👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik 1a

Skapad 2021-08-30 15:30 i Bessemerskolan Sandviken
Gymnasieskola Matematik
Matematik 1a är en kurs på 100 poäng och läses på två terminer. Vi arbetar med digitala läromedlet NOKflex. Du ska alltid ha datorn med till lektionerna. Mattestugan: sal E250 på onsdagar.

Innehåll

Uppgifter

 • Prov 1 v40

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Matematiska begrepp som är relevanta för karaktärsämnen och yrkesliv, till exempel proportionalitet, skala, Pythagoras sats, procent och andelar, indexmått, vinstmarginal, jämvikt, felmarginaler, symmetrier, vektorer, trigonometriska funktioner och matematiska begrepp som utvecklas under förskoleåldern. 
  Mat  -
 • Beräkningsmetoder som är relevanta för karaktärsämnen och yrkesliv, till exempel uppskattningar, beräkningar på störningar eller mätfel, spill- och svinnberäkningar, överslagsräkning, avrundning, användning av kalkylprogram och metoder för kontrollberäkning.
  Mat  -
 • Hantering av formler som är relevanta för karaktärsämnen och yrkesliv.
  Mat  -
 • Hantering av algebraiska uttryck, inklusive att faktorisera och multiplicera uttryck.
  Mat  -
 • Begreppet funktion. Representationer av funktioner i form av ord, funktionsuttryck, tabeller och grafer. Digitala metoder för att skapa funktionsgrafer. 
  Mat  -
 • Metoder för att bestämma funktionsvärden. Grafiska metoder för att lösa ekvationer av typen f(x) = a.
  Mat  -
 • Begreppet linjär funktion och egenskaper hos linjära funktioner.
  Mat  -
 • Begreppen oberoende och beroende händelse samt komplementhändelse. Metoder för att beräkna sannolikheter i flera steg, inklusive exempel från spel, risk- och säkerhetsbedömningar.
  Mat  -
 • Exempel på hur några statistiska begrepp används i samhälle och yrkesliv, inklusive signifikans, korrelation, kausalitet, urvalsmetoder och felkällor. 
  Mat  -
 • Användning av kalkylprogram för beräkning av ränta och amortering.
  Mat  -
 • Användning av digitala verktyg för att effektivisera beräkningar och komplettera metoder, till exempel vid ekvationslösning.
  Mat  -
 • Problemlösning som omfattar att upptäcka och uttrycka generella samband.
  Mat  -
 • Problemlösning som omfattar begrepp och metoder i kursen, med särskild utgångspunkt i yrkesliv, privatekonomi och samhällsliv. 
  Mat  -
 • Begreppet exponentialfunktion och egenskaper hos exponentialfunktioner, inklusive skillnader och likheter med linjära funktioner.
  Mat  0-0
 • Metoder för att lösa linjära ekvationer. 
  Mat  0-0
 • Matematiska problem med anknytning till matematikens kulturhistoria.
  Mat  0-0
 • Begreppet förändringsfaktor och beräkning av förändringar i flera steg.
  Mat  0-0
 • Hjälpmedel och verktyg som är relevanta för att hantera matematik inom karaktärsämnen och yrkesliv, till exempel formulär, mallar, tumregler, föreskrifter, manualer, referensverk och handböcker.
  Mat  0-0
 • Mätning och hantering av storheter och enheter som är relevanta för karaktärsämnen och yrkesliv, till exempel enhetsbyten, avrundningsprinciper, tidsuppskattningar, beräkning av förbrukningsmaterial, kostnadsberäkningar, säkerhetsmarginaler, hantering av mätverktyg och hantering av mätosäkerheter.
  Mat  0-0
 • Tillämpning och formulering av matematiska modeller i realistiska situationer. Utvärdering av matematiska modellers egenskaper och begränsningar. 
  Mat  0-0