👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språksituationen i Norden, InvalSveSva 2 21/22

Skapad 2021-08-31 16:17 i BALDERGYMNASIET Skellefteå GY/VUX
Gymnasieskola Svenska Svenska som andraspråk
I detta moment ska vi fördjupa oss i språksituationen i Sverige och Norden. Examination: Muntlig redovisning i grupp. Individuellt skriftligt förhör på momentet.

Innehåll

Vecka 35 Språksituationen i Norden

Onsdag 
Intro av mig och kursen. Vi delar ut läroböcker. Uppstart av momentet språksituationen i Norden. Vi tittar på en presentation som sammanfattar vilka språk som talas i norden: Språk i Norden. Vi besvarar 15 frågor.

Fredag 
Vi arbetar läroboken (s.58-63) och gör roliga övningar som handlar om bl. a danska och norska. (Övning 1,2,5)

Vecka 36 Språkförhållanden i Sverige

Onsdag 
Vi läser texten "Ett land - ett språk?"  och arbetar genom att besvara frågor till texten. Genomgång av frågorna. Arbete i läroboken (Skillnad mellan dialekt och språk (s.64 -66, övning, 9,10)

Fredag
 Vi tittar på ett filmavsnitt som behandlar och sammanfattar hur minoritetsspråken valdes ut. Vi lär oss mer om språklagstiftning: Arbete i läroboken (s.67-74, övning 11,14)

Vecka 37 Grupparbete 

Onsdag 
Genomgång av slutuppgift i momentet. Fördjupning, samla stoff

Fredag 
Sortera stoff, Planera och förbereda redovisningar. Lämna in plan över redovisningen. 

Vecka 38 Redovisning av grupparbete

Onsdag 
Redovisningar: Finska, Samiska, Romani chib

Fredag 
Redovisningar: Jiddisch,  Meänkieli
Momentförhör: Frågor att besvara individuellt (30min)

Ni fyller också i en enkät om era tidigare erfarenheter kring läsning och skickar den till mig. Jag lämnar enkäterna till skolbibliotekarierna som väljer ut ett antal böcker som kan passa just oss. Bibliotekarierna kommer sedan att välja ut ett antal böcker, besöka oss, inspirera och berättar om romanerna som de valt ut. Då kommer vi också att låna romaner. 

 

VAD SKA JAG TRÄNA PÅ INFÖR MOMENTPROVET?

 • Repetera kapitel 2 i läroboken "Språkförhållanden i Sverige och övriga norden", s.54-78. 
 • Träna på  svaren till frågorna till PPT Språk i Norden
 • Träna på svaren till frågorna till häftet "Ett språk -  ett land? 

 

Uppgifter

 • Min uppgift i gruppredovisningen

 • Momentprov

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • Förmåga att tala inför andra på ett sätt som är lämpligt i kommunikationssituationen samt att delta på ett konstruktivt sätt i förberedda samtal och diskussioner.
  Sve
 • Kunskaper om språkförhållanden i Sverige och övriga Norden samt det svenska språkets ursprung. Förmåga att reflektera över olika former av språklig variation.
  Sve
 • Centralt innehåll
 • Språklig variation i Sverige och i det svenska språket. Språksläktskap och språkförändringar. Svenskans, invandrarspråkens, minoritetsspråkens, teckenspråkets och dialekternas ställning och status.
  Sva  -
 • Svenska och internationella författarskap, såväl kvinnliga som manliga, och skönlitterära verk, vilket även inkluderar teater samt film och andra medier, från olika tider och epoker. Dansk och norsk skönlitteratur, delvis på originalspråk. Relationen mellan skönlitteratur och samhällsutveckling, dvs. hur skönlitteraturen har formats av förhållanden och idéströmningar i samhället och hur den har påverkat samhällsutvecklingen.
  Sve  -
 • Språkförhållanden i Sverige och övriga Norden, till exempel språklagstiftning, minoritetsspråk och dialekter.
  Sve  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla argument, egna tankar och åsikter på ett nyanserat sätt samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med säkerhet. Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och väldisponerad. Språket är ledigt, varierat och välformulerat, och språk och stil är anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Framställningen innehåller såväl belysande exempel som generaliseringar och vidgade perspektiv. Eleven har god åhörarkontakt. Vidare kan eleven med säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel som stöder, tydliggör och är väl integrerade i den muntliga framställningen.
  Sve  A
 • Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla argument, egna tankar och åsikter på ett nyanserat sätt samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med viss säkerhet. Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och väldisponerad. Språket är ledigt och språk och stil är anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Eleven har viss åhörarkontakt. Vidare kan eleven med viss säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel som stöder och tydliggör den muntliga framställningen.
  Sve  C
 • Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla argument, egna tankar och åsikter samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med viss säkerhet. Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och dispositionen tydligt urskiljbar. Språk och stil är till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Eleven har viss åhörarkontakt. Vidare kan eleven med viss säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel.
  Sve  E
 • Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för några aspekter av språksituationen i Sverige och övriga Norden.
  Sve  A
 • Eleven kan utförligt redogöra för några aspekter av språksituationen i Sverige och övriga Norden.
  Sve  C
 • Eleven kan översiktligt redogöra för någon aspekt av språksituationen i Sverige och övriga Norden.
  Sve  E
 • Eleven kan samtala om ämnen som rör vardag, samhälle, studier och arbete, och till viss del anpassa sitt språk efter syfte, ämne och mottagare. I diskussioner bemöter eleven andras argument, och egna åsikter understöds med fakta och exempel. Eleven kan göra muntliga anföranden som är väldisponerade och där budskapet framgår tydligt. Vidare kan eleven med viss säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel. Eleven kan skriva utredande texter med referenser till andra källor. Ordförrådet, uttalet och den grammatiska behärskningen begränsar endast i undantagsfall den skriftliga och muntliga kommunikationen.
  Sva  E
 • Eleven kan göra välgrundade och nyanserade reflektioner över sin egen och andras språkanvändning samt med säkerhet använda olika strategier för att utveckla sitt eget lärande. Dessutom kan eleven utförligt redogöra för språksituationen i Sverige, och kan ge exempel på samt med dessa som utgångspunkt, utförligt redogöra för språklig variation, språkförändringar och svenskans släktskapsförhållanden med andra språk.
  Sva  A
 • Eleven kan göra välgrundade reflektioner över sin egen och andras språkanvändning samt använder med viss säkerhet olika strategier för att utveckla sitt eget lärande. Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för språksituationen i Sverige, och kan ge exempel på samt, med dessa som utgångspunkt, översiktligt redogöra för språklig variation, språkförändringar och svenskans släktskapsförhållanden med andra språk.
  Sva  C
 • Eleven kan göra enkla reflektioner över sin egen och andras språkanvändning samt med viss säkerhet använda olika strategier för att utveckla sitt eget lärande. Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för språksituationen i Sverige, och kan ge exempel på språklig variation, språkförändringar och svenskans släktskapsförhållanden med andra språk.
  Sva  E