👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion åk 5 - De abrahamitiska religionerna

Skapad 2021-08-29 14:30 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 5 Religionskunskap
Vi kommer under några veckor att fördjupa oss i de tre abrahamitiska religionerna. De tre religion som har Abraham och stamfader, dvs. judendom, kristendom och islam.

Innehåll

Kunskapsmål:

Efter avslutat arbetsområde ska du ha kunskap om:

1. De abrahamitiska religionernas ursprung: dvs:

 • Känna till den berättelse som är gemensam för de abrahamitiska religionernas ursprung.
 • Kunna nämna någon eller några platser som är viktiga i de tre religionerna.
 • Kunna berätta något om några personer som är viktiga i de abrahamitiska religionerna.
 • Känna till någon viktig berättelse från varje abrahamitisk religion.
 • Känna till heliga skrifter som finns hos de tre religionerna och kunna nämna någon text som är gemensam för kristendom och judendom. 

2. På vilka sätt människor lever med och uttrycker sin religion, dvs:

 • Kunna ge exempel på hur troende människor lever, exempelvis vilka regler som de följer eller saker som de gör.
 • Kunna förklara hur någon levnadsregel från en religion hänger itp med den religionens berättelser.
 • Kunna berätta om några högtider och riter inom judendom, kristendom och islam. 
 • Kunna förklara hur någon högtid och rit från en religion hänger ihop med den religionens berättelser. 

3. Heliga byggnader inom de abrahamitiska religionerna, dvs:

 • Kunna nämna viktiga byggnader och berätta om deras betydelse inom de abrahamitiska religionerna.
 • kunna berätta något om vad som är typiskt för de heliga byggnaderna, inom judendom, kristendom och islam.
 • kunna ge exempel på vad de troende använder de viktiga byggnaderna till och vad som brukar hända där.

Du ska dessutom kunna:

4. Jämföra de abrahamitiska religionerna och berätta något om likheter och skillnader mellan och inom dessa religioner, dvs:

 • Kunna ge exempel på tydliga likheter mellan de abrahamitiska religionerna.
 • Kunna ge exempel på tydliga skillnader mellan de abrahamitiska religionerna,
 • Kunna ge exempel på tydliga likheter och skillnader mellan några olika riktningar inom de abrahamitiska religionerna. 

 

Så här kommer vi att arbeta:

 • Genomgångar
 • Läsa texter och arbeta med instuderingsfrågor och andra uppgifter kopplade till den läsa texten.
 • Praktiska övningar
 • Se på filmer
 • Samtala och diskutera, i helklass och i mindre grupper

 

Du kommer få möjlighet att visa din kunskaper, genom:

 • att delta aktivt på lektioner 
 • att delta aktivt i samtal och diskussioner
 • läxor och test

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
  Re  E 6
 • Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
  Re  E 6
 • Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra enkla jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur­ och sam­hällsliv förr och nu.
  Re  E 6
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
  Re  E 6