👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rörelse och Hälsa

Skapad 2021-08-27 13:31 i Ilsbo förskola Nordanstig
Förskola
Varje vecka har vi tillgång till vår gympasal där vi får möjlighet till lek och rörelse och ha roligt tillsammans.

Innehåll

Varannan vecka får en grupp möjlighet att vara i gympasalen tillsammans med oss vuxna. Vi utmanar och undervisar barnen i olika grovmotoriska övningar, ger möjlighet till lek och rörelse, samt kopplar det till våra prioriterade mål.

Vad innebär det?

Varannan vecka går en grupp och bekantar sig med gympasalen och provar på olika övningar och utmaningar, både tillsammans och var för sig. Vi pedagoger undervisar och vägleder barnen så att de själva ska få känna att de klarar av och vågar prova att det övningar/lekar som erbjuds.

Barnen får en förståelse vad som innebär med hälsa.

Hur arbetar vi?

Vi tar en planerad tanke med vårt besök i gympasalen, där vi genom våra prioriterade mål, läroplan och barnens inflytande provar på både nya och kännbara övningar/lekar.  Vi tar hjälp av leken i undervisningen och vår målsättning är att barnen ska röra sig och ha roligt.

Kopplingar till läroplanen

 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18