kompostina. 

Tittar på återvinnings filmer på UR.

-Vilka aktiviteter ska genomföras?

Vad är skräp?
Sortera skräp. 
Skräppromenad. 
Sopsamlarmonsterna på avdelningen. Ta ett monster i taget. 

Lärandemiljö:

- Behöver vi förändra eller lägga till i miljön?

- Vilket material ska vi använda?

- Hur ska vi organisera barngruppen? 

 

Utvärdering (Vad ska utvärderas? Hur och när ska utvärderingen genomföras?):

Vi utvärderar kontinuerligt mellan de olika aktivitetstillfällena och på reflektionerna. 
Vi ser till att hela tiden dokumentera processen genom foto, video och anteckningar.

 

Kopplingar till läroplanen

  • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
    Lpfö 18
  • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
    Lpfö 18
  • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
    Lpfö 18