👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kastanjen på hösten HT-21

Skapad 2021-08-30 15:14 i Österskolan Lunds för- och grundskolor
Terminens första tema: vårt arbetslag Kastanjen ska tillsammans ta reda på mer om trädet hästkastanj och samtidigt göra olika lekar och aktiviteter tillsammans för att skapa samhörighet och träna samarbete.
Grundskola 2 – 3 Bild Svenska NO (år 1-3)
Terminens första tema: vi på Kastanjen ska tillsammans ta reda på mer om trädet hästkastanj och samtidigt lära oss mer om hösten och vad som då händer i naturen.

Innehåll

Elevernas konkreta mål:

 • Känna till och förstå kastanjens livscykel och dess betydelse i naturen
 • Veta vad som händer med växter på hösten
 • Känna igen och kunna en del fakta om kastanjen

 

 

Undervisningens innehåll: Hur?

 • Diskutera vad vet om temat och vad vi vill lära oss
 • Se på filmer
 • Gå ut i naturen och uppleva hösten
 • Läsa och skriva faktatexter
 • Skapande av naturmaterial
 • Samtala om hösttecken

 

Bedömning

 • Genom samtal och observationer under temats gång.
 • Faktatexter med ämnesspecifika begrepp

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3