👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Uppstartsperiod

Skapad 2021-08-27 11:02 i Förskolan Danholn Falun
Kopiera mallen och gör din egen planering. TA BORT DEN HÄR TEXTEN SIM VISAS I SKOLBANKEN.
Förskola
På avdelning Stjärnan kommer vi under uppstartsperioden att fokusera på att barnen ska få lära känna varandra och bygga upp en trygghet i gruppen. Vi kommer att ha samlingar där vi bland annat sjunger namnsånger, dramatiserar med hjälp av babblarna och Friendy-dockorna och utifrån detta jobbar med olika områden. Vi kommer även att erbjuda barnen tillfällen att mötas, samspela och kommunicera i olika situationer.

Innehåll

Planering

Syfte - Varför ska vi jobba med det här?

Vilka behov ser vi hos barnen?

Under uppstartsperioden upplever vi att det är viktigt att erbjuda aktiviteter där barnen får mötas, bli sedda och lära känna varandra och oss pedagoger. 


Vad vill vi att barnen kan/gör/förstår när målet är nått?

Vi vill att barnen ska känna sig trygga med oss pedagoger och med de andra kamraterna och vi vill att barnen ska känna glädje över att komma till förskolan. Vi vill att barnen ska utveckla en förståelse för hur vi är mot varandra som medmänniskor och hur man är en bra kompis. 

Metod - hur ska vi göra för att nå prioriterade Lpfö mål?

Hur ska dagens och veckans rutiner organiseras?

 

Vi kommer att arbeta för att skapa en tydlighet i de dagliga rutinerna. 

 

Hur ska vi organisera för att ge tid, rum och ro för lek?

 

Vi delar upp barnen i mindre grupper och varierar mellan att vara inne och ute. Målstyrda aktiviteter blandas med fri lek.

 

Hur ska vi göra lärmiljön tillgänglig och inspirerande?

 

Vi är lyhörda för barnens intressen och utforma miljön därefter, samt uppmuntrar barnen att utforska det som erbjuds i de olika miljöerna.

 

Vilka målstyrda aktiviteter ska vi organisera?

 

Samlingarna kommer vara en del av våra målstyrda aktiviteter, där barnen får möta nya spännande upplevelser och får ta del av nya erfarenheter.

 

Hur ska vi tydliggöra målen och skapa inflytande för barn och vårdnadshavare?

Vi kommer att dokumentera vårt arbete med barnen i Unikum för att vårdnadshavare ska kunna ta del av verksamheten.

 

Kopplingar till läroplanen

 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18