👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Systematiskt kvalitetsarbete Räven Hålta Förskola

Skapad 2021-08-30 17:16 i Hålta förskola Kungälv
Förskola
Systematiskt kvalitetsarbete - Kareby / Hålta Förskola

Innehåll

 

 

 

 

 


 

    

 

Vi har en barngrupp på 18 barn i åldrarna mellan 1-5 år. De är fördelade på 11 pojkar och sju flickor. 

Vi håller nu på att skola in sex nya barn i våran grupp.

Vi ser att barngruppen har behov av tydlighet med bildstöd och tecken.

 

 

 

 

 

Vi vill få trygga barn som är goa mot varandra och visa hänsyn och respekterar olikheter hos varandra.

 

 

 

Vi strävar efter att ha en grundverksamhet där rutiner och tydliga lekmiljöer, lekgrupper, bildstöd och tecken har ett stort fokus.

Under hösten kommer vi att arbeta med vänskapstema, där vi delar in barnen i tre olika grupper.

 

 

Analys/Resultat

Beskriv hur ni gick tillväga när ni bearbetade det insamlade materialet. Bearbeta utifrån frågeställningen/området.

Inget eget tyckande eller värderingar

Når ni målet, svarar vi på vår frågeställning?
Hur utmanar ni vidare?


Reflektion

Lyft intressanta delar ur resultaten och knyt an till styrdokument och forskning/litteratur, beprövad erfarenhet eller teori.

Har ni fått svar på frågeställningen/området?

Reflektera över:
 - resultatet
 - ert eget lärande
 - barnens lärande
 - verksamhetens utveckling

Har verksamhetens kvalité ökat? På vilket sätt?

Hur använder ni ert lärande/resultat i ett fortsatt arbete?

 

Skriv här: .......................................................................................................Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18