👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Solsidan/Magneten-Hygien (original)

Skapad 2021-09-01 08:19 i Gemensamt i Ludvika Ludvika
Projekt vår närmiljö
Förskola
Hygiensituationen är viktig ur flera aspekter, tillfällen till lärande och samspel men också att minska smittorisken.

Innehåll

 

Var är vi?

 
den 23 september 2020 08:19
 
Utbildningen ska ta sin utgångspunkt i läroplanen och det barnen visar intresse för, samt i de kunnande och erfarenheter som barnen tidigare har tillägnat sig. Genom detta kommer utbildningen ska utgå från en helhetssyn från barn och barnens behov, där omsorg, utvecklande och lärande bildar en helhet." (Lpfö18)
På vår förskola strävar vi efter att alla pedagoger arbetar medvetna och har en samsyn på utbildning/undervisning i rutinsituationer så alla får en likvärdig utbildning.
Vi kommer att lägga fokus på de här fyra rutinsituationerna - hallen, måltider, hygien och vila
 • Vi vill synliggöra den utbildning/undervisning som sker i rutinsituationerna förankrat i läroplanen.
 • Vi vill skapa ett gemensamt förhållningssätt och bemötande i rutinsituationen. 
 • Vi arbetar med implementering av Läroplanen för att alla på förskolan ska få en likvärdig syn på utbildning/undervisning i alla situationer.

 

Vart ska vi?

 • Vi strävar efter att varje barn ska bli så trygga och självständiga som möjligt så att de vågar/kan gå på toaletten samt lära sig alla dess hygienrutiner vid toalettbesök.
 • Vi strävar efter att få en enskild stund tillsammans med varje barn.
 • Vi strävar efter att barnen ska få förståelse för vikten av att tvätta händerna för att minska smittspridning.

  


Hur gör vi?

 

Hur blev det?

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18