👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 1 - ASL-inspirerat arbetssätt

Skapad 2021-08-31 07:36 i Vallhovskolan Sandviken
Denna planering handlar om vårt ASL inspirerade arbetssätt i åk1. Vi använder oss av iPad när vi skriver texter för att lära oss läsa, bokstävernas grafem och fonem, vad en mening är och hur man använder stor bokstav, punkt och mellanrum på rätt sätt.
Grundskola F – 1 Svenska
Nu ska du få lära dig skriva och läsa! Detta kommer vi göra genom att skriva både tillsammans och enskilt på dator. Dina texter kommer du att få läsa upp här i klassrummet och hemma. Vi kommer också att spara dem i en bok som du senare kommer att få ta hem.

Innehåll

Vi  kommer att använda oss av dator för att skriva olika texter. Vi kommer att börja med mönstermeningar, t ex Jag kan, för att så småningom skriva mer varierande texter. Du kommer att använda talsyntes för att kunna höra hur bokstäverna låter och vad du skriver. Du kommer sedan att skriva ut, rita bilder till, samt läsa upp vad du skrivit.  Du kommer att samla dina texter i en särskild ASL-bok.  

Vi kommer också att skriva gemensamma texter i gruppen som handlar om något vi upplevt tillsammans, eller om något som börjar på den bokstav vi jobbar med.

 

Det här ska du lära dig

När du går ut ettan ska du kunna:

 • hur alla bokstäver låter. 
 • använda båda händerna när du skriver på en dator.
 • läsa och skriva meningar och texter som handlar om saker du känner till. 
 • använda stor bokstav, mellanrum och punkt på rätt sätt. 

 

 

Uppgifter

 • ASL v. 42

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  Sv   1

Matriser

Sv
ASL

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Bokstavsljuden
 • Sv  1-3
Jag känner igen ca 10 av bokstäverna och vet hur de låter.
Jag känner igen nästan alla bokstäverna och vet hur de låter.
Jag känner igen alla bokstäver och vet hur de låter.
Läsa
 • Sv  1-3
Jag kan ljuda ihop korta ord som innehåller de vanligaste bokstäverna.
Jag kan läsa korta meningar med ca tre ord, som handlar om något jag känner till.
Jag kan läsa korta texter som jag eller en kompis skrivit, och återberätta vad de handlat om.
Skriva
 • Sv  1-3
 • Sv  1-3
 • Sv  1-3
Jag använder stor bokstav, mellanrum och punkt ibland.
Jag vet att jag ska använda stor bokstav i början av namn och meningar, punkt i slutet och mellanrum mellan orden, men jag glömmer ibland.
Jag använder stor bokstav vid namn och i början av meningar. Jag avslutar meningarna med punkt och jag kommer ihåg att ha mellanrum mellan varje ord.