👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Moment 1: Religion, individ, grupp och samhälle

Skapad 2021-08-31 10:36 i Vuxenutbildningen Borås Vuxenutbildning
Gymnasieskola Religionskunskap
Vi arbetar med hur religion förhåller sig till och påverkar individer, grupper och samhällen.

Innehåll

Under v. 36-41 arbetar vi med religion i förhållande till individer, grupper och samhällen. Vi kommer diskutera hur religion påverkar i olika sammanhang och hur religion påverkas av olika faktorer, t ex av vetenskap. 

I momentet ingår två inlämningsuppgifter och ett prov, datum för dessa är:

 • Inlämningsuppgift 1: Jag och min identitet lämnas senast 12/9 här på Unikum
 • Prov: Religion och vetenskap genomförs på lektionstid 8/10
 • Inlämningsuppgift 2: Individuell reflektionsuppgift religion och vetenskap lämnas senast 17/10 här på Unikum

Aktuella sidor i boken är:

Söka svar kursbok 1:

Kapitel 1: En sökande människa + s. 85-116

eller

Söka svar kursbok 1 & 2:

Kapitel 1: En sökande människa + s. 93-142

Aktuella artiklar samt länkar till filmer tillhandahålls via lärloggarna.

 

Uppgifter

 • Prov: Religion och vetenskap

 • Inlämningsuppgift 1: Jag och min identitet

 • En första uppgift

 • Inlämningsuppgift 2: Individuell reflektionsuppgift Religion och vetenskap

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Kristendomen, de övriga världsreligionerna och olika livsåskådningar, deras kännetecken och hur de tar sig uttryck för individer och grupper i samtiden, i Sverige och i omvärlden.
  Rel  -
 • Individers och gruppers identiteter och hur de kan formas i förhållande till religion och livsåskådning utifrån till exempel religiösa skrifter, traditioner, sociala medier samt historiska och nutida händelser.
  Rel  -
 • Olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap i den aktuella samhällsdebatten.
  Rel  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för och analysera världsreligionerna och några livsåskådningar samt utförligt och nyanserat redogöra för deras kännetecken och uttryck historiskt, i samtiden, i Sverige och i omvärlden. I sin analys förklarar eleven komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser om världsreligioner och livsåskådningar i relation till individer, grupper och samhällen utifrån olika tolkningar och perspektiv. Vidare kan eleven utförligt och nyanserat redogöra för likheter och skillnader mellan världsreligionernas människosyn och gudsuppfattningar och underbygga sina resonemang med välgrundade och nyanserade argument.
  Rel  A
 • Eleven kan utförligt redogöra för och analysera världsreligionerna och några livsåskådningar samt utförligt redogöra för deras kännetecken och uttryck historiskt, i samtiden, i Sverige och i omvärlden. I sin analys förklarar eleven samband och drar välgrundade slutsatser om världsreligioner och livsåskådningar i relation till individer, grupper och samhällen utifrån olika tolkningar och perspektiv. Vidare kan eleven utförligt redogöra för likheter och skillnader mellan världsreligionernas människosyn och gudsuppfattningar och underbygger sina resonemang med välgrundade argument.
  Rel  C
 • Eleven kan översiktligt redogöra för och analysera världsreligionerna och några livsåskådningar samt översiktligt redogöra för deras kännetecken och uttryck historiskt, i samtiden, i Sverige och i omvärlden. I sin analys förklarar eleven enkla samband och drar enkla slutsatser om världsreligioner och livsåskådningar i relation till individer, grupper och samhällen utifrån olika tolkningar och perspektiv. Vidare kan eleven översiktligt redogöra för likheter och skillnader mellan världsreligionernas människosyn och gudsuppfattningar och underbygga sina resonemang med enkla argument.
  Rel  E
 • Eleven ger flera exempel på hur identitet kan formas i relation till religion och livsåskådning samt gör en komplex analys av denna relation i vilken eleven beskriver komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser. Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för hur religion kan förhålla sig till etnicitet, kön, sexualitet och socioekonomisk bakgrund.
  Rel  A
 • Eleven ger några exempel på hur identitet kan formas i relation till religion och livsåskådning samt gör en analys av denna relation i vilken eleven beskriver samband och drar välgrundade slutsatser. Eleven kan utförligt redogöra för hur religion kan förhålla sig till etnicitet, kön, sexualitet och socioekonomisk bakgrund.
  Rel  C
 • Eleven ger några exempel på hur identitet kan formas i relation till religion och livsåskådning samt gör en enkel analys av denna relation i vilken eleven beskriver enkla samband och drar enkla slutsatser. Eleven kan översiktligt redogöra för hur religion kan förhålla sig till etnicitet, kön, sexualitet och socioekonomisk bakgrund.
  Rel  E
 • Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap. Dessutom kan eleven göra en välgrundad och nyanserad analys av de olika uppfattningarna.
  Rel  A
 • Eleven kan utförligt redogöra för olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap. Dessutom kan eleven göra en välgrundad analys av de olika uppfattningarna.
  Rel  C
 • Eleven kan översiktligt redogöra för olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap. Dessutom kan eleven göra en enkel analys av de olika uppfattningarna.
  Rel  E

Matriser

Rel
Moment 1: Religion, individ, grupp och samhälle

Rubrik 1

E
C
A
Religion och påverkan
Du visar förståelse för hur religion kan påverka och påverkas av såväl individer, grupper som samhällen.
Religion och vetenskap
Du kan beskriva hur religion och vetenskap kan förhålla sig till varandra på något sätt och göra en enkel analys av hur man resonerar i någon aktuell fråga.
Du kan beskriva olika sätt för religion och vetenskap att förhålla sig till varandra och du kan göra en mer utförlig analys av hur man resonerar i någon aktuell fråga.
Du kan utförligt och nyanserat beskriva olika sätt för religion och vetenskap att förhålla sig varandra och du kan göra en utförlig och nyanserad analys av hur man resonerar i någon fråga.